Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 6 januari.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 januari.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Van de voorzitter
 4. Kerkdienst Eerste Kerstdag
 5. Kerstnacht Dronten
 6. Kerk en omgeving
 7. Woord van waardering
 8. Gemeente in de Nieuwsbief
 9. Kerst en de Voedselbank
 10. Nieuws uit Oost-Soemba
 11. Onderweg

Diensten komende zondagen

 

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

 

25 december  - 1e Kerstdag

Aanvang: 10.00 uur, zingen vanaf 9.50 uur.
Voorganger: Ds. Fritz Kruger
Collecten: Red een Kind

27 december
Voorganger: Ds. Fritz Kruger
Collecte: 1. Kerk 2. Missionaire Zaken

31 december – Oudjaarsavond

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Ds. J. Oosterbroek (CGK)

Collecte: Kerk

3 januari

Voorganger: Ds. Fritz Kruger

Collecte: 1. Jeugdwerk 2. Voedselbank Dronten


Van onze predikant

 

Lieve mensen

Het is de week van Kerst. Terwijl ik deze woorden schrijf, is het de kortste dag, met straks de langste nacht van het jaar. Dit jaar voelt het symbolisch voor onze hele ervaring van mens zijn in de wereld. Wat ben ik dan blij dat we juist in deze week Kerst mogen vieren: het goede nieuws dat God het Licht van zijn Zoon in onze wereld gestuurd heeft. Nu schijnt het Licht in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen (Joh 1.5)!

Het is een bewogen tijd: de lockdown, steeds weer berichten van mensen (ook in ons midden) die getroffen zijn door het virus of in quarantaine moeten, het reisverbod van Engeland naar Europa en de chaos die daardoor ontstaat. En daarnaast de altijd aanwezige berichten van onrecht en pijn die mensen ervaren en elkaar aandoen.

Overal om me heen hoor en zie ik gelovige en niet-gelovige mensen het verlangen uitspreken dat het donker mag wijken, dat er licht mag komen, bevrijding en ruimte – vrede! Het gebeurt niet vaak in ons land en in onze omgeving dat het uitgesproken verlangen van mensen en de belofte van het evangelie van Christus zó dicht bij elkaar komen. Wat zou het mooi zijn als vooral nu oren en harten open zouden gaan voor dit goede nieuws. Wil je meebidden hiervoor?

In de afgelopen tijd zijn veel mensen druk bezig geweest om invulling te geven aan alle Kerst-gebeuren en de jaarwisseling. Te midden van werkdruk en volle agenda’s vroeg het bijzondere creativiteit: mooie plannen en concepten moesten steeds weer gewijzigd worden. Vaak hebben we gevraagd: kan het nog doorgaan, ook als er zoveel mensen uitvallen en er nieuwe beperkingen komen?

Het gaat wél door: anders dan we gewend zijn, misschien, maar des te mooier en rijker door alle beperkingen. Dank aan allen die zich zo enorm hebben ingespannen om Kerstnacht in Dronten, de dienst op eerste Kerstdag en de dagen rond de jaarwisseling te laten gebeuren. Na een jaar waarin we veel van mensen hebben gevraagd, zijn ze gewoon weer komen opdagen om het allemaal te doen. Een diepe buiging, lieve mensen – en onze hartelijke dank! We danken de Heer dat Hij zoveel energie, talent en toewijding in ons midden gegeven heeft, dat we dit kunnen en mogen doen.

Misschien ben je moe, zo tegen het jaareinde, na de lange maanden die achter ons liggen, en zie je op tegen deze tijd. Dan bid ik graag dit gebed samen met jou – Gebed om vrede (Sela)

Een gezegend Kerstfeest wens ik jullie, lieve mensen, en straks een goed en gezond 2021. Vrede voor jullie allemaal!

Fritz


Van de voorzitter

 

Lieve mensen,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. In heel veel opzichten een bijzonder jaar, dat we niet snel zullen vergeten. Wie had aan het begin van dit jaar kunnen denken dat de wereld er uitziet, zoals ze er nu uitziet?

We snakken naar een doorbraak, naar betere tijden, naar goed nieuws over een vaccin of een medicijn tegen corona. En tegen die achtergrond vieren we kerst. Het feest van het grote nieuws. De komst van Jezus naar deze wereld. Omdat hij ons zo lief had.

Wat mag dat ons moed en hoop geven!

Ik wens u/jullie namens de kerkenraad een heel gezegende kerst en al het goede voor 2021 toe.

Marion


Kerkdienst Eerste Kerstdag

 

Op vrijdag 25 december is onze eredienst volledig digitaal – het is helaas niet mogelijk om deze in de kerk bij te wonen.

We starten de uitzending al om 09:50, met bekende Kerstliederen: zet je wekker, schrijf het op, herinner elkaar eraan. Schenk een kop met warme chocolademelk voor iedereen in huis, zet je deuren en ramen wijd open en zing uit volle borst mee!

