Broeders en zusters,
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder zijn naar eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
Jesaja 53

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 9 november.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 november.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Kerk en omgeving
  4. Stilteplek Dronten en de ‘Dag van de Stilte’, 31 oktober
  5. FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding
  6. Versterking Beamteam gezocht
  7. Natuurwerkdag 6 november
  8. De Bank – tijd voor een goed gesprek!
  9. Dankbaar
  10. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. 

Zondag 31 oktober (heilig avondmaal)
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Algemene christelijke doeleinden en missionaire zaken (zending)

Woensdag 3 november dankdag 
Aanvangsttijd: 19.30 - Deze dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Collecten: Kerk

Zondag 7 november
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Red een Kind en Woord en daad

Zondag 14 november
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en missionaire zaken (zending)


 

 

 


Van onze dominee

Lieve mensen,

Deze zondag vieren we met elkaar de maaltijd van de Heer. Op onze trektocht zijn we nog bezig met het eerste thema: “Ontvangen”. Nergens anders worden we er zo bij bepaald dat we ons hele bestaan, in tijd en eeuwigheid, van de Heer ontvangen, als wanneer we aan zijn tafel brood en wijn van Hem als Gastheer ontvangen. Hij opent zijn handen gul voor ons, en wij openen onze handen in afhankelijkheid. Een prachtig gebaar, waarin onze hele manier van leven tot uitdrukking komt als mensen die van Christus zijn.

De vorige keer dat we avondmaal vierden met elkaar, konden we nog maar 90 mensen in de kerk ontvangen. Die beperking is er inmiddels niet meer. Dat betekent dat we ook weer aanpassingen kunnen maken in de manier waarop we avondmaal vieren:

· We keren zondag terug naar de gaande viering die we gewend waren vóór corona, met enkele kleine aanpassingen. Ik zal weer het brood uitdelen voor in de kerkzaal, nadat ik mijn handen gedesinfecteerd heb. De wijn/sap staat gereed in kleine bekertjes, op statafels aan de kant van het orgel.

· We zullen zo veel mogelijk proberen gedrang in de gangpaden te voorkomen. Heb je liever wat meer afstand, kun je in de blok stoelen rechtsvoor in de kerkzaal plaatsnemen (kijkend naar het podium). Hier staan de stoelen verder uit elkaar. We zullen ook de mensen in deze blok als eerste uitnodigen voor de viering van het avondmaal. Tijdens de hele viering zullen we één rij op een keer mensen uitnodigen om naar voren te komen.

· Als je toch liever thuis het avondmaal meeviert, kun je – net als in de afgelopen tijd – vooraf brood en wijn gereedhouden voor de viering. Ik zal tijdens de viering aangeven wanneer we bood eten en wijn drinken.

Tijdens de corona-tijd hebben we het avondmaal vooral in de persoonlijke ruimte van onze eigen huizen gevierd. Als kerkenraad wilde we niet controleren wat er thuis wel of niet gebeurt rond deze viering. Iedereen nam daarin eigen verantwoordelijkheid. Wel is het zo dat in onze kerk de afspraak altijd was: wie belijdenis heeft gedaan van zijn of haar geloof in Jezus Christus, of in eigen gemeente mag meedoen met het avondmaal, is bij ons ook welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren. Of deze afspraak ruimer gemaakt moet worden, is onderdeel van het gesprek dat we in de komende tijd gaan voeren in het licht van onze trektocht, maar vooralsnog blijft de afspraak staan.

Ik zie ernaar uit om zondag samen met jullie de royale liefde van Christus te ontvangen en te vieren in het avondmaal!

In Hem verbonden

Fritz

 

Samen eten op 31 oktober

In de afgelopen weken hebben jullie kunnen lezen dat we op zondag, na afloop van de dienst en na de koffie, ook samen eten. De gedachte was om een lopend buffet te houden met gerechten die iedereen van huis heeft meegenomen.

Intussen voelen we overal onrust rond stijgende corona-besmettingen. Om de onrust zo ver mogelijk weg te nemen, komt er een kleine verandering. We gaan steeds samen eten, en daarvoor de hele ruimte van de kerkzaal, bijzaal en hal gebruiken. In plaats van een lopend buffet waar we met elkaar delen wat we hebben meegenomen, vragen we jullie nu om een eigen lunch(pakket) mee te nemen voor jezelf of je gezin. Neem ook je eigen borden en bekers/glazen, bestek en drinken mee. Zo delen we dan niet ons eten, maar kunnen we steeds samen eten en elkaar ontmoeten, zonder onnodige risico.

