Aan allen in Dronten en omstreken, , geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze vader, en van de Heer Jezus Christus.
Romeinen 1: 7

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 3 maart.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 maart.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze predikant
 3. Gemeenteproject 40 dagen hier en nu
 4. Op avontuur ‘Dichtbij Hem’ in 5 ontmoetingen - de workout –
 5. Voorjaarsactie
 6. Evaluatie Samenwerkende Kerken Dronten
 7. Biddag met de kinderen
 8. Kerk en Omgeving
 9. Informatieboekje 2021
 10. Digitale Nieuwsbrief van de vereniging Steun Oost-Soemba.
 11. Bedankt
 12. OnderWeg jaargang 7 nummer 2
 13. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 21 februari
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: Oase voor Nieuw West en kerk


Zondag 28 februari
Voorganger: ds. J. Winter
Collecte: Kerk en missionaire zaken (zending)


 


Van onze predikant

Lieve broers en zussen,

Afgelopen week is de 40dagen-tijd begonnen – de weken waarin we op weg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens deze weken mogen we Jezus volgen op de weg die Hij gegaan is. Johannes vertelt in zijn evangelie-vertelling dat Jezus wist waar zijn weg zou eindigen: “Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan” (Joh 13.1).

Tot en met Pasen gaan we bezig blijven met deze weg van liefde die Jezus gegaan is, en waarop we Hem mogen volgen. Aan de ene kant betekent dit dat we kijken naar wat Hij gedaan heeft. Want door goed naar Hem te kijken en te luisteren zoals Hij in de Bijbel-vertellingen naar ons toe komt, groeit er in ons verwondering, dankbaarheid en vertrouwen. Dit heeft Hij gedaan omdat Hij ook mij zo tot het uiterste toe liefheeft!

Aan de andere kant zijn we niet alleen toeschouwers van Jezus. Hij roept ons ook om Hem te volgen. Om zelf ook de weg te gaan die Hij gegaan is. Dat betekent dat we ons mogen oefenen, met al de inspanning die dat vraagt, om zelf ook iets te doen van wat Jezus gedaan heeft. Om in ons doen en laten een beetje op Hem te gaan lijken. Het is niet onmogelijk: juist daarvoor heeft Jezus zijn Geest in ons gegeven om als het ware het stempel van Jezus aan de binnenkant van ons leven af te drukken.

Wat zo aan de binnenkant gebeurt, wordt zichtbaar aan de buitenkant, in levenspraktijken waarin we mogen laten zien dat we Jezus-volgers zijn. Mensen die bij Hem horen en van Hem zijn. Mensen door wie Hij iets van zijn nieuwe wereld zichtbaar en voelbaar dicht bij de mensen van onze wereld wil laten komen.

In 8 levenspraktijken gaan we ons oefenen om Jezus te volgen op zijn weg van liefde. Door er zegenend op uit te gaan, eenvoudig en vrijgevig te leven, te leren en te bidden en jezelf steeds weer naar Hem om te keren en te rusten in Zijn liefde. Juist in deze tijd waarin we elkaar nog niet voluit kunnen ontmoeten zoals we zouden willen, is het belangrijk om niet helemaal tot stilstand te komen, maar te blijven groeien in onze relatie met Jezus en in ons leven als zijn volgelingen. Op de website vind je veel materiaal om je hierin op weg te helpen. Het mooiste is als je dit samen met anderen kan doen. Met alle onwennigheid van deze tijd. Samen met je gezin of partner. Door een wandel-afspraak te maken met iemand en hierover door te praten. Met een online kring-avond. Met beeld-bellen en al de andere mogelijkheden die de techniek ons biedt.

Ik hoop ook in de zondagse erediensten de lijn van dit project te volgen. Op de zondagen dat ik niet zelf voorga, kun je korte preken over dit thema volgen op de website van BeleefMee of op YouTube (LPB Media).

Voordat de volgelingen van Jezus "kerk" of "christen" heetten, werden zij volgers van "de weg" genoemd. De weg van liefde, waarop Jezus ons voorging. Moge Hij geven dat ook wij in de komende weken samen zullen groeien als mensen van de weg. En moge Hij zelf op die manier zijn nieuwe wereld dicht bij jou, bij ons en bij de mensen om ons heen brengen.

In Christus verbonden,

Fritz

(Voor informatie om samen te bidden en ons leven met elkaar te delen – kijk bij Kom en zie op de website)

 


 


Gemeenteproject 40 dagen hier en nu

Gemeenteproject 40 dagen hier en nu: doe je mee?

Op 17 februari start alweer de 40-dagentijd! Hoe kunnen we als kerk, in deze coronatijd, toch samen toeleven naar Pasen en de 40-dagentijd beleven? Dat doen we dit jaar via het gemeenteproject 40 dagen hier en nu.

