Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.  (1 kor. 1: 4-7)

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 19 januari.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 januari. 

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Hoe vieren we avondmaal (10 januari)
  3. Van onze predikant
  4. Van de voorzitter
  5. Liturgiecommissie
  6. Wij hebben versterking nodig!  
  7. Deel jouw verhaal
  8. Wat een feest! Kerstnacht Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.


Zondag 10 januari
09.30 Dominee Kruger - Avondmaal
Collecte 1: diaconie  Collecte 2: missionaire zaken

Zondag 17 januari 
09.30 Dominee ds. J. Bouma
Collecte 1: kerk  Collecte 2: Open Doors

Zondag 24 januari
09.30 Dominee K. van Hoek
Collecte 1: kerk  Collecte: Leprazending

 


 


Hoe vieren we avondmaal (10 januari)

Lieve broers en zussen,

Op zondag 10 januari willen we graag het Avondmaal samen vieren. Dat kan nu niet in de kerk, dus doen we het weer thuis. Hoe gaan we het deze keer doen?

Klik hier voor meer het volledige artikel.

 


 


Van onze predikant

 

Lieve mensen,

Januari is in de beleving van velen een wat lege maand. De feesten van december zijn gekomen en gegaan. Het weer is somber. Het lijkt en voelt alsof er weinig is om naar uit te kijken. Nu we voorlopig ook nog in de lockdown zitten, het opstarten van de vaccinaties hapert, de cijfers nog niet een erg positief beeld geven en er een bericht met slecht nieuws binnenkwam, wordt het soms ingewikkeld om positief te blijven. Het lijkt echt een tijd om te tobben.

Bij het lezen in de Bijbel, kom ik bij Filippenzen 4, en ik stuit op de opdracht van Paulus: “Wees altijd blij!” (Fil 4.4). Bekende woorden die ik normaal probleemloos kan lezen. Nu kom ik even niet verder. Ik ben helemaal niet in een juichstemming. Dat heb ik vaker in januari, maar nu denk ik: er is ook helemaal geen reden om blij te zijn. Je zou in deze tijd maar als een blij ei rondlopen…

Maar als ik nog een keer lees, staat er toch meer. Wees blij in de Heer, zegt Paulus. Het lijkt een verwijzing naar, of een indirect citaat van, Jesaja 61.10 – “Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden”.

Dat klopt, want Paulus geeft zelf ook een reden om blij te zijn: De Heer is nabij (Fil 4.5)! En als dat zo is, dan is er geen reden om je zorgen te maken, of om te somberen. Dan kunnen we Hem gewoon vertellen wat we op het hart hebben, wat we met ons meedragen. Dan kunnen we Hem danken voor die bevrijding van ons leven, en dat we de mantel van Christus mogen dragen - zijn volmaakte gehoorzaamheid en gerechtigheid die al onze onvolmaaktheid, gebreken en zonden bedekken.

Dan slaat bij mij de stemming toch om. Ik ben dan geen blij ei, maar vriendelijk kan ik wel zijn (4.5). Een mens die ervaart dat de vrede van God mijn hart en gedachten vasthoudt in Christus (4.7). Zodat ik niet terugval in somberheid, maar in stilte feest kan vieren.

Moge de Heer ook jouw hart en gedachten zo in Christus vasthouden, lieve broer en zus. Zodat het donker jou niet te pakken krijgt, maar ook jij op jouw manier blij mag zijn – in de Heer! Ook nu. Zelfs in deze januari.

Fritz

 


 


Van de voorzitter

Lieve gemeente,

Een nieuw jaar! We hebben elkaar veel goeds toegewenst rond de jaarwisseling, maar wat zal dat zijn dit jaar? Meer vrijheid, een werkend vaccin, weer naar de kerk,….We weten het niet. Wat we wel weten is dat we net kerst gevierd hebben, het feest van hoop voor de wereld.

We zijn in de eerste week van dit nieuwe jaar meteen opgeschrikt door het verdrietige nieuws uit Biddinghuizen. De besmettingen met het coronavirus met als gevolg twee sterfgevallen na de opnames van de online dienst van de Protestantse gemeente. Wat een verdriet! Naast onze blijk van medeleven dat we aan onze broers en zussen in Biddinghuizen hebben gestuurd, hebben we ook onze eigen afspraken voor de opnames nog weer eens onder de loep genomen en contact gezocht met alle betrokkenen. Laten we hierin ook goed naar elkaar blijven omzien!

Naast dit verdrietige bericht trof me ook een bericht uit het nieuws dat melding maakte van het feit dat online diensten in Nederland vaak meer kijkers trekt dan er in normale omstandigheden aan kerkgangers zijn. Zo’n bericht maakt me dan weer dankbaar. Het feit dat we niet naar de kerk kunnen en we voor ons gevoel het met een afgezwakte vorm van kerkzijn moeten doen, blijkt nu meer mensen te trekken dan we ooit hadden kunnen voorzien. Wat denken we vaak te klein over God en zijn plan. Laten we daarom met goede moed uitzien naar 2021!

