Aan de gemeente van God, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Kopij voor volgende nummer kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 24 november.
PS: ons jaarthema bevat veel praktische handvatten voor kerk zijn in deze tijd:
klik hier

 


 


  1. Kerkdiensten komende weken
  2. Van onze predikant
  3. Eeuwigheidszondag
  4. Kerst 2020 – Hoop, samen vieren en samen geven!
  5. De maand voor kerst, op weg naar hoop, er is hoop!
  6. Alpha Cursus
  7. OPROEP: verhalenvertellers gezocht voor de online KND!
  8. Nieuws vereniging Steun Oost-Soemba
  9. Bedankt!

Kerkdiensten komende weken

-- via de agenda op de website zijn de tickets te reserveren. via Roosters zijn alle taken te vinden

15 november 
Voorganger: Ds. Jac Weij
Collecten: 1. Kerk       2. Missionaire Zaken (Zending)

22 november - Eeuwigheidszondag
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecte: 1. Jeugdwerk   2. Kinderkerstfeest

29 november - 1e Adventszondag
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecte: 1. Diaconie     2. Missionaire Zaken (Budiu Mic)


Van onze predikant

 

 - - Kom en Zie:wekelijks overizcht ontwikkelingen en gebedspunten via onze website: Samen delen -- -

Lieve broers en zussen,

Volgende week, op zondag 22 november, bereiken we het einde van het kerkelijke jaar. Dan is het Eeuwigheidszondag. De week erop begint de Adventstijd.

Hoewel we in de Ichthuskerk niet strak het kerkelijke jaar volgen, is deze overgang voor mij een hele mooie. Op Eeuwigheidszondag noemen we de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Het kan een emotioneel moment zijn, waarin verdriet en gemis overheersen. Als we het zo zouden doen, wordt Eeuwigheidszondag een sombere dag waarop de dood centraal staat.

Het mooie van het kerkelijke jaar, is dat deze laatste zondag direct gevolgd wordt door de eerste zondag van Advent. Dat maakt het einde van het oude jaar tot een open einde. We zetten geen punt, maar een komma: hier valt geen eeuwige stilte – we nemen alleen een adempauze op de lange reis naar de nieuwe wereld van God. Want de Adventstijd is een tijd van hoop en verwachting, van uitzien naar het nieuwe dat God in Christus aan het brengen was en is. We kijken niet alleen terug naar het ademloze wachten op de geboorte van de Messias. We kijken ook vol verlangen vooruit naar zijn terugkeer om alle dingen nieuw te maken.

Dit is het moment waarop we onze overleden gemeenteleden gedenken. Hun sterven wordt zo in goed perspectief geplaatst. Niet een einde, maar een begin. Niet wanhoop en donker, maar licht en verwachting staan voorop.

Ook voor deze crisistijd, waarin strenge corona-maatregelen flinke invloed hebben op gezin, werk, studie en kerk, is het goed om dit vast te houden: geen punt, maar een komma. Geen afsluiting, maar een adempauze. De Heer die ons met zich meeneemt op weg naar zijn nieuwe wereld, laat ons niet los: we mogen uitzien naar wat Hij ons beloofd heeft. En daarom: houd vast aan de hoop die we hebben in Jezus Christus, en houd vol!

In Hem verbonden

Fritz


 


Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag staan we stil bij dierbaren die in het afgelopen jaar zijn overleden. In de dienst zal door familieleden een kaars worden aangestoken ter nagedachtenis aan gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Na afloop van de dienst is er ruimte voor mensen die bij de dienst aanwezig zijn om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan een overleden dierbare, van wie de naam niet is genoemd.
Voor de mensen die niet in de dienst aanwezig zijn is er de mogelijkheid om tussen 11.15 uur en 12.15 uur naar de kerk te komen. Tussendoor wordt de kerk gelucht. Mocht u graag na de dienst een kaarsje komen aansteken, wilt u dan in verband met de corona-regels via de website een ticket reserveren? Dit ticket is dus NIET een ticket voor de dienst, maar is een ticket met de naam Kaarsen eeuwigheidszondag.


En wilt u erop letten om een mondkapje te dragen bij binnenkomst in de kerk? Wanneer u tussen 11.15 en 12.15 uur naar de kerk komt zullen we u vragen om in de hal te wachten totdat er ruimte is in de kerkzaal.
Na het aansteken van de kaars zullen we u vragen de kerkzaal via de nooddeur links te verlaten.

Na de dienst en tijdens het tweede moment is er mogelijkheid voor gebed met iemand van het Ministry-team.

We geven graag de gelegenheid om een lied op te geven dat gedraaid wordt tijdens het aansteken van de kaarsjes.
We kunnen niet garanderen dat het wordt gedraaid op het moment dat u in de kerk bent.
Maar weet dat uw lied zal klinken bij de brandende kaarsjes!
U kunt uw lied voor woensdagochtend 18 november 10.00 uur opgeven aan anneremmelink@gmail.com, onder vermelding van Lied Eeuwigheidszondag.

 


 


Kerst 2020 – Hoop, samen vieren en samen geven!

2020, in veel opzichten een jaar van onrust, van onzekerheid. En toch, ook in 2020 vieren we Kerst met de boodschap van Hoop, het verhaal van een klein kindje dat Jezus genoemd wordt. Toen hij geboren werd was de wereld ook onrustig. Iedereen moest op weg naar de geboorteplaats, op zoek naar een bed, op zoek naar een thuis. En midden in die onrust kwam Hij als licht van de wereld, als teken van Hoop.

Daarom vieren we ook in 2020 het kerstfeest, we vieren dat het Licht gekomen is. Een feest dat we 24 december samen online vieren, een initiatief van de kerken samen met Charis Music. In een sfeervol geheel vol muziek wordt het kerstverhaal verteld door een groot aantal Drontenaren. Een online, sprankelend en dynamisch programma van en voor elkaar.

Hoop vieren doen we ook door samen hoop te geven! Samen gaan we tijdens het programma het werk van het Leger des Heils steunen. Samen maken we zo de crisis opvang mogelijk, voor mensen op zoek naar een bed, op zoek naar een thuis.

Een professioneel programma vraagt om voldoende budget. Er is een basis maar er is nog € 2500,- nodig, maakt u dit met ons mogelijk? Wilt u meedoen als bedrijf of als privé persoon: heel graag! Maak dan een bedrag over op NL 16 ABNA 0563 5903 51 tnv Stichting Free-XS (ANBI erkend).

Klik hier voor de website van Free-XS

Op weg naar Kerst 2020: samen Hoop vieren, samen Hoop geven.
Samenwerkende kerken van Dronten

 


 


De maand voor kerst, op weg naar hoop, er is hoop!

Een leuk initiatief om die hoop concreet zichtbaar te maken komt vanuit PG Dronten en dit nemen we graag over. Zoals de engelen in de kerstnacht zongen en hoop brachten kunnen wij ook in onze eigen omgeving hoop brengen, op onze eigen manier zijn we dan ook engelen voor elkaar.

Zou jij voor iemand in jouw omgeving een engel kunnen zijn? Het idee is dat je in de weken naar kerst iemand verrast door een attentie door de brievenbus te doen of bij de voordeur achter te laten. Gewoon omdat je die persoon wilt laten weten dat ze gezien worden, er wordt aan je gedacht. Iets kleins, van mens tot mens.

Het kan iemand bij je in de straat zijn, iemand die je kent vanuit de kerk, of je werk, een vereniging of misschien een ondernemer waarvan je weet die het kan gebruiken. Kortom: iemand die jij een hart onder riem wilt steken of een schouderklopje wilt geven. Iedereen kan meedoen, iedereen kan zo een engel zijn voor iemand anders.

Wat is er voor nodig? Eigenlijk alleen jijzelf. In de volgende nieuwsbrief komen we er verder op terug bij wie je evt verder aan kunt sluiten voor ideeën uitwisseling en inspiratie.


 


Alpha Cursus

Door de Coronamaatregelen is de Alpha cursus Dronten tijdelijk gestopt. De Nederlandse groep heeft aangegeven dat ze de Alpha cursus liever niet online doen en willen wachten tot het weer veilig en mogelijk is om bij elkaar te komen.

De deelnemers uit het ACZ Dronten hebben de wens om de cursus voort te zetten, lang wachten is vaak geen optie omdat ze regelmatig wisselen van locatie. De meesten zijn gevlucht uit Iran omdat ze christen zijn en hebben honger naar het Woord en het delen van hun geloof met elkaar.

De cursus wordt gehouden in 4 bungalows op het AZC met 4 leiders. Een bungalow geldt als een huishouden. Op een heel bijzondere manier kwamen we een christelijke Iraanse vrouw tegen die al 5 jaar hier woont en ook al evangeliseerde in kleine groepen in Iran. Zij ondersteunt onze tolken bij de vertalingen. Afgelopen week is gesproken over het thema Bidden en dat we voor elkaar mogen bidden. Bidden jullie met ons mee voor cursisten en dat ze hun leven mogen geven aan Jezus Christus?

Op 30 oktober jl. zijn twee cursisten gedoopt in de Shekina gemeente. In juni heeft een gezin zich laten dopen en belijdenis gedaan in De Lichtboei. Wat een feest! Twee Alpha leiders uit Dronten, Gerhard Heringa en Christine Voorburg, zijn voor het tweede jaar op Curaçao ter voorbereiding op het geven van de Alpha cursus. De deelnemers zijn dit keer 25 docenten uit het middelbaar onderwijs. Alpha op het werk. Mocht je meer willen weten over het Alpha werk in Dronten of andere vragen hebben dan hoor ik dit graag.

Gineke Fels
Kerk en Omgeving


 


OPROEP: verhalenvertellers gezocht voor de online KND!

Wanneer je de online kindernevendienst al eens hebt bekeken zie je dat er elke week een andere verhalenverteller/voorlezer is. Nu zijn we opzoek naar mensen die het leuk vinden om ook eens een verhaal voor te lezen. Kost slechts een paar minuten van je tijd. Wat is dan de bedoeling? Je krijgt van te voren een verhaal. Dit verhaal lees je voor in beeld of daarbuiten. Je neemt dit verhaal zelf op en daarna deel je het met Marianne. Je kunt je hiervoor aanmelden door een berichtje te sturen naar Marianne Witteveen: 0615520410 / mariannew2018@gmail.com

 


 


Nieuws vereniging Steun Oost-Soemba

Beste gemeenteleden,

Er is weer nieuws vanuit de vereniging Steun Oost-Soemba.

Klik hier voor de SOS nieuwsbrief 

U gaat dan naar de website van de vereniging SOS.


Vriendelijke groet,
Ed van der Vlis
 


 


Bedankt!

Hartelijk dank voor de kaarten en bloemen, die Riet voor haar 90 ste verjaardag mocht ontvangen.
Het heeft ons goed gedaan.

Riet de Dood en Piet Boone.