U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.

1 Petrus 5: 7

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 24 mei.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 mei.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Van de voorzitter
 4. Pinksterproject
 5. Ontmoeting
 6. Nieuwsbrief van mei van de Regiegroep Hereniging GKv-NGK
 7. Bedankt!
 8. Meld je aan bij de Dorcaswinkel!
 9. Het Baken
 10. Steun Oost-Soemba

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 16 mei
Voorganger: Ds. J.G. Kortleven
Collecten: 1. REDS Bangui ; 2. Opleiding predikanten

Er mogen weer 30 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor een ticket reserveren, dit gaat weer per wijk.
Wijk 2 kan deze dienst bijwonen,  indien op vrijdag nog niet alle plaatsen zijn gereserveerd mogen ook anderen inschrijven.

zondag 23 mei (Pinksteren)
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. Diaconie ; 2. St. Koen

Er mogen weer 30 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor een ticket reserveren, dit gaat weer per wijk.
Wijk 3 kan deze dienst bijwonen,  indien op vrijdag nog niet alle plaatsen zijn gereserveerd mogen ook anderen inschrijven

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van onze predikant

 

Lieve mensen,

Gisteren hebben we de hemelvaart van Jezus gevierd. Het is niet de grootste van de feestdagen in onze kerken: veel mensen trekken eropuit op Hemelvaartsdag, samen met vrienden of familie. Of maken er een lang weekend van. Een kerkdienst staat dan niet hoog op de agenda.

Eerlijk gezegd vind ik dat niet het ergste. Een kerkdienst is niet de enige manier om te vieren dat we van Christus zijn. Wat wel jammer is, is dat we op die manier toch voorbijgaan aan één van de belangrijke kern-momenten van het geloof dat we belijden: het koningschap van Jezus over ons leven en onze wereld.

Dit maakt dat er een gat in ons geloof valt. We kijken dan terug naar het kruis en de opstanding van Jezus, dankbaar voor de vergeving van onze zonden. En we kijken vooruit naar het einde van de tijd, in de hoop dat God ooit zijn nieuwe wereld zal doen aanbreken. Maar over wat we vandaag van Jezus mogen verwachten, in al de verwarrende details van ons dagelijks leven, daar valt het stil en weten we niet wat we zeggen moeten. Kortom: we hebben dan het eeuwige leven scherp in beeld, maar het leven hier en nu komt ver in de schaduwen te staan.

Hemelvaartsdag is een moment om de glazen van onze geloofsbril weer een keer goed te poetsen. Als we midden in onze dagelijkse bezigheden om ons heen kijken, zien we niet zo 1-2-3 helder en duidelijk dat Jezus Koning is over alle dingen. Integendeel: er gebeurt veel in ons eigen leven en om ons heen dat lijkt dit vooral te ontkennen. Geloven wordt dan vooral: volhouden, doorbijten en je best doen om overeind te blijven.

Het wordt heel anders als we Jezus aan de rechterhand van de Vader in het oog houden: Hij is het die ook nu dicht bij ons blijft met zijn Geest. Hij is het die ook nu voor ons blijft bidden en pleiten bij de Vader. Hij is het die ook nu alles in de hemel en op aarde – ook mijn en jouw leven – in zijn handen houdt en richting de nieuwe wereld van God duwt en trekt. Hij heeft gezag over mij: in de kleine én grote dingen van mijn leven luister ik naar zijn stem, ga ik waar Hij de weg wijst, buig ik mij voor Hem.  Hij blijft door zijn Geest aan en in ons werken: om ons te leren liefhebben zoals Hij, om ons heilig te maken – mensen die straks helemaal thuis zullen zijn in zijn nieuwe wereld.

In deze wereld zijn wij als geloofsgemeenschap van de kerk de plaats van waaruit Jezus zijn koningschap vooral zichtbaar maakt en doet gelden. In mensenlevens die nieuw worden. In zorgzame liefde voor de mensen om ons heen, ook als niemand iets teruggeeft. In kleine daden van hoop waarin we doorkijkjes mogen maken naar de nieuwe wereld van God: waar we doen wat mooi en waar is, wat eerlijk en goed is. De Geest van Christus is de grote kracht die in en vanuit zijn kerk (wij, dus!) de beweging richting de nieuwe wereld van Christus inzet en doorzet.

