NGK Dronten


God zij gedankt dat Hij ons, die 1 zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal door ons (leden van de NGK Ichthus) de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 
2 Korinthiers 2: 14, 15

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 6 juli.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 juli.
Dit is tevens de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Op vrijdag 20 augustus volgt dan de eerstvolgende nieuwsbrief. Voor informatie over de kerkdiensten kunt u altijd terecht op de website of via de app. 

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Vanuit de voorzitter
  4. Persverslag 4G-enquete
  5. Franse kerken optimistisch in coronatijd
  6. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Voor alle kerkdiensten dient u een ticket te reserveren via de website.
Vanaf heden is weer oppas tijdens de kerkdienst (hiervoor zoeken we nog vrijwilligers voor augustus). De kindernevendienst start weer op na de zomervakantie.  

Zondag 27 juni
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Missionaire zaken (zending)

Zondag 4 juli
Voorganger: ds. G. Nederveen (Dalfsen)
Collecte: diaconie en Tear

Zondag 11 juli
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: jeugdwerk en missionare zaken (zending)

 


 


Van onze predikant

Lieve mensen,

Binnen een paar weken loopt dit seizoen ten einde. Het was een intensieve en soms moeilijke tijd. De Heer heeft ons doen oefenen in geduld en hoop, in volhouden en wachten. Wachten op ruimte om weer bij elkaar te kunnen komen. Om weer te kunnen zingen. Om te léven.

Dit komt allemaal steeds dichterbij met de laatste versoepeling van de corona maatregelen die zijn aangekondigd. Je zou bijna zeggen: het duurt niet meer lang, dan keert alles weer terug naar normaal.

Maar hoe fijn dat “normaal” ook is, hoop ik eerlijk gezegd niet dat we helemaal terugkeren naar normaal. De afgelopen maanden hebben ons veel geleerd over ons kerk-zijn met elkaar. Vooral dat onze binding aan elkaar niet zo sterk is als we dachten. Het is fijn om elkaar rondom de eredienst op zondag ochtend te kunnen ontmoeten. Maar toen dat moment wegviel, bleef er ook niet zoveel over van elkaar opzoeken en contact houden met elkaar. Aan de ene kant was dat gedwongen. Aan de andere kant bleek dat we veelal genoeg hadden aan onszelf en onze eigen kleine kring. De gemeente verdween voor veel van ons ver op de achtergrond.

Een paar weken geleden hebben we een prachtige speurtocht op de fiets gedaan. Het was een mooi moment van hernieuwde ontmoeting. Wat was het fijn om elkaar weer te zien na lange tijd! Maar ook: om samen op te trekken. Samen te zoeken naar oplossingen. Naar een goede weg. Elkaar helpen. Genieten van elkaars gaven. Het werd uiteindelijk een kleine oefening in kerk-zijn.

Als we nu vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, dan wordt dat onze focus. Geen groot jaarthema. Geen grote kwesties op tafel. Gewoon: elkaar weer ontmoeten. Elkaar weer opzoeken. Elkaar weer eens in de ogen kijken. Ontmoeten. En dan samen op weg gaan.

En misschien ook: ont-moeten. Omdat we opnieuw gaan uitzoeken: wat hoort nu echt bij ons kerk-zijn met elkaar? Wat is de kern van het geloof dat we belijden? En wat hebben we nodig om dat samen te kunnen doen, samen te kunnen léven en samen te kunnen uitdragen? Dat kan betekenen dat veel waarvan we altijd dachten dat het moet, niet terugkomt. En misschien komen er anderen dingen in de plek daarvan. Nieuwe vormen, nieuwe structuren, nieuwe manieren van doen die ons helpen om dicht bij die kern te blijven: dicht bij Jezus, die die Heer van ons leven is.

Moge de Heer ons wijsheid geven om deze weg samen op te gaan. Om elkaar opnieuw te vinden, rondom Hem. Om de oude banden weer aan te halen, en sterker en dieper te doen groeien dan ze waren. Omdat we samen delen in de ene Geest van Christus, die ons tot één lichaam maakt – het lichaam van Christus (1 Kor 12.13).

Reserveer zolang in je agenda zondag 19 september. Op en rondom deze zondag starten we het nieuwe seizoen. De week daarvoor, op 12 september, vieren we samen het Avondmaal – want rondom de tafel van de Heer vinden we onze diepste eenheid en het hart van onze gemeenschap met elkaar.

In de Heer verbonden,
Fritz


 


 


Vanuit de voorzitter

Lieve gemeente,

Vanaf aanstaande zondag mogen we als kerken weer verdere versoepelingen doorvoeren. Wat zijn we daar blij mee!

Aantal bezoekers
Met in achtneming van de 1 ½ meter geldt er geen restrictie meer op aantallen. Voor onze kerk betekent dat, dat 90-100 mensen (inclusief medewerkers) fysiek aanwezig mogen zijn tijdens de kerkdienst. We nodigen u dan ook van harte uit hier gebruik van te maken.Wel blijft het nodig om een ticket te reserveren via de website.

Zingen
Zingen is weer toegestaan. Voorlopig qua volume op ‘praatniveau’, maar wat fijn dat dat weer mag!

Ontmoeting
Ook is er weer ruimte voor ontmoeting na de kerkdienst. Dat betekent dat we na de dienst weer samen een kop koffie/thee kunnen drinken. Vooralsnog zullen we dit buiten doen.