Dank aan allen die filmpjes, suggesties en verzoeken voor liederen hebben ingezonden. Het waren er zoveel, en zo een verscheidenheid, dat we niet alle wensen konden waarmaken. De meeste liederen hebben een plekje in de dienst gekregen, en wat niet lukte, zullen we in een afspeellijst op ons YouTube-kanaal plaatsen. Niet alleen zodat je je eigen wens-lied kan horen, maar ook kan genieten van de liederen die door anderen zijn aangevraagd.

Geniet van het feest en van elkaar – ook op afstand zijn we samen in Christus!


Kerstnacht Dronten

 

We zitten nog middenin de opnames voor kerstnacht in Dronten, maar mensen wat wordt het mooi!! Opnames in het gebouw van Shekinah (dank aan hen :-)) en op heel veel plekken in Dronten.

Wat mochten we bij het opnemen de nabijheid van God ervaren 🙏🏻 en wat mogen we ongelooflijk trots en dankbaar zijn voor al die helpende handen die samen met ons het vertellen van het kerstverhaal mogelijk maken zodat we ook in deze donkere tijd het verhaal van licht en hoop kunnen brengen. 🌟 24-12-2020 om 20.00 uur te bekijken via www.kerstnachtdronten.nl.


Kerk en omgeving

Zending en evangelisatie

 

Als gemeente van de Ichthuskerk steunen we van oudsher christenen in andere gebieden op deze wereld. In Zuid-Afrika zijn door zending vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk geloofsgemeenschappen ontstaan die we met gebed en financiële hulp steunen. In het dorpje Budiul  Mic in Roemenië hebben we banden met de kerk aldaar.

We ondersteunen jaarlijks d.m.v. de collecten. Mocht het in uw vermogen liggen dan vragen we om een gift voor deze gemeenten op NL30RABO0348102542 o.v.v. Missionair Zuid-Afrika en/of Budiul Mic.

Zuid-Afrika

Ds. Arie Reitsema  informeert ons via nieuwsbrieven over de situatie bij de jonge gemeenten in Kwa Zulu. Hij vraagt ons gebed om in de onstabiele samenleving in Zuid Afrika te mogen blijven opkomen voor het evangelie. Niet alleen in de verkondiging, maar in heel hun levenswandel. Jonge studenten studeren theologie en hebben door familieomstandigheden en achtergrond vaak moeite om vol te houden en de studie te volbrengen.

Er is ook blijdschap, kinderen worden gedoopt en jonge mensen doen belijdenis van hun geloof.

 

Budiul Mic

Onze steun is daar echt nodig.

Met het gezin van Ds. Gustav Orosz gaat het goed. Al houdt, ook in Roemenië, corona flink huis.
De gemeente bestaat uit circa 210 leden. Er is nog niemand van de gemeente overleden, maar dat lot treft wel veel zigeuners die in het dorp wonen. Gustav valt zelf in een risicogroep, aangezien hij nog maar één long heeft.
De politie heeft de bevoegdheid zelfs huizen binnen te gaan om te zien of men zich wel aan de maatregelen houdt.

 

Tot op heden gaat alles goed.
Kerkdiensten worden ook daar niet gehouden. Net als hier gaat veel online.
Dat gaat dan met de mobile telefoon aangezien de meeste mensen geen computer hebben.
Roemenië is een arm land en dat merk je nu met deze crisis. De mensen ontvangen geen steun van de overheid. Zij moeten het zelf maar zien te redden.

Kati, de vrouw van de dominee, is nog steeds aan het werk, hoewel zij al met pensioen zou kunnen.
David, de zoon, geeft inmiddels muziekles op een middelbare school.

 


Woord van waardering

In de gemeente wordt veel werk achter de schermen gedaan, maar als het niet zou gebeuren..... dan merken we dat pas op! Eén van die trouwe medewerkers is Peter Bos.

Meer dan 30 jaar heeft hij er voor gezorgd dat er elke zondag een predikant op de kansel stond, en orde's van dienst verspreid werden verspreid. Dat was zijn functie als preekvoorziener.

Maar ook heeft hij er jaren lang voor gezorgd dat er chauffeurs waren, om onze oudere gemeenteleden naar de kerk te vervoeren. En maakte hij jarenlang deel uit van de liturgie-commissie.

Afgelopen week hebben we hem in het zonnetje gezet en bedankt met een mooi Kerst-stuk en een waardebon. "Dank-je-wel "gezegd voor alle tijd en energie die hij hierin heeft gestoken. Daar zijn we als gemeente dankbaar voor. De attentie is zeer gewaardeerd, en de warme woorden die op de kaart stonden, hebben een gevoel van dankbaarheid achtergelaten bij Peter en Alie.

We hebben als gemeente waardering voor zoveel werk 'achter de schermen' en zijn blij om hier ook te kunnen vermelden dat alle taken van Peter weer zijn ingevuld door leden van onze gemeente.


