Broeders en zusters,
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Numeri 6:24
 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 28 december.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 december.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Van de Kerkenraad
  4. Help je mee voor Online Kerst 2021?
  5. Collecte Red een kind op eerste Kerstdag
  6. Eerherstel voor prof Jager en prof Veenhof
  7. Kerstactie op het AZC Roggebot
  8. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. Alleen online te volgen.

Zaterdag 24 december - Let op: deze dienst begint om 10 uur!
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Red een Kind

Zondag 25 december
Voorganger: ds. H. Jonkman
Collecten: Kerk en missionaire zaken (zending)

Vrijdag 31 december – 19.00 uur
Voorganger: Ds. H. Jonkman

Zondag 2 januari
Voorganger: ds. J. Bouma


 


Van onze dominee

Lieve broers en zussen

Wanneer jullie deze woorden lezen, zitten we hopelijk ergens hoog in de lucht, onderweg naar onze familie in ZA. Dat geeft een dubbel gevoel: we zijn dankbaar dat we dit jaar voor het eerst in lange tijd weer Kerst met familie kunnen doorbrengen. Aan de andere kant kunnen we niet bij jullie zijn.

Het houdt me bezig. Juist nu, met alle regels en beperkingen, merken we opnieuw hoezeer Kerst een tijd van verbinding en contact is. Ook voor mensen die niet of anders geloven, is het meestal een tijd van samenzijn, van vieren, van verzoening en afstand overbruggen. En juist dit kan nu niet of nauwelijks.

Deze verbinding is ook het hart van ons geloof. Want toen de Zoon van God mens werd in onze wereld, bracht Hij een nieuwe verbinding tussen God en mensen. In Hem komen hemel en aarde weer bij elkaar. Maar ook mensen onderling. Rondom het Christuskind ontstaan er allemaal nieuw verbindingen en een nieuwe gemeenschap: met engelen en herders, met nameloze omstanders (“allen die het hoorden” – Lc 2.18), met wijze mannen uit het Oosten. Het is een voorproefje van de gemeenschap die rondom Jezus zou ontstaan: uit alle sociale lagen, kleurrijk en wereldwijd – een gemeenschap die zelfs hemel en aarde omvat. Ook over alle afstand heen en door alle omstandigheden heen. Al snel ging iedereen terug naar zijn of haar eigen plaats, en Jozef en Maria moesten vluchten met Jezus (vanwege de jaloezie en het geweld van Herodes). Zo was iedereen alleen – en toch verbonden: in en rondom dat Kind.

Ik bid dat ook jij je zo verbonden mag weten: met God en met Jezus, met elkaar en met Christenen wereldwijd. En dat je je zo gezegend mag weten, ook als het voor jouw gevoel opnieuw een hele rare Kerst is!

We kijken er naar uit om jullie weer terug te zien in januari: moge de Heer jullie en ons in goede gezondheid bewaren tot dan!

Ik wens jullie allen een gezegend Kerstfeest en een nieuw jaar vol van de genade en vrede van Christus.

In Hem verbonden

Fritz

 


 


 


Van de Kerkenraad

Lieve gemeente,

We zijn weer helemaal online. Afgelopen week voor het eerst en voorlopig tot 9 januari. Daarna zullen we zien hoe het verder gaat. Als kerkenraad was het weer heel snel schakelen na de persconferentie. Wat fijn dat iedereen die een taak had ook meteen weer meedacht en meedeed, waardoor we onmiddellijk weer konden doen wat we helaas inmiddels gewend zijn: online kerkzijn.

En toch, wat een boodschap ook afgelopen zondag weer. De 4e adventszondag. De geboortelijn van Jezus stond centraal, maar daar eindigde het niet. Fritz liet ons zien wat een vooruitzicht we mogen hebben. Mocht je de dienst gemist hebben, via kerkdienst gemist is het gemakkelijk terug te luisteren.

Van de kerkenraad deze keer wat praktische mededelingen:

- De diensten zijn weer volledig online. Alleen de medewerkers aan de dienst zijn aanwezig in de kerk.

Dat geldt ook voor de dienst op 1e kerstdag en de oudejaarsdienst.

- Ook alle andere activiteiten zijn online of worden uitgesteld.

- De ouderlingen en de wijkteams zijn voorzichtig met de bezoeken. We realiseren ons dat dat voor een aantal van ons weer een tijd van alleen zijn en misschien ook wel eenzaamheid is. Houd daarom oog voor elkaar!

Mochten er (hulp)vragen zijn, aarzel dan niet om contact te zoeken met iemand van het wijkteam.

We hopen dat er na 14 januari weer betere berichten komen, maar we realiseren ons ook dat het weer net als vorig jaar langer kan gaan duren.

Laten we moed houden en bidden om wijsheid en geduld!

Ik wens je namens de kerkenraad heel goede kerstdagen toe!

Marion Zielhuis

 


 


Help je mee voor Online Kerst 2021?

 


 

Kerstnacht Dronten 2021 

Kerst 2021.

We hadden gehoopt, en gerekend, op een kerst met volle kerken waaruit de kerstliederen zouden klinken. Dat we elkaar weer zonder restricties konden ontmoeten aan een mooi versierde tafel en COVID-19 iets zou zijn van Kerst 2020. Helaas krijgen we dit jaar niet helemaal waarop we gehoopt hadden maar gelukkig is en blijft er altijd één waarop we onze hoop mogen blijven vestigen, Onze Heer en Heiland!  In een tijd waarin verdeeldheid hard toeslaat vinden wij het ontzettend belangrijk om het kerstverhaal te kunnen vertellen. Een verhaal van hoop, liefde en licht!  Maar zonder uw hulp gaat ons dat niet lukken! 