Oppas
Voor de jongste kinderen zal er tijdens de dienst weer oppas zijn. We zijn nog op zoek naar oppassers voor de maand augustus. Mocht je kunnen helpen stuur dan een mail naar: vasthi11_7@hotmail.com.
De kindernevendienst wordt voor nu nog ingevuld door Josefien. Via een eigen device (telefoon/tablet) en een koptelefoon/oortjes, kunnen de kinderen in de leeftijd van de KND meekijken tijdens de dienst.

Overig
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk is een mondkapje niet meer verplicht.
De overige (basis)maatregelen blijven van kracht:

- Bij klachten thuisblijven

- 1,5 meter afstand, ook bij het koffie/thee drinken

- Routering bij in en uitlopen van het gebouw (in door de hoofdingang, uit door de nooddeuren)

- Ventileren blijft noodzakelijk. De (nood)deuren blijven daarom geopend.


Activiteiten/vergaderingen
Hoewel het seizoen bijna ten einde is, is het met de versoepeling van de maatregelen ook weer mogelijk, activiteiten te organiseren en/of te vergaderen in de kerk. Uiteraard met in achtneming van de overige (basis) maatregelen.

Online
We zijn blij dat er weer zoveel mensen fysiek aanwezig mogen zijn. Toch realiseren we ons dat voor een deel van onze leden dit nog niet de werkelijkheid van iedere zondag zal zijn. Dat kan zijn omdat het aantal plaatsen dat beschikbaar is niet toereikend is, maar daar kunnen ook persoonlijke redenen voor zijn. Ook hierin willen we zoveel mogelijk rekening houden met elkaar. Dat betekent dat de kerkdiensten online te volgen zullen blijven. We hopen dat we ons met elkaar verbonden blijven voelen, of we nu thuis of fysiek in de kerk de dienst meebeleven. Denkt u hierbij ook aan elkaar?

Dankbaar
Graag wil ik afsluiten met het volgende:

We zijn natuurlijk heel blij dat we deze versoepelingen mogen aankondigen. We weten niet of dit het einde is van het Coronatijdperk (we denken van niet), maar we realiseren ons dat deze 1 ½ jaar veel gedaan heeft met ons. Als individuen, maar ook als gemeenschap. Het was ook voor ons als kerkenraad geen gemakkelijke periode om leiding te moeten geven. Steeds weer de vraag wat mocht, wat verstandig en wat wijs was. En hoe we elkaar vast zouden houden, of naar elkaar omzien, zonder elkaar te zien.We zijn dankbaar dat we ervaren hebben dat er voor de kerkenraad gebeden is. Door de gebedsgroep, maar ook door u thuis. Zoals gezegd, deze periode heeft gevolgen die we met de versoepelingen niet kwijt zijn. Maar geeft deze periode van bezinning ons ook nieuwe kansen en mogelijkheden? Komend jaar willen we daar samen met u over nadenken.

U hoort spoedig van ons hoe we dit gaan doen.

Warme groet,
Marion


 


Persverslag 4G-enquete

Beste gemeenteleden,

Dit voorjaar heeft een drietal leden van de Werkgroep Samenwerkende Kerken Dronten in opdracht van de 4G moderamina een evaluatieonderzoek gedaan naar de huidige 4G samenwerking. In dat kader is een enquête onder gemeenteleden van de 4G kerken gehouden. Deze enquête bestond uit vragen en stellingen over 1) kerk zijn in coronatijd en daarna en 2) 4G samenwerking. Bij de laatste open vraag konden opmerkingen worden gemaakt. De enquête is door 313 gemeenteleden ingevuld, die redelijk evenredig verdeeld zijn over de 4G kerken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het persverslag met de uitkomsten van deze enquete.

________________________________________________________________________


Franse kerken optimistisch in coronatijd

In Nederland werden de coronabeperkingen beleefd als ‘minder, minder, minder’. Wat eerst normaal was, mocht ineens niet meer: van onbeperkte toegang ging het naar maximaal 100, en via maximaal 30 zelfs naar 0 bezoekers en alleen online kerkdiensten. Het actieve kerkelijke leven kwam stil te vallen.

Heel anders was dat in de kleine Franse gereformeerde kerken.

Ook deze kwetsbare kerkengroep had last van de lockdown - maar reageerde er heel optimistisch op. Projecten die in het voorjaar niet konden doorgaan, werden niet afgelast maar verplaatst naar het najaar. Het evangelisatieproject in St. Hilaire de Brethmas moest geannuleerd worden - maar het geld dat vanuit Nederland werd gedoneerd zette men in om bijzondere kerkdiensten te organiseren: een themabespreking gecombineerd met een bijzondere stijl van muzikale begeleiding.

En nu er ruimte is voor versoepelingen, wordt er vol op ingezet om het project De Luther à Luther King van Son et Lumière ‘gewoon’ door te laten gaan in Alès op 16, 17 en 18 juli.

Zo laten de Franse kerken zien hoe ze zich bewust zijn van hun missionaire taak en hoe ze die vormgeven. Voor een deel actief naar buiten gericht, voor een deel ook ‘dicht bij huis’.

Het bijzondere is dat deze aanpak bleek aan te spreken: in de kerkdiensten van St. Hilaire de Brethmas kwamen meer dan 20 mensen van buiten de kerk! In Nederland dromen we er van, in Frankrijk wordt het werkelijkheid. De Geest van Pinksteren werkt zichtbaar in harten van mensen, zodat ze nieuwsgierig worden.

Misschien kunt en gaat u deze zomer alweer op vakantie in uw geliefde Frankrijk, misschien ook nog niet. Hoe dan ook: laat u bemoedigen door het optimisme van deze broeders en zusters. En waar mogelijk: bemoedig hen door uw aanwezigheid.

à Dieu!

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op onze Facebookpagina.
 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001