Gemeente in de Nieuwsbief

 

 

Terwijl ik de nieuwsbrief zit te maken, zie ik de namen van gemeenteleden voorbij komen. In gedachten de gezichten erbij. Het is zo stil, je ziet zo weinig vanuit de gemeente. En ongetwijfeld gebeuren er dingen die best een plekje verdienen in de Nieuwsbrief. Heeft u een activiteit, is er iemand bij u langsgeweest, verdient iemand het om in het zonnetje te staan of heeft u samen iets ondernomen? Schrijf een kort stukje voor de Nieuwsbrief, liefst met een foto erbij en mail het naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl . Voorwaarde is natuurlijk wel dat het iets met onze gemeente of met gemeente-zijn te maken heeft!

 

 


Kerst en de Voedselbank

Al een aantal jaren zorgen we samen voor een kerstpakket voor de klanten van de Voedselbank. Dit jaar doen we het anders, we zullen niet zelf  pakketten maken en geven. Waarom niet? Zoals Jan Groenendijk namens de Voedselbank aangaf is er de laatste tijd veel minder aan houdbare producten binnengekomen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de pakketten stijgt op dit moment licht. De Voedselbank verwacht een verdere stijging van 30%. Het aantal uit te geven pakketten zal naar verwachting dus ook flink stijgen. Daarnaast krijgen de klanten rond de kerst altijd al veel extra’s. Wat doen we wel? We kunnen dit jaar veel betekenen door het geven van een Kerstgift. In plaats van een pakket samen te stellen, willen we jullie vragen een Kerstgift te geven. Het is misschien minder tastbaar dan een pakket maar niet minder welkom en mede vanwege de Coronapandemie nu de beste oplossing. We hopen dat jullie weer enthousiast willen meedoen! Geven kan via de rekening van de diaconie o.v.v. ‘Kerstgift Voedselbank’. rekeningnummer : NL62RABO0348150660 of digitaal via de kerkspotapp. De Voedselbank kan onze gift gebruiken om op een moment dat dit nodig is houdbare producten aan te schaffen om zo toch een gevarieerd pakket te kunnen uitgeven. Volgend jaar zullen we opnieuw bekijken hoe we het dan gaan organiseren.

Als Diaconie bevelen we deze Kerstgift van harte aan!

Namens de diaconie.

Tiddo Groen


 


Nieuws uit Oost-Soemba

De vereniging Steun Oost-Soemba heeft een nieuwbrief uitgebracht. Deze kunt u lezen op de website van Vereniging Steun Oost-Soemba


Onderweg

Graag brengen we bij u het blad 'Onderweg' nog eens onder de aandacht. 

OnderWeg jaargang 6 nummer 21

Nummer 21 van OnderWeg heeft als thema ‘Verlangen naar contact- Kerst 2020’. In de decembermaand voelen we eenzaamheid vaak heviger dan in andere delen van het jaar. In de tijd naar Kerst gedenken we dat de Zoon van God afstand deed van zijn grootheid om zijn leven deels in eenzaamheid en onbegrip door te brengen. Voor Hem was het een keuze, om zelfs door de diepste eenzaamheid van godverlatenheid heen te gaan. Wat kan de Zoon van God ons hierin geven? Dit nummer begint met een ‘brief van Maria’, geschreven door Roel Venderbos. Een vertelling waarin we Maria in haar toekomstige moederschap kunnen zien, waarin ze zich ook onbegrepen en eenzaam gevoeld heeft. Hierop volgen enkele portretten over eenzaamheid. Vier vrouwen geven een inkijkje in de eenzaamheid die zij ervaren in hun leven. Geestelijk verzorger Annemarie Roding-Schilt schrijft over eenzaamheid: ‘Niet alle eenzaamheid is oplosbaar. Voor een groot aantal mensen zal eenzaamheid altijd deel blijven uitmaken van hun leven, hoe moeilijk dat ook is. Als eenzaamheid wel een oplossing kent, is die niet snel gevonden. Ieder mens en ieder verhaal is immers anders. We kunnen wel proberen eenzaamheid beter te begrijpen en dichter bij mensen te komen die eenzaamheid ervaren.’ GZ-Psycholoog Aukelien van Abbema schrijft in haar artikel ‘Eenzaamheid in de Bijbel’: ‘Vraag drie mensen hoe ze eenzaamheid in hun leven ervaren en je krijgt drie verschillende verhalen. Eenzaamheid ervaren we allemaal in ons leven. Daarin waren onze voorvaderen in de woestijn niet anders.’ Tot slot een ontmoeting met Petra Antuma, begeleider bij het Passion: ’Door gesprekken en ontmoetingen met mensen die worstelen met verslaving, pijn en afwijzing, heb ik gezien dat God leeft.’ Ga naar de website van Onderweg voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.