Tijdens de maaltijd zal er uitleg zijn van de (kleine) activiteit die we combineren met de maaltijd. We starten om 11:30, en zullen rond 13:00-13:15 klaar zijn.

Tot zondag!

 


 


Kerk en omgeving

Open inloop Ichthuskerk
Vanaf woensdag 17 november as. Houden we open inloop voor iedereen. Van 10.00-12.00 uur is er gelegenheid om samen koffie te drinken, een spelletje te spelen, een krantje te lezen of rust en stilte te zoeken. Iedereen is van harte uitgenodigd, ook uw buurvrouw/buurman, zus/broer, vriend/vriendin enz. Neem gezellig iemand mee. Wilt u 1 x per maand helpen bij het koffie schenken geef u dan voor 7 november op bij Mart Ferweda ferwedamart@gmail.com Zondag 7 november geven we tijdens het koffiedrinken na de dienst uitleg over deze open inloop.

Kerken open in Dronten
Dinsdag 19 oktober jl. zijn de kerken in Dronten weer (digitaal) met elkaar in gesprek geweest. We praten met elkaar over ons gezamenlijk verlangen om voor alle inwoners kerk te mogen zijn. Een warm welkom, aandacht voor elkaar, een helpende hand of een goed gesprek. De kerken hebben geïnventariseerd wat er zoal georganiseerd wordt, activiteiten waarbij iedereen welkom is. Deze kerkelijke activiteiten komen medio november op de website www.bron0321.nl Dan zullen we dit ook kenbaar maken via de lokale kranten en communicatiekanalen van alle kerken.

Bij het overleg was dhr. Arie Arkenbout aanwezig om te vertellen over De Herberg. Dit is een Inloophuis op twee locaties in Dronten. 25 jaar geleden gesticht door de parochie en de Samen op weg kerken in De Ark. Niet-kerkelijken kwamen niet makkelijk over de drempel. Daarna zijn ze verhuisd naar de Ludgeruskerk en nu ook in het Denksportcentrum. Dit ligt in het centrum en hier wonen veel senioren. De aantallen bezoekers zijn hierdoor fors gestegen. Daarom is nu een tweede inloop gestart. De Herberg is voor iedereen toegankelijk, de meeste bezoekers zijn senioren. Er zijn ook statushouders die werken als vrijwilliger, gastheer/vrouw. Dit onder begeleiding. De gemeente stuurt mensen door voor het leren van de Nederlandse taal. Er werken drie coördinatoren, twee voor de inloop en één voor de maaltijd. De maaltijden zijn een groot succes. Ze moeten rouleren zodat iedereen aan de beurt komt. Hierdoor zijn meer vrijwilligers nodig om te koken. De bezoekers blijven graag hangen. Het bestuur is verantwoordelijk, ook financieel. Er zijn geen inkomsten maar wel kosten aan huur in de Ludgeruskerk en het Denksportcentrum. Evangelisatie is niet leidend maar er zijn wel vaak momenten om geestelijke gesprekken te voeren en om mensen bij te staan. Een mooi initiatief. Kijk eens op http://www.herbergdronten.nl/

Alpha cursus
De afgelopen weken hebben 4 groepen, 2 uit Iran en 2 uit Dronten, met elkaar gesproken over het christelijk geloof. Onderwerpen als wie is Jezus, wat is bidden, hoe lees je de Bijbel kwamen aan de orde. De avonden starten met een gezamenlijke maaltijd, daarna is er een inleiding op het thema. Dit gaat in 2 groepen, in het Nederlands en in het Farsi met hulp van tolken. Dan drinken we gezamenlijk koffie en hierna bespreken we in de 4 groepen de inleiding en hoe je dit toepast in je leven. We zijn op de helft en dat betekent dat we zaterdag 30 oktober as. een dag houden over de Heilige Geest. Wat is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest en hoe wordt je vervult van de Heilige Geest. Wilt u bidden dat de Geest mag werken in de harten van deelnemers en begeleiding?

Zuid Afrika
Droevig bericht. Vorig jaar in september werd een zoon van ds. Phungula, Mlulamisi, vermoord. Dat gaf veel verdriet in de familie. Een andere zoon, Lungelani heeft hier zodanig last van gehad dat hij erg in een depressie is geraakt en afgelopen weekend zich van het leven heeft benomen. Onbeschrijfelijk verdriet voor ds. en mevrouw Phungula. Wilt u hen in uw gebeden aan de Here opdragen? Hun adres is: P.O Box 292. Richmond, KZN. 3780, Zuid Afrika Op Facebook heeft ds. Phungula allerlei nieuws en filmpjes gezet. www.facebook.com

Namens de CZZA, Jan Schenkel (secr.)
Gineke Fels


 

 


Stilteplek Dronten en de ‘Dag van de Stilte’, 31 oktober

Op zondag 31 oktober 2021 gaat de wintertijd in. Dan zetten we met z’n allen de wijzers van de klok één uur terug en lijkt de tijd even stil te staan. Daarom is deze dag uitgeroepen tot ‘Dag van de stilte’, een jaarlijkse campagne die de waarde van vertragen, verstillen en kwaliteitsvolle aandacht aan de orde stelt. Informatie daarover vind je op www.dagvandestilte.nl.

