Broeders en zusters,
Leg het Woord van God geen moment terzijde, verdiep je erin dag en nacht, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.
Jozua 1

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 14 september.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 september.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Startweekend 2021
  4. Samen naar buiten!
  5. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Voor alle kerkdiensten dient u een ticket te reserveren via de website.

Zondag 5 september
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: kerk en Felire

Zondag 12 september (heilig avondmaal, startzondag)
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Red een Kind en Missionaire zaken (Budiul Mic)

Zondag 19 september
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Edukans


 


 


Van onze predikant

Lieve mensen,

Zo aan het begin van het nieuwe seizoen, zijn we vol hoop dat de laatste corona-beperkingen in de nabije toekomst zullen worden opgeheven. Veel blijft onzeker, maar de hoop leeft in ieder geval! Voor ons kerkelijke leven (inclusief de kerkdiensten op zondag) zal dat een groot verschil maken, na anderhalf jaar van behelpen en zoeken naar mogelijkheden en ruimte om toch zo goed mogelijk samen kerk te zijn.

Het is al een beetje flauw om het steeds te hebben over “het oude normaal” vs. “het nieuwe normaal”. Toch hoor ik van veel mensen: ik weet niet of ik nog op dezelfde manier betrokken blijf bij de Ichthuskerk als vóór corona. En van veel mensen die regelmatig kerkdiensten bezochten op zondag, hoor ik eveneens: ik kan je niet beloven dat ik weer iedere week kom, als het eenmaal weer kan.

De hele ervaring van de afgelopen 18 maanden heeft ons aan het nadenken gezet – ook over ons kerkelijke leven: we hebben nieuwe patronen uitgeprobeerd, zijn inmiddels gewend daaraan, en hebben oude gewoonten nog eens goed tegen het licht gehouden.

Aan de ene kant juich ik dat toe: ga vooral nadenken en dingen tegen het licht houden. Dat hoort ook bij ons leven als Christenen - steeds weer vragen of we nog op een goede weg zijn, en niet gewoon doorgaan omdat het altijd al zo ging. Aan de andere kant vind ik het ook spannend, want wie of wat zullen we straks terugzien wanneer alles (in principe) weer kan? Hoe zal het worden?

Deze zondag en volgende week (tijdens het startweekend) wil ik in de diensten samen met jullie hierover nadenken en zoeken naar handvatten uit de Bijbel. Als je wilt, kun je alvast nadenken over de volgende vragen:

1. Als iemand je zou vragen: wat is “kerk” voor jou – hoe zou je dat in een paar woorden of zinnen omschrijven?

2. Als je denkt aan hoe je meedeed met de kerk voor corona, aan taken die je op je nam, aan de kerkdiensten bijwonen: waarom deed je dat? En waarom op die manier?

3. Zou je het nu heel anders willen doen? En waarom dan?

Er ligt inmiddels al een mooi programma klaar voor het startweekend. Daarvoor mogen we Gert en Gretha Vosjan bedanken, samen met allen die met hen meewerken daaraan. Alles draait in dit weekend om het woordje “ontmoeting”: elkaar weer tegenkomen, zien en horen; elkaar weer in de ogen kijken; iets van de gemeenschap die we zo hebben gemist, opnieuw ontdekken.

In het hart van deze ontmoeting zit onze verbondenheid met Jezus Christus: rondom Hem, komen we elkaar ook tegen. Dit gaan we DV samen vieren in het Avondmaal op 12 september. Moge Hij, de Heer van ons leven en de Heer van de kerk, ons mooie, rijke ontmoetingen geven – rondom zijn Woord, rondom brood en wijn, bij het spel en onder het eten en fietsen. Zodat we mogen leren hoe het is om ook in een nieuwe tijd steeds samen kerk van Christus te zijn.

Met een hartelijke groet in Christus,

Fritz


 


 


Startweekend 2021

Na een lange periode dat we als leden van de Ichthuskerk elkaar niet of nauwelijks hebben gezien is er op 10, 11 en 12 september een startweekend gepland met volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten met meerdere activiteiten voor alle leeftijden. Als thema voor dit startweekend is daarom ook gekozen voor ont-moeten. Niets moet maar er is wel een aantrekkelijk programma om elkaar te ontmoeten.   

In verband met de (nog steeds} geldende maatregelen is het noodzakelijk u aan te melden. Aanmelden kan via de agenda op de website of door te klikken op de link bij elk onderdeel. 

  

Hieronder de uitleg van het programma:  

 Vrijdagavond 10 september:   Volleybal met gezellige nazit  

Waar: Sportzalen Aeres Hogeschool  

Tijdstip: 19:30-22:00 uur (nazit voor een ieder die dat wil, mag tot in de late uurtjes)  

Voor wie: 16 – 75 jaar.  

Volleybal wedstrijdjes van 12 minuten. Geen vaste teams maar om de 12 minuten worden deelnemers weer opnieuw ingedeeld. Punten worden per deelnemer bijgehouden. Na afloop de prijsuitreiking met een gezellige nazit. 

Wil je kijken en nazitten ben je natuurlijk ook welkom.  

  

Zaterdagmiddag 11 september:  Spelletjesmiddag en high tea.  

Waar: in en om het kerkgebouw.  

Tijdstip: 14:00 – 17:00 uur,  

Voor wie: alle leeftijden.  

De zaterdag middag staat in teken van ontmoeting van jong tot oud in en om het kerkgebouw. In groepjes worden verschillende leeftijden aan elkaar gekoppeld en gaan samen de spelletjes doen. (spelletjes voor jong en oud) De groep bepaald welke speler het spel gaat doen en sommige spellen worden door meerdere spelers van het team uitgevoerd.  Natuurlijk weer een leuk prijsje voor het winnende team.  

Deze middag is er ook een high tea, gemaakt en verzorgt door gemeenteleden. Leuk voor de deelnemers van de spelletjes maar de high tea staat ook klaar voor gemeenteleden die geen spelletjes willen doen maar komen kijken.  Iedereen is dus van harte welkom.   

  

Zaterdagavond 11 september:  Film avond  

Waar: in de kerk.  

Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur (en nazit voor degene die dat leuk vind)  

Voor wie: 12 – 98 jaar.  

We hebben een leuke film uitgekozen voor jong en oud.    

  

Zondagochtend 12 september: Kerkdienst (avondmaal)    

Tijdstip: 9:30 – 10:45 uur.  

Na de dienst is er koffie/thee/ranja.  

  

Zondagmiddag 12 september:  Happen en trappen fietspuzzeltocht.  

Tijd: 12:00 – 14:30 uur.  

Voor wie: Alle leeftijden.  

We starten bij het kerkgebouw en fietsen in groepjes langs verschillende gemeenteleden waar je vragen en/of opdrachten krijgt en een lunchgerechtje. Alle adressen samen zorgen voor een heerlijke, afwisselende en complete lunch. Ook nu eindigen we weer bij de kerk met een kleine prijsuitreiking.  

  

 Zondagmiddag 12 september:   Hoe ziet ontmoeting er uit in andere landen/culturen?

Tijd: 15:00 – 15:45 uur  

Waar: Kerk 

Voor wie: alle leeftijden  

4 gemeenteleden vertellen hoe ontmoeting in andere landen er uitziet en wat als ontmoeten niet vanzelfsprekend is.   

  

Zondagmiddag 12 september:Beelden van ontmoetingen uit de archieven van de Ichthuskerk.  

Tijd: 15:45 – 16:30 uur.  

Voor wie: alle leeftijden.   

Waar: Kerk 

Informeel en onder genot van wat drinken en wat nootjes foto’s (misschien ook filmpjes) kijken van ontmoeting van vroeger. (ontstaan Ichthuskerk , uitjes, kamp, projecten etc. Leuke herinneringen.)  

  

Zondagmiddag 12 september:  Sing – in  

Tijd: 16:30 – 17:30 uur.  

Voor wie: alle leeftijden. 

Waar: Kerk  

Samen muziek maken en zingen met na afloop koffie/thee of frisdrank + broodje kroket/frikandel/knakworst.  

 

  

We hopen op een mooi weekend vol ont-moetingen!


 

 


Samen naar buiten!

Samen in de natuur om te genieten en te zorgen dat het nog mooier wordt. Doe je mee? Heb je de natuur ontdekt de afgelopen jaren? Ben je begonnen met vogels kijken? Of ben je altijd al een beetje ‘natuurmens’? Heb je misschien al de app Obsidentify op je telefoon om zo makkelijk de naam van een plant of dier te kunnen vinden? Of heb je gewoon zin om lekker buiten te zijn en samen iets te doen? Dan past dit initiatief bij jou.

We gaan starten met A Rocha Dronten, een groep die elkaar ontmoet en samen dingen onderneemt om de natuur in en om Dronten nog een beetje mooier te maken. Dan worden we de vijftiende A Rocha groep in Nederland J. A Rocha is Portugees voor Rots, het is dan ook begonnen in Portugal en dit is gegroeid naar 20 landen. ‘Hart voor de schepping’ is het motto, genieten van en zorgen voor het mooi dat God gemaakt heeft. Want we houden van en willen zorgen voor die schepping.

Iedere groep maakt zelf een programma van activiteiten. PG Dronten is al een paar jaar Groene Kerk en samen starten we nu ook een A Rocha groep. Gewoon omdat we hart voor de schepping hebben. We gaan het wiel natuurlijk niet opnieuw uitvinden maar sluiten aan bij de organisaties die al actief zijn zoals Landschapsbeheer, IVN, Stichting Wisentbos.

De eerste activiteit is gelijk lekker praktisch J, op 18 september is de World Cleanup Day. En een ander leuk idee is om als kerken samen het kerkuilen project van Landschapsbeheer mogelijk te maken in onze omgeving. En wie weet heb je wel zin om mee te doen in de Berenklauw Brigade J.

De World Cleanup Day kun je natuurlijk sowieso gewoon aan meedoen, dat is tussen 10 en 12 uur, als je je aanmeldt via arochadronten@gmail.com met je naam en telefoonnummer krijg je verder bericht over de praktische kant. Heb je al een grijper om iets op te pakken, neem mee!

Hetzelfde mail adres kun je gebruiken om je aan te melden als je interesse hebt in A Rocha Dronten, ook als je de 18e september niet mee kunt doen. Je zit nergens aan vast en je tekent nergens voor J. We gaan gewoon beginnen en dan samen verder ontwikkelen.

Ron en Brigitta Methorst & Ellien Boiten


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001