Ik bid dat de Geest van Christus ook mijn en jouw ogen zal openen om Hem te kunnen zien: Jezus Christus, onze Heer – Koning over alles in de hemel en op aarde. Dat Hij ons samen zal doen buigen voor Christus. Dat Hij ons tot rust zal brengen in de handen van deze Heer. En dat Hij ons in beweging zal brengen, zodat ook wij in onze eigen omgeving de grote stuwkracht van de Geest richting de nieuwe wereld van Christus zullen doen stromen.

In Hem verbonden,

Fritz

Voor persoonlijke mededelingen, medeleven en gebedspunten – zie de weekbrieven met berichten vanuit de wijken.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Van de voorzitter

 

Lieve mensen,

Afgelopen zondag waren er voor het eerst weer bezoekers aanwezig tijdens de dienst en konden we zang en bijbellezing weer live vanuit de kerk doen. Fijn dat we deze kleine stappen konden zetten.

Omdat we de aanwezigheid in de diensten per wijk organiseren, kan het wellicht even duren voor u aan de beurt bent. Houd u de website goed in de gaten. Mochten er nog plaatsen vrij zijn, dan worden ook bezoekers uit andere wijken uitgenodigd.

Gemeenteleden die meewerken aan de dienst tellen niet mee als bezoeker, maar moeten zich wel aanmelden.

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we ons houden aan de aan de richtlijnen van het CIO en eventueel landelijke richtlijnen van de NGK/GKV. Wat dat betekent voor bezoekers aan de diensten herhalen we graag nog eens voor u.

 • Aanmelden verplicht
 • Bij binnenkomst registratie op het beschikbare formulier
 • Handen ontsmetten
 • Jas meenemen naar de plaats
 • Mondkapje op totdat u op uw plaats bent. Het mondkapje mag af als u zit. Bij het verlaten van de kerk, doen we de mondkapjes weer op.
 • Huishoudens mogen naast elkaar zitten, tot anderen houden we 1 ½ meter afstand
 • Geen koffie/ontmoeting na de dienst
 • Geen samenzang

Mochten er versoepelingen mogelijk zijn, dan laten we u dat weten via de nieuwsbrief en de website.

Warme groet,

Marion

 Pinksterproject

 

Vele handen…

Lieve mensen

Op Pinksterzondag, op 23 mei, willen we graag vieren dat de Heilige Geest ons tot een (en één) gemeente van Christus maakt. Dat willen we doen door… Nou ja – dat verklappen we nog niet! We houden het als een verrassing 😉 Maar we hebben wel jullie hulp daarbij nodig:

 • Trek je eigen hand om op gekleurd papier, én knip deze uit.
 • Iedereen kan meedoen: van de jongste tot de oudste. Alle handen zijn welkom: groot en klein, breed en smal, gaaf en (misschien) wat gehavend…
 • Alle soorten papier kan: karton, wit of gekleurd papier, zijdepapier, een pagina uit een tijdschrift…
 • Op de uitgeknipte hand mag ook iets geschreven worden (maar het is niet verplicht): je naam, een Bijbeltekst, een wens/verlangen voor de gemeente, een gebedsgedachte…
 • Lever de uitgeknipte handen (met of zonder envelop) in bij een van de adressen die in jouw wijk wordt aangegeven (zie de communicatie vanuit jouw wijk), voor of op vrijdag 21 mei.
 • NB: het is belangrijk dat we heel veel handen binnenkrijgen, in een regenboog van kleuren!

Tot volgende zondag!

Hartelijke groet, Fritz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ontmoeting

We missen de ontmoeting met elkaar. Vooral het moment na de dienst. Dit is begrijpelijk en waardevol, we zijn een hechte gemeente. Het zal nog even duren voor we weer koffie kunnen drinken na de dienst. Om elkaar toch te spreken wordt een oproep gedaan om laagdrempelige activiteiten te (blijven) organiseren voor jong en oud. Dit hoeft niet hoogdravend te zijn: samen volleyballen, wandelen, sporten, knutseluurtje enz.

Geef je idee aan in de nieuwsbrief of kerkspot of wijk appgroepen. De agenda op de website is hiervoor te gebruiken als jaarkalender.