Via een serie prachtige materialen, en tijdens onze diensten, staan we tijdens deze 40-dagentijd samen stil bij de weg van liefde die Jezus voor ons is gegaan. Een weg die Hem Zijn leven kostte. In de weg die Hij ons voorging, mogen wij Hem volgen. Maar hoe doe je dat in jouw leven hier en nu? In de serie ’40 dagen hier en nu’ delen we 8 levenslessen van Jezus met je, om jou hierbij te helpen!

Meedoen is makkelijk 
Onderdeel van de serie is een dagelijkse Podcast en Bijbelleesrooster. U ontvangt de materialen eenvoudig via een handige app of per e-mail. Download deze / meld je aan via
www.40dagenhierennu.nl. Houd ook onze website in de gaten! Het is als kerk ons verlangen dat we met alle gemeenteleden hiermee aan de slag gaan, zodat we toch samen de 40-dagentijd beleven en samen mogen groeien in het volgen van Jezus. Praat er ook met elkaar door, bijvoorbeeld in de app-groepen, de kringen of wijkteams.  Hiervoor is ook apart materiaal beschikbaar, te vinden op www.40dagenhierennu.nl/voorkerken.

Meer weten over het gemeenteproject 40 dagen hier en nu? Je kunt hiervoor terecht bij Fritz Krüger (
predikant@ngkdronten.nl) op www.40dagenhierennu.nl/voorkerken.

 


 


Op avontuur ‘Dichtbij Hem’ in 5 ontmoetingen - de workout –

Dit is een vervolg op een warming up die in de vorige nieuwsbrief is verschenen.

Zin in een avontuur, maar niet in je eentje? Samen met iemand anders voor wie het net zo goed een avontuur is? Er is veel in verandering. Kerk zijn is anders dan we gewend waren. Hoe gaat dat er de komende tijd uitzien? Niemand die dat nog weet. Afwachten dan maar? Welnee, dat is helemaal niet nodig en dan zouden we ook maar zo kunnen vergeten wat we juist nu wèl kunnen doen.

Wat dat is? Denk dan eens in termen van ‘de voorhoede’ en ‘de weg bereiden’. Actief je omgeving en wat daar gebeurt voorleggen aan de God en in Zijn aanwezigheid komen om te luisteren. Op avontuur dus! Toen we zelf begonnen lazen we: “Gebed biedt iedere gelovige ongekende mogelijkheden om betrokken te zijn bij de belangrijke ontwikkelingen in Gods koninkrijk. Vanuit de verbondenheid met Jezus kun je overal zegen verspreiden door het gebed.” Bron: Voorbede (herschepping.nl)

Overal? Kan dat ook in Dronten…
We denken van wel. Dat kan je hele directe omgeving zijn, zoals jouw buurt of jouw wijk. Wat zie je daar aan initiatieven gebeuren die wel gebedsondersteuning kunnen gebruiken zodat plannen wellicht kunnen slagen. Maar het kan ook Dronten breed: Wat lees je in het nieuws? Wat heeft jouw geloofsfamilie in Dronten nu nodig? Welke initiatieven in Dronten kunnen gebed gebruiken?

Onze ervaring
We zijn het avontuur zelf aangegaan in vijf onderlinge ontmoetingen. ‘Gewoon’ doen. Best spannend. Maar leverde veel op! Verwondering dat er al zoveel positieve initiatieven zijn in Dronten. Dankbaarheid dat er in een paar maanden nog meer mooie initiatieven zijn bijgekomen. Ook dankbaarheid dat wij mee mogen doen in God’s Koninkrijk en dat we dichtbij Hem mógen zijn. Vreugde over het besef van verbondenheid met elkaar en met en door Hem.

Brigitta: “Ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat ik er zo blij van zou worden. We werden wel bevestigd in: dit is echt goed om samen te doen. Het was een echt avontuur!”

Dit is hoe het werkt: Wat je nodig hebt is: de smaak te pakken krijgen. Eigenlijk geldt het voor alles, pianospelen, sporten… In het begin moet je je ertoe zetten, maar als je de smaak een keer te pakken hebt, wil je doorgaan. De 5 ontmoetingen helpen je daarmee op weg. We hebben eventueel een opzetje voor je voor de 5 ontmoetingen, maar je kan het ook helemaal naar eigen keuze invullen.

Tips voor de invulling van het avontuur
- Door samen met iemand af te spreken, zorg je dat het ook echt in je agenda komt. Het is dan veel makkelijker om je eraan te houden. Ook: “Waar 2 of 3 bijeen zijn…” Wèl coronaproof natuurlijk…

- Als je beide in dezelfde wijk woont, zou je ervoor kunnen kiezen om je eigen woonwijk als focus te nemen in je voorbede.

- Maak aantekeningen en kijk er de keer daarop opnieuw naar. Wat is er veranderd?

- Wij gebruikten af en toe als start of afsluiting van een ontmoeting een boekje met daarin gebeden. Maak dus gerust gebruik van het denkwerk van andere gelovigen. Er zijn al veel bruikbare gebeden.

En, ga je op avontuur?
Kun je hulp gebruiken bij het vinden van een maatje, of wil je meer weten over hoe je het aan kunt pakken? We denken graag met je mee! Neem daarvoor contact op met ons, liefst voor 15 maart.
Liefs, Margriet Bos en Brigitta Methorst (Brigitta: brigitta@broninfo.nl / 06-40999730)
 


 


Voorjaarsactie

            
    

 


 


Evaluatie Samenwerkende Kerken Dronten

De 4G Kerken in Dronten werken inmiddels een aantal jaren samen. Voor alle duidelijkheid, de 4G Kerken in Dronten zijn:

1. Ichthuskerk (Nederlands Gereformeerde Kerk);

2. Ontmoetingskerk (Christelijke Gereformeerde Kerk);

3. Lichtboei – Noord (Gereformeerde Kerk – vrijgemaakt);

4. Lichtboei – Zuid (Gereformeerde Kerk – vrijgemaakt).

We hebben prachtige gezamenlijke diensten in De Ark beleefd, waarin we tijdens het zingen van Pelgrimspsalmen samen het Avondmaal vierden. Vanwege de corona-maatregelen is de manier waarop we (samen) kerk-zijn behoorlijk veranderd.

De werkgroep Samenwerkende Kerken Dronten gaat in opdracht van de moderamina (kerkbesturen) de samenwerking van de 4G-Kerken evalueren. Hierbij wordt huidige situatie van kerk-zijn in corona-tijd ook meegenomen.

Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gemeenteleden van de 4G-Kerken. Met daarin vragen en stellingen waarop u kunt antwoorden. Op basis van deze evaluatie zal de werkgroep advies uitbrengen aan de moderamina over de toekomstige samenwerking van de 4G Kerken in Dronten.

Het spreekt vanzelf dat u van de resultaten op de hoogte gebracht zal worden.

Het invullen van de enquête duurt enkele minuten. Als u op deze https://forms.gle/h8r5B4NTHj1TTz3S8 klikt, kunt u de enquête direct invullen.
We hopen dat veel gemeenteleden (jong en oud) deze enquête invullen.

Wij verzoeken u om dit voor 8 maart 2021 te doen.
Alvast bedankt voor het meedoen.

Namens de werkgroep Samenwerkende Kerken Dronten,
Wiggele Oosterhoff
Jan Bollemaat
Caspar Rauws

 

 


 


Biddag met de kinderen

Biddag 2021 met de kinderen

Vanuit het jeugd- en kinderwerk van de 4G kerken willen we ook dit jaar biddag niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Nou zijn er helaas met de maatregelen maar beperkte mogelijkheden en dus willen we een vergelijkbare opzet doen deze keer als met dankdag afgelopen jaar. We willen met alle gemeenteleden (en zeker ook samen met onze kinderen!) ons in gaan zetten om kinderen in asielzoekerscentra in Nederland een hart onder de riem te steken. Stichting Gave heeft een rugzakjes actie waarbij je als gezin via ons een rugzakje kunt ontvangen met een lijstje van spullen waarmee het rugzak voor een specifieke leeftijdsgroep mag worden gevuld! Wie wil daar nou niet aan meedoen (als u de middelen hebt natuurlijk). Hoe waardevol is het wel niet om samen met uw kinderen of kleinkinderen de zakjes te vullen zodat een kind hier blij mee gemaakt kan worden?! Met de mogelijkheden om bij (liefst lokale) winkels te bestellen en spullen af te halen hopen we dat het mogelijk is om zoveel mogelijk kinderen een glimlach en plezier te mogen schenken.

Ook in de online kindernevendienst uitzending op biddag zal hier aandacht aan worden besteed en natuurlijk is Josefien ook van de partij. Wilt u zich zo spoedig mogelijk opgeven als u ook een rugzakje wilt vullen via onderstaand emailadres dan zorgen wij dat er voldoende rugzakjes besteld worden. We zorgen dat deze (nog lege) rugzakjes ruim voor biddag bij u thuis bezorgd worden en dan kunt u ze gevuld weer inleveren op biddag bij het kraampje bij de Lichtboei tussen 14:30 en 15:30. Om 16 uur zal de uitzending van de kindernevendienst worden uitgezonden via YouTube (de link krijgt u voor die tijd toegezonden).

