Broeders en zusters,
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. 1 Petrus 1:3

 

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief.

Dit is een extra nieuwsbrief met twee oproepen om hulp. 

De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt donderdag 14 april.

 


 


  1. Oekraïne - oproep van het Diakonaal steunpunt
  2. Versterking Beamteam gezocht - Urgent!
  3. Contactgegevens NGK Dronten

Oekraïne - oproep van het Diakonaal steunpunt

Dit is een speciale nieuwsbrief over Oekraïne, we willen u/jou namelijk graag informeren over alles wat er al gedaan is, maar ook over waar we op dit moment mee bezig zijn. Allereerst bedankt voor jullie hulp bij het inzamelen van de spullen, wat fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn die spullen hebben gebracht! We hebben 2 keer een grote hoeveelheid kunnen brengen.

 

Ook is er veel geld opgehaald voor Oekraïne, er is al 570 euro overgemaakt naar Metterdaad. Daarnaast hebben we de 3de collecte nog open blijven staan, hier is nogmaals bijna 700 euro opgehaald! Dit laat ook zien dat we binnen onze kerk ook graag iets willen doen, vandaar ook onderstaande oproep

Hoe is het proces in de gemeente Dronten gegaan en wat is er op dit moment nodig?

Binnen het diaconaal platform van Dronten hebben we gesproken over de situatie rondom Oekraïne en wat kunnen we hierin betekenen. De eerste gedachte was dan ook al snel, kunnen we de kerk niet beschikbaar stellen? Er bleken al een aantal locaties beschikbaar te zijn waardoor de nood op huisvesting, in de gemeente Dronten, niet heel hoog is op dit moment. Mochten er meer mensen onze kant op komen, zijn er nog verschillende locaties die geschikt zullen zijn. De hulp die we op dit moment kunnen bieden zal dan ook op een ander vlak liggen. We kunnen mensen opnemen in het hart van onze gemeenschap, en met de kleine daden en gebaren waar juist wij goed in zijn, hen op een of andere manier een gevoel van welkom en steun geven. Ook al verblijven zij op een noodlocatie. Ook al zijn de omstandigheden tijdelijk en verre van ideaal. Ook al is het niet goed te overzien wat dit concreet precies gaat vragen. Op dit moment heeft de gemeente Dronten gevraagd of er mensen zijn die kunnen helpen met de rouwverwerking en de sociale contacten. We hebben als kerken van Dronten aangegeven dat we graag willen helpen waar nodig, vandaar ook de volgende oproep:

Wie willen er mee helpen met:

· sociale hulp bij o.a. rouwverwerking

· praktische en coördinerende hulp.

 

Geef door welke rol je voor jezelf ziet : Wat zijn je Talenten en hoe wil je die inzetten? Als je denkt: ik wil graag helpen op wat voor manier dan ook , geef dan je naam door en met de talenten die jij wilt inzetten, zodat, wanneer er de vraag komt voor hulp, wij daar ook direct op in kunnen spelen. Er is al een team vanuit de PKN en hoe mooi zou het zijn als wij daar bij aan kunnen sluiten. Geef je naam door aan Martina Huisman of Ed Ritsema via de mail :

Martinahuisman@hotmail.com tel: 06-27116293 

of

Edritsema@live.nl tel: 06-28251479

Mocht je nog meer willen weten over wat wij doen als kerk in deze situatie, spreek ons dan vooral even aan, we beantwoorden graag jullie vragen

Groetjes,

Ed en Martina, namens de diaconie

 


 


Versterking Beamteam gezocht - Urgent!

We zoeken al langere tijd naar een gemeentelid die ons BeamTeam komt versterken. Indien we op korte termijn geen versterking vinden, zullen er helaas diensten plaatsvinden zonder ondersteuning met de beamer. 

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de techniek en zo bij te dragen aan mooie kerkdiensten? Dit betekent dat: 

  • Je ongeveer 3x per 2 maand mag beamen – flexibel en in overleg; 

  • We je gaan helpen en het hele gebeuren rustig aan je uitleggen; 

  • Je niet gelijk zelfstandig hoeft te beamen, je eerste keren doen we samen; 

  • Het niet uitmaakt of je jong (12 jaar) of oud (100 jaar) bent; 

  • Je geen ICT’er of super technisch hoeft te zijn. 

Lijkt het je wat om mee te helpen? Of wil je eerst wat vragen en duidelijkheid hebben? Neem dan contact op met Rien de Groot, via: 

riendegroot@hotmail.com, of 

06 311 97 828 


 

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001