Als laatste een kort bericht over de jaarcijfers van 2019. U was gewend daarvan een overzicht te ontvangen via uw postvak of in het (papieren) kerkblad. Dit jaar doen we dat om een aantal redenen anders. We zijn niet in de kerk en onze nieuwsbrief leent zich minder goed voor deze gegevens. Daarom worden de jaarcijfers van 2019 gepubliceerd op het afgeschermde deel van onze website. U zult ze daar binnenkort aantreffen. Mochten deze gegevens vragen bij u oproepen, stelt u ze dan gerust. U treft bij de cijfers ook de contactpersonen hiervoor aan.

Warme groet,
Marion

Kijk naar Een toekomst vol van Hoop


 

 


Liturgiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de erediensten. De dominee is verantwoordelijk voor de liturgie en de commissie adviseert en ondersteunt hem hierin.
Peter Bos heeft afscheid genomen en Anne Remmelink is al weer een tijdje actief in deze commissie.

Samen met de gebedskring en de ministrygebedsgroep is Vraag om persoonlijk gebed ontwikkeld. Gebed was al mogelijk na de diensten in het kerkgebouw. Nu we de diensten online houden is samen bidden op déze manier mogelijk. Tijdens de eredienst wordt dit aangeboden aan de kijkers. Op https://www.ngkdronten.nl/go/organisatie/bidden/ kun je gebed aanvragen, met jou of voor jou. Dit kan indien gewenst anoniem.

Peter Bos is gestopt als lid van deze commissie en als preekvoorziener. Ina Hilberink zal vanaf nu de preekvoorziening gaan doen. De preekvoorziener zorgt voor:

- Het invullen van de zondagen in het preekrooster die ontstaan wanneer onze eigen predikant niet preekt.

- Contact met de gastpredikant.

- Bij ziekte van de eigen predikant of van de gastpredikant is de preekvoorziener verantwoordelijk voor de vervanging.


Met hartelijke groeten.
De Liturgiecommissie,
Fritz, Dianne, Anne en Gineke

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Wij hebben versterking nodig!  

Kijkt u of kijk jij op zondag met plezier naar onze onlinediensten? Dat is goed om te horen want daar doen we het met z’n allen voor! We mogen er aan de hand van onze ‘kijkcijfers’ zelfs vanuit gaan dat we meer mensen bereiken dan dat onze eigen gemeente telt en daar zijn we dankbaar voor. Het maken van onze diensten gaat echter niet vanzelf.  

Iedere zondag/iedere week zijn er zo’n 15 gemeenteleden met liefde en toewijding voor u aan het werk om de diensten voor te bereiden en te maken. Van predikant tot bloemenverzorger, van geluidstechnicus tot BHV-er, van muzikant tot koster. Echter, om de onlinediensten voor lange tijd te kunnen blijven maken zijn extra handen hard nodig en meer dan welkom!  

Zowel het regie team als de techniekgroep (camera, geluid en tekst/presentaties) heeft versterking nodig. Voor wie zijn steentje wil bijdragen of vragen heeft, neem contact op met Amber Boeve (regie) of Ferry Alons (techniek) voor meer informatie. Denk vooral niet ‘dat kan ik niet’ want we doen dit met elkaar!  

Amber Boeve: regie@ngkdronten.nl 
Ferry Alons: techniek@ngkdronten.nl 

 


 


Deel jouw verhaal

Ongetwijfeld gebeuren er dingen die best een plekje verdienen in de Nieuwsbrief. Heeft u een activiteit, is er iemand bij u langsgeweest, verdient iemand het om in het zonnetje te staan of heeft u samen iets ondernomen? Schrijf een kort stukje voor de Nieuwsbrief, liefst met een foto erbij en mail het naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl . Voorwaarde is natuurlijk wel dat het iets met onze gemeente of met gemeente-zijn te maken heeft!

 

 


 


Wat een feest! Kerstnacht Dronten

Heeft u ook gekeken naar Kerstnacht Dronten? Wat een prachtig programma is het geworden. Het is zo mooi om dit met de kerken samen te doen. Wat jaren geleden begon als lichtjestocht groeide door naar 'Bethlehem in Dronten' op het schoolplein en bij sporthal De Beurs. Vorig jaar een mooie kerstavond in het gebouw van Aeres hogeschool. En toen: online. In een hele korte tijd opgezet en uitegewerkt. Opnames in het gebouw van Shekinah, in de toren van De Ark, in de werkkamer van de burgemeester en in lokalen van de basisscholen. Dankzij de inzet van veel mensen werd het een prachtig geheel met wel 7000 'views' op Youtube. Dat betekent makkelijk ruim 15.000 kijkers. En dat is dan ook wel weer bijzonder, een boodschap van Hoop die ver buiten Dronten bekeken is.