U kunt zich opgeven voor een (leeg) rugzakje bij:

Dianne de Lange  diannedelange@solcon.nl

 

 


Kerk en Omgeving

Zuid-Afrika

De kerkenraad NGK Kampen heeft het budget Zuid-Afrika voor het jaar 2021 en de verwachting voor de daarna volgende jaren t/m 2025 toegezonden.

Zij danken hartelijk voor de bijdragen over het jaar 2020 die zij mochten ontvangen en die vooral toch ondanks de covid-perikelen op een geweldig niveau plaats vonden.

Naast de reguliere steun hebben zij ook de Zusterkerken voor de speciaal voor hen moeilijke coronatijd kunnen helpen met ontvangen giften van zowel kerken als individuele kerkleden tot een bedrag van ruim € 8.000. Zie voor alle informatie en de nieuwsbrieven uit Zuid-Afrika op de website https://www.ngkdronten.nl/go/organisatie/zending-in-zuid-afrika/ (wel even inloggen i.v.m. de privacy).

Dronten en omgeving

De voorbereidingen voor Pasen Live 2021 zijn in volle gang. De doneeractie heeft op dit moment €3500,00 opgebracht. Mocht je nog willen doneren doe dit alsjeblieft! https://www.doneeractie.nl/pasenlivestream-2021/-49226

Verschillende kerken uit de gemeente Dronten hebben financieel bijgedragen. Dank aan iedereen die mee helpt om dit mogelijk te maken.
Gineke Fels
 


 


Informatieboekje 2021

Het INFORMATIEBOEKJE 2021 van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland onder redactie van Jan Marius Louwerese is in voorbereiding.

Het informatieboekje bevat o.a.:

 • Alle bijgewerkte gegevens van de kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, theologiestudenten, zendingswerk, regio’s, organisaties en periodieken.
 • Het jaaroverzicht 2020
 • De statistische gegevens over 2020

Het informatieboekje 2021 zal ca. 260 pagina’s tellen en zal € 13,50 gaan kosten.

Het is een uitgave van Buijten en Schipperheijn Motief. Om dit boekje te bestellen, kunt u een mail sturen naar scriba@ngkdronten.nl

 


 


Digitale Nieuwsbrief van de vereniging Steun Oost-Soemba.

Klik hier voor de nieuwsbrief. U gaat dan naar de website van de vereniging SOS.

Vriendelijke groet,
Ed van der Vlis
 


 

 


Bedankt

Lieve broeders en zusters.

Hartelijk dank voor de belangstelling na het overlijden van onze lieve pa en opa..

                                   PIET BOONE

Dit heeft ons erg goed gedaan.

Hartelijke groet van:

Pieter Anja en Amanda Boone.
Harmen Marja Alex Sandra en Max Koopman.

 


 


OnderWeg jaargang 7 nummer 2

Nummer 2 van OnderWeg heeft als thema Zie je wie ik echt ben? De gekleurde mens in de kerk.

We geloven dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is en belijden dat mensen ongeacht kleur of afkomst gelijk zijn. De Black Lives Matter-beweging heeft ook in Nederland een gevoelige snaar geraakt. Deze editie van OnderWeg gaat in op vragen zoals: belijden we in onze kerken ook werkelijk dat mensen gelijk zijn? Wat zijn ervaringen van ‘mensen met een andere kleur’ in onze witte kerken?

Eva Mabayoje, directeur van Present Nederland, schrijft over de impact van het slavernijverleden op het heden en de rol van de kerk daarin. 'De schade die door de kerk is aangericht bij onze Afrikaanse broeders en zusters is vele malen groter dan de helende werking die van de kerk op dit gebied is uitgegaan.’

Hierop volgt een interview met Shari van den Hout. Ze is opgegroeid in de Nederlandse Antillen. Daarna vertrok ze naar Nederland om te studeren en is ze daar blijven wonen. ‘Ik werd niet gezien als Nederlander, maar meer als allochtoon. Daarmee kom je in een positie die je niet goed kunt vatten.’

De Morgensterkerk in Den Haag is een gemeenschap met vijftien verschillende nationaliteiten. Hoe is het om samen kerk te zijn? OnderWeg in gesprek met drie leden van deze gemeente.

Tot slot een ontmoeting met dominee Wim Rietkerk, die laatst tachtig jaar werd: ‘Ik kan niet meer de hele dag doorgaan, zoals vroeger.’ Toch kwam er eind vorig jaar nog een boek van hem uit en zit hij dagelijks achter zijn bureau. ‘In ons leven hebben we ervaren dat God leidt en voorziet op een manier die royaler is dan wij zelf ooit in gedachten hadden.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.


 


Contactgegevens NGK Dronten
0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542