Lieve gemeente,

Afgelopen maandagavond heeft de kerkenraad bestuur vergaderd. Een van de belangrijkste onderwerpen was het nieuwe advies van de overheid aan kerkgenootschappen zich te houden aan nieuwe voorschriften voor wat betreft de kerkdiensten.

Het advies luidt:

  • Laat de diensten zoveel mogelijk online plaatsvinden
  • Beperk fysieke aanwezigheid tot het aantal mensen dat noodzakelijk wordt geacht, met een maximum van 30 personen
  • Leef de protocollen zoals die opgesteld zijn door de landelijke religieuze organisaties na

Eerlijk gezegd, vinden we het moeilijk om hierin mee te gaan. We zijn ervan overtuigd dat de manier waarop we de afgelopen weken om zijn gegaan met de aanwezigheid van mensen tijdens de uitzending een heel veilige manier is geweest.

Toch zullen we ons gaan houden aan dit advies. In de komende dagen zullen landelijke kerkverbanden opnieuw het gesprek met de minister aangaan om te zoeken naar meer ruimte en maatwerk. We houden u op de hoogte, mocht er iets veranderen in de gemaakte afspraken.

Voor nu betekent het dat we vanaf komende zondag u gaan vragen om niet meer naar de kerk te komen, maar de dienst (weer) online te volgen.

De kerk blijft tijdens de dienst toegankelijk voor maximaal 30 mensen die óf geen mogelijkheid hebben om de dienst online te volgen óf om andere (persoonlijke) redenen graag aanwezig willen zijn. Het blijft in dat geval nodig een online ticket te boeken. Indien u al gereserveerd hebt voor de dienst van komende zondag, worden deze reserveringen geannuleerd. Wiltu toch de dienst in de kerk bijwonen, moet u opnieuw een ticket reserveren.

De wijkteams zijn op dit moment bezig om te kijken hoe we elkaar in deze fase tot hand en voet kunnen zijn in de onderlinge verbinding en ontmoeting tijdens de online dienst, bijvoorbeeld door het uitnodigen van elkaar om samen de dienst te bekijken in huiselijke kring (uiteraard binnen de grenzen van de regelgeving), zodat we niet alleen hoeven zijn. Volgende week zullen we aangeven wat we daarin als mogelijkheden zien. Schroomt u vooral ook zelf niet uw wijkouderling/wijkteam te benaderen met vragen of ideeën.

Het op- en afschalen van aanwezigheid tijdens de online diensten vraagt veel van iedereen die voor en achter de schermen betrokken is bij de organisatie. Hoewel de maatregelen in eerste instantie voor een beperkte tijd zijn afgekondigd, gaan we er nu vanuit dat we tot het eind van dit jaar te maken hebben met deze vorm van kerkdiensten houden.

We begrijpen dat dit voor veel van ons flinke teleurstelling is. Toch vinden we het heel belangrijk om ons aan de nieuwe adviezen te houden. Enerzijds tillen we, als leerlingen van Christus, mee aan de offers die men in de brede samenleving moet brengen. Als iemand ons vraagt één mijl mee te gaan, lopen we twee mijl met hem op. Anderzijds heeft het debat van de afgelopen dagen laten zien hoe kwetsbaar de positie van kerken in de samenleving is en hoezeer men kerken onder het vergrootglas plaatst. Godsdienstvrijheid als grondrecht is kostbaar – maar ook kwetsbaar. Laten we de ruimte die we hebben, koesteren en niet de grenzen van wettelijke mogelijkheden opzoeken.

Afgelopen zondag heeft Fritz ons opgeroepen om vol te houden. Laten we elkaar daarin steunen, door om te zien naar elkaar en te bidden om wijsheid en geduld.

Namens de kerkenraad,

Marion