Broeders en zusters,
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. 1 Petrus 1:3

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk Dinsdag 26 april.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 april.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief.

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Paasviering
  4. Windesheim Theologie
  5. Paasgroet op het AZC
  6. Vroege Vogel Wandeling
  7. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. 

Vrijdag 15 april (goede vrijdag 19.00)
Voorganger: Ds. C.J. van den Boogert
Collecten: Kerk

Zondag 17 april
Voorganger: Broeder Wiebe Penninga
Collecten: Red een Kind en St. Dorcas

Zondag 24 april (ook tienerkerk)
Voorganger: onbekend
Collecten:  Kerk en Evangelie onder Moslims
 

 


 

 


 


Van onze predikant

Beste broers en zussen

 

Het is vandaag Witte Donderdag - het is Paasfeest. Veel is in de afgelopen weken aan mij voorbijgegaan. Ook het hoogtepunt dat Pasen altijd voor mij is, zal nu anders zijn.

 

Ik las in Johannes 20 de beschrijving van de opstanding van Jezus  uit de dood, en van zijn verschijning aan de leerlingen (vanaf v19). Het zal zijn omdat ik me nu meer dan ooit bewust ben van het belang van goede ademhaling, maar het trof mij dat Jezus tegen zijn bange leerlingen zegt: “Ik wens jullie vrede!”, en dan vervolgens over hen heen blaast. Daarbij zegt Hij: “Ontvang de Heilige Geest!” (Joh 20.19-22).

 

Ademnood doet je verstikken. Dat doen angst en onzekerheid ook. Of het nu persoonlijke omstandigheden zijn of de dingen die zich afspelen om ons heen - we kennen het gevoel van de hand die om je keel grijpt, je adem afknijpt en je benauwd maakt. Confrontatie met ziekte of de dood, zorgen om een relatie, je baan of je bedrijf, groot onrecht - het kan je allemaal in een wurggreep houden en je  verlammen.

 

Hoe anders wordt het dan niet als de levende Christus naar je toe komt en ook tegen jou zegt “Vrede voor jou!”, en dan zijn levensadem over je blaast. Hij die de dood en het kwaad heeft overwonnen aan het kruis en in zijn graf en een weg naar het leven heeft opengebroken - leven in zijn nieuwe wereld - Hij doet ons de lucht van zijn Geest ademen: de Geest die leven geeft, die troost en bemoedigt en versterkt. Dat lucht op - letterlijk! En dan komt er weer ruimte voor hoop, voor geloof en liefde - voor léven.

 

Moge de levende Christus ook jou zijn vrede in deze dagen diep doen inademen en jou opnieuw doen opbloeien! Gezegend Paasfeest!

 

In Hem verbonden,

Fritz

 


 


Paasviering

Graag nodigen we jullie uit om aankomende zondag met elkaar in de kerk het Paasfeest te vieren. Het thema van de dienst is ‘Van donker naar licht’. Er is een bijpassend kinderlied wat geoefend kan worden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=DE77oNBYStY Na de dienst zal er door de wijkteams een paasgroet worden uitgedeeld, passend bij het thema. We hopen met elkaar een prachtig Pasen te beleven. Wij leven immers in het licht na de opstanding van Jezus. Wat is het mooi om dat samen te kunnen vieren!

 


 

 


 


Windesheim Theologie

 

 

 

 


 

 


Paasgroet op het AZC

Afgelopen zaterdag 9 April mochten we een paasgroet rondbrengen bij de bewoners van het AZC.

Met een aantal mensen vanuit de diaconieën van diverse kerken uit Kampen en Dronten hebben we dit uitgedeeld.Het is fijn om dit te kunnen doen en ook zo deze mensen te bemoedigen.

Aan het einde van de rondgang hebben we de kledingwinkel bekeken die door een enthousiaste groep vrijwilligers wordt bemenst.

 

Namens de werkgroep AZC Kampen, Dronten.

 


 

 


Vroege Vogel Wandeling

Vroege Vogel Wandeling

 

Zaterdag 16 april is het Stille Zaterdag. Een dag van verstilling na de Goede Vrijdag. Op deze zaterdag organiseert A Rocha Dronten een Vroege Vogel Wandeling. We verzamelen rond zonsopkomst (6.30 uur) bij de parkeerplaats van het Wisentbos. We maken een wandeling door het Wisentbos om te horen hoe de vogels de nieuwe dag aankondigen. Ook de eerste zomergasten zijn dan terug om van zich te laten horen. Intussen genieten we van de nieuwe dag en goede gesprekken! 

Aanmelden kan via: dronten@arocha.org

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Dronten is een lokale werkgroep, die plaatselijke activiteiten organiseert 

U kunt ons ook volgen op facebook: A Rocha Dronten | Facebook.


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001