In het kader van deze dag biedt Stichting Stilteplek Dronten ’s middags twee activiteiten die aandachtige stilte bevorderen:

· om 14.30 uur kun je onder leiding van labyrintwerker Nienke Boom uit Hattem meedoen aan een loopmeditatie in een labyrint, dat alleen voor deze dag afgetekend wordt op het plaveisel naast de Ludgerustoren (De Helling 2).

· om 15.30 uur start er vanaf de Stilteplek in de Ludgerustoren (De Helling 2) een stiltewandeling. Deze stiltewandeling wordt ingeleid door een medewerker van de Stilteplek en zal ongeveer een uur duren.

Voor beide activiteiten geldt: behoudens weersomstandigheden. Zie daarvoor de actuele informatie op facebookpagina Stilteplek Dronten of www.stilteplekdronten.nl.

Deelname is gratis. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld: info@stilteplekdronten.nl.

 


 


FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding

We zijn blij dat we weer een nieuwe FlevoPraise kunnen aankondigen.

Wanneer: zondag 31 oktober
Tijd: van 20.00-21.00 uur
Thema: U bent mijn doel

Samen willen we God alle lof brengen en God en elkaar ontmoeten. De samenzang wordt begeleid door enthousiaste muzikanten. Geniet en praat nog even na in een ontspannen sfeer met een hapje en drankje. Het is voor iedereen!
Van harte welkom bij Evangeliegemeente Shekinah (De Roef 1, Dronten). Het is mogelijk, indien gewenst, 1,5 m afstand te houden.

 


 


Versterking Beamteam gezocht

Voor het beamteam zijn we op zoek naar een collega m/v die ons komt versterken! Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de techniek en zo bij te dragen aan mooie kerkdiensten? Dit betekent dat:

- Je ongeveer 1x per maand mag beamen – flexibel en in overleg;

- We je gaan helpen en het hele gebeuren rustig aan je uitleggen;

- Je niet gelijk zelfstandig hoeft te beamen, je eerste keren doen we samen;

- Het niet uitmaakt of je jong (12 jaar) of oud (100 jaar) bent;

- Je geen ICT’er of super technisch hoeft te zijn.

Lijkt het je wat om mee te helpen? Of wil je eerst wat vragen en duidelijkheid hebben? Neem dan contact op met Rien de Groot, via: riendegroot@hotmail.com, of

06 311 97 828

 


 


Natuurwerkdag 6 november

Heb jij zin om een ochtendje te klussen in de natuur? Om lekker buiten bezig te zijn? Samen met anderen of juist alleen? Op 6 november is de landelijke natuurwerkdag. Met A Rocha Dronten willen we hier graag aan meedoen. We hopen een handje te gaan helpen met het planten van bomen, het bouwen van een insectenhotel en het maken van een takkenril. Jong en oud iedereen is welkom. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan op via arochadronten@gmail.com.

Wanneer: zaterdag 6 november van 9:30-12:00 uur

Wie: jong en oud, met en zonder groene vingers

A Rocha Dronten is dit jaar gestart, we zijn onderdeel van een netwerk van plaatselijke groepen, met hart voor de schepping om samen te verwonderen. Wil je graag op de hoogte zijn van wat we doen: stuur ons een mailtje.

Ron Methorst en Ellien Boiten


 


De Bank – tijd voor een goed gesprek!

Doe je mee in een team om De Bank te bemensen?

Wisentbos, het bos is sprookjesachtig verlicht, muziek, ontspannen sfeer, lekker eten. Dat is het Wijlandfestival. December 2019 waren we erbij met ‘De Bank, tijd voor een goed gesprek’. Wat was het leuk, en wat was het eenvoudig om op deze manier echt leuke en ook goede gesprekken te hebben met de mensen die langsliepen.

Mensen geven een slinger aan het rad, de pijl geeft het thema aan en dan: waar denk je aan bij dit thema? En de rest gaat eigenlijk vanzelf, gewoon met interesse luisteren en vragen, soms wat van je zelf vertellen maar vooral vragen aan hen. En dat is echt heel leuk om te doen en levert verrassende ontmoetingen op.