Helpt u ons om dit prachtige verhaal weer tot leven te brengen en het aan zoveel mogelijk mensen te vertellen? Alleen met uw hulp en bijdrage kunnen we weer een online programma maken. 

 Dit kan via onze nieuwe doneeractie op http://steunactie.nl/actie/kerstnacht-dronten-2021/-5520

 


 


Collecte Red een kind op eerste Kerstdag

Beste gemeenteleden, op 25 dec. Eerste kerstdag zal de opbrengst van de collecte voor Red een Kind bestemd zijn. Een mooi doel, via de diaconie ondersteunen we een vijf tal adressen in Afrika en Azie.

Als diaconie willen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen. Uw bijdrage kunt u digitaal doen via de kerkspotapp of de QR code. Een bijdrage overmaken per bank mag natuurlijk ook, het banknummer van de diaconie is NL62 RABO 0348150660 t.n.v. diaconie NGK.

Namens de diaconie, Tiddo Groen.


 


Eerherstel voor prof Jager en prof Veenhof
Op verzoek van een gemeentelid wordt onderstaand artikel uit de Kamper Kerkbode, geplaatst in deze nieuwsbrief  

Eerherstel voor prof Jager en prof Veenhof  

Ja, het zal velen van u niet veel meer zeggen. Zeker de jongeren onder ons niet. En toch was het zoiets moois, dat het echt een plekje moet krijgen in de Kamper Kerkbode. Prof Jager en prof Veenhof hebben op zaterdag 30 oktober in Elspeet op de gecombineerde vergadering van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Landelijke Vergadering van de NGK-eerherstel ontvangen. Nou en…? zeg je misschien. Wel, dat waren twee hoogleraren aan de Theologische Hogeschool (nu: Universiteit) aan de overkant van onze kerk. Zij begonnen hun werk, nadat de ongedeeld vrijgemaakte kerken ontstonden (1944). Veenhof heeft een hele generatie predikanten gevormd met zijn enthousiasmerende preeklessen, terwijl Jager nieuwtestamentische vakken doceerde. Maar in 1966 konden ze hun werk niet meer voortzetten vanwege de voortdurende spanningen in de kerken, waardoor later de kerken scheurden. Ze kregen - zoals dat heet – eervol ontslag, maar later werd hen op de synode van 1969 min of meer verweten dat ze niet zuiver in de leer waren geweest…

Dat ging hen niet in de koude kleren zitten, maar ook hun kinderen én kleinkinderen niet. Vader en opa hebben het op een cruciaal moment af laten weten. Beste mensen hoor, maar helemaal deugen doen ze niet… Daarom was het zo bijzonder wat er ruim 50 jaar later in Elspeet gebeurde. Er werd royaal spijt betuigd voor het aangezicht van God, en voor de nazaten van Veenhof en Jager. Ik heb het vanaf de zijlijn (achter het scherm) gevolgd. Te mooi om niet terug te kijken, vanaf 13.00 uur: https://youtu.be/Jgej5zdV6yY. Ontroerend wat er gezegd werd bij het eerherstel van Veenhof en Jager. De persoonlijke woorden die ds. Melle Oosterhuis en Frans Schippers uitspraken, maar ook Klaas Veenhof en een kleindochter van prof. Jager. En passant werden er ook heel mooie dingen gezegd over de toenmalige pedel van de school én de administrateur van onze kerk, br. J. Bos. Prachtig dat dit zo’n plaats krijgt in de hervatting van de gezamenlijke geschiedenis van onze kerken! Schuldbelijdenis, vergeving en verzoening bleven geen mooie woorden, maar kregen heel concreet handen en voeten. Dat is niet zo vaak gebeurd in de geschiedenis van de kerken. Zeker niet als je ook nog eens hoort, dat er voor het aangezicht van God en voor de families Veenhof en Jager een lied gezongen werd, geschreven door ds. Melle Oosterhuis op een koraal van Bach

(‘O hoofd, bedekt met wonden…’). Je kunt het hieronder vinden. Ik ben blij en dankbaar bij deze kerken te horen, en hoop dat de geest (Geest) die nu door onze weer gezamenlijke Nederlandse Gereformeerde Kerken waait blijft waaien!

Roel Venderbos

 

O Vader, wij belijden berouwvol onze schuld

1. O Vader, wij belijden berouwvol onze schuld.

Waar was aan onze zijde het liefdevol geduld?

We deden als uw kind’ren de ander onrecht aan

en zijn in blinde ijver aan U voorbijgegaan.

 

2. Wij staan met lege handen voor uw genadetroon,

bewust van zoveel schade en hopend op uw Zoon.

Vergeef wat wij misdeden, verzacht geleden pijn.

Herstel bij ons de vrede om samen kerk te zijn.

 

3. Heer Jezus, U betaalde de bruidsprijs met uw bloed.

Die bloedband houdt ons samen, één lange bruiloftsstoet.

Houd ons met U verbonden, Heer Jezus bruidegom.

Wij bidden met de Trooster, kom spoedig, Jezus kom!

 


 


Kerstactie op het AZC Roggebot

Afgelopen zaterdag 11 december zijn er door de leden van de werkgroep AZC Kampen/Dronten kerstpakketten uitgedeeld aan de bewoners van het AZC. Ondanks de maatregelen m.b.t. corona was het mogelijk om 250 pakketten uit te reiken. Ook konden we een kerstgroet en het Onze Vader in 6 verschillende talen doorgeven. De inkomsten om deze actie te doen komen binnen via de kledingwinkel die op het AZC is gevestigd, de opbrengsten die de winkel genereerd komt op deze manier terug bij de bewoners van het AZC.

Namens de diaconie,
Tiddo Groen

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001