Er mogen weer activiteiten worden georganiseerd in de kerk voor kinderen tot 12 jaar. Dit sluit aan bij de maatregelen voor onderwijs en kinderopvang uit de routekaart van de Rijksoverheid. Voor volwassenen gelden de bekende maatregelen. De voorbereidingen zijn in gang gezet. De kinderen worden tzt uitgenodigd.

De online catechisatie is afgelopen. De spelvorm was een groot succes met dank aan het team Qliq.

Jongeren uit groep 7 en 8 zijn elke 2e en 4e zondag van de maand van harte welkom op DeBoot. Deze gezellige reallife bijeenkomst begint om 9.30 uur tot 10.30 uur.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn ook welkom. Vanaf zondag 18 april en daarna elke 3e zondag van de maand, ook om 9.30 uur. Een gezellig moment voor ontmoeting en gesprek met elkaar.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Nieuwsbrief van mei van de Regiegroep Hereniging GKv-NGK

Tucht: om de gemeente en haar leden te bewaren bij Christus ‘Tucht is in de kerk een beladen woord. Natuurlijk kun je best uitleggen wat tucht is en dat het doel ervan positief is, maar desondanks blijft het voor mensen beladen voelen. En juist het feit dat je het telkens moet uitleggen, maakt het minder geschikt als term in een kerkorde.’ Aan het woord is emerituspredikant ds. Menko Biewenga, lid van de werkgroep toekomstige kerkorde.

Klik hier voor het volledige artikel van de regiegroep

 

 


 


Bedankt!

 

Na een lange periode van ziekte hebben we met verdriet afscheid genomen van Maarten.

Hij is nu bij zijn Vader in de hemel, zonder moeite en zorgen.

We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten van meeleven en gebeden die we kregen tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

 

Ook hartelijk dank aan ds. Krüger, organist Peter Bos en het team van beeld en geluid tijdens de dienst van Woord en Gebed. We kijken terug op een mooie afscheidsdienst van Maarten.

 

Siny en kinderen Meeuwsen

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Meld je aan bij de Dorcaswinkel!

Wilt je ook iets betekenen voor de allerarmsten in de wereld? Meld je aan bij de Dorcaswinkel!

· Ook altijd al graag iets willen doen voor de allerarmsten in deze wereld?

· Ook altijd het idee gehad dat je voor deze groep toch niet echt iets kunt betekenen?

· Ook niet verwacht dat dit heel dicht bij huis kan? Lees dan vooral verder verder!

In Dronten staat aan de Dieze 30 onze Dorcas-winkel. Een kringloopwinkel die gerund wordt door vrijwilligers met ondersteuning van de landelijke organisatie. Er zijn enkele tientallen winkels in het land met allemaal hetzelfde doel, namelijk geld bijeenbrengen om de allerarmsten in deze wereld te ondersteunen. In vele landen biedt Dorcas directe steun. We doen dit uit liefde tot God en onze naaste. In onze winkel in Dronten kunnen we bij diverse afdelingen best nog wat medewerkers gebruiken. De winkel is open van woensdag t/m zaterdag. Natuurlijk heeft de winkel nu ook nog te kampen met coronabeperkingen, maar we hopen dat deze over enige tijd opgeheven zijn. En ook jij kunt dus wat betekenen als vrijwilliger! Ook als je maar 1 dag(deel) beschikbaar bent, dan ben je van harte welkom. We hebben een enthousiast en gezellig team, maar zouden heel graag wat uitbreiding zien. Het is leuk werk en je steunt er natuurlijk een heel goed doel mee. Je kunt je via onderstaande email vrijblijvend aanmelden, dan sturen wij je een formulier toe waarop je jouw voorkeuren kunt aangeven. Vervolgens nodigen wij je uit voor een gesprek. We zien uit naar je reactie! Natuurlijk nodigen we iedereen ook uit om gezellig en duurzaam te shoppen in onze winkel. Kijk even op onze website voor meer informatie en actuele openingstijden: www.dorcaswinkeldronten.nl

Daar staan ook de dagen en tijden voor de inname van spullen vermeld. Belangstelling of meer informatie nodig? Even mailen naar dorcaswinkeldronten@gmail.com

 


 


Het Baken

                                           

 


 


Steun Oost-Soemba

Bijgaand een digitale Nieuwsbrief van de vereniging Steun Oost-Soemba.

Als u deze in pdf wilt zien, klik dan hier. U gaat dan naar de website van de vereniging SOS.

 


Contactgegevens NGK Dronten

Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001