Het Wijland festival heeft ons voor 2021 daarom weer uitgenodigd en daar doen we graag aan mee! Dit is vrijdag 17 december, zaterdag 18 december en zondag 19 december, van 16.30 – 21.30 uur. We kunnen zelf aangeven wanneer ‘De Bank’ open is voor gesprek. Als we met een mooi team van mensen zijn kunnen we het prima samen invullen.

Het draaibord is weer geregeld, de tent is voor ons gereserveerd, dus alleen nog een bank en … jij misschien wel?

Vind je het leuk om mee te doen in een team van mensen? Gewoon omdat je het leuk vindt om mensen te ontmoeten in een ontspannen sfeer? (je krijgt munten om lekker mee te eten en drinken J). Wat moet je kunnen? Eigenlijk niet meer dan oprechte interesse in de mensen die langskomen. Open vragen stellen en luisteren. Laat het weten bij mij en dan maken we er samen een mooi geheel van! Je kunt je interesse doorgeven bij Rien de Groot via riendegroot@hotmail.com

Rien de Groot en Ron Methorst

 


 


Dankbaar

In de ontmoetingsruimte hangt een bord met briefjes. Het onderwerp is 'dankbaarheid of dankbaar zijn'. Gemeenteleden schreven daar hun gedachte op na zo'n lange periode dat de contacten in onze gemeente op een laag pitje stonden. Online kerkdiensten, online contacten, communicatie per app, mail, telefoon. Ieder van ons heeft dat meegemaakt en nog.....

Langzaam weer wat meer en nu een goed bezocht startweekend, diensten met aanwezigheid en weinig beperking. Wat kun je daar dankbaar voor zijn.

Ik hang naast die dankkaartjes een artikel uit Trouw met als titel: 'De zin van Ruben Vis'.

Hij is algemeen secretaris van het Nik, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De zin: 'Zonder je niet af van de gemeenschap'.

‘Zonder je niet af van de gemeenschap', dat was een lijfspreuk van Hillel, een van de wijze joodse geleerden en rabbijnen die veel zegswijzen en spreuken hebben achtergelaten die we terugvinden in de Spreuken der Vaderen. Het is je opdracht je niet te isoleren, niet van je religieuze gemeenschap, maar ook niet van je familie, je werk. Zoek het samenzijn op, want als je je afzondert, dan krijg je minder impulsen van andere mensen die jezelf tot ontwikkeling brengen, en je krijgt minder ontmoetingen en onverwachte momenten.

Ruben Vis: 'Het gekke is natuurlijk dat we dat in de coronacrisis juist moesten doen: je afzonderen. Ik wilde dat niet, het staat haaks op de opdracht onderdeel te zijn van de gemeenschap. Maar dat is lastig als je moet thuisblijven. Je kon geen bijeenkomsten hebben, niet in de synagoge, niet met andere families op vrijdagavond, om sjabbat te vieren'.

'We hadden wel bijeenkomsten per Zoom. Dan zonder je je niet af, je zit voor je scherm met anderen te praten. Maar het informele, terloopse contact raak je kwijt. Dat is wat gemeenschap is: je zit in de kerkbank, je hebt je vaste plaats bij een vergadering. Gezamenlijk ervaar je iets waarvan je vooraf niet weet dat je het gaat ervaren. Er kan een kop koffie omvallen, iemand begint te huilen. Er zijn emoties, je vraagt aan iemand hoe het met zijn zieke moeder gaat, er is een bemoediging, een terechtwijzing misschien'.

'Nu zijn de regels voor samenkomsten gelukkig verruimd. Er was oprechte blijdschap om elkaar weer te zien. Bij mij kwam psalm 122 boven: Verheugd was ik toen mij gezegd werd, laat ons naar het huis van God komen. Synagoge betekent letterlijk: het huis van knesset, van samenkomst. Het is het huis van mij, de medemens en van God. Dan ben je in dubbel opzicht blij dat je weer naar de sjoel komt'.

Vis: 'Vanwege die coronatijd heb ik nog sterker gemerkt dat we niet zonder de gemeenschap kunnen. Door mijn werk was ik me er ook voor corona wel bewust van dat je je niet kan afzonderen. Maar dat ik zo verheugd was dat we weer naar het huis van God konden, dat heeft echt met corona te maken. We konden weer samenkomen in de synagoge, het huis van samenkomst. Dat geeft de zin nog meer lading'.

Ik hoop dat wij die ervaring ook krijgen en levend houden in de ontmoeting met God, met elkaar, met mensen om ons heen. Dat ons kerkgebouw de ICHTHUSkerk een open huis is van welkom zijn, gezien, gehoord en gekend worden.

Fokke Bouma

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001