Aan de gelovigen die ëën zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 8 december.
PS: kijk nog eens naar het jaarthema:
klik hier

 


 


 1. Kerkdiensten komende weken
 2. Van de voorzitter
 3. Van onze predikant
 4. Gebed met jou en gebed voor jou.
 5. Kerst 2020 – Hoop, samen vieren en samen geven!
 6. Als engel voor iemand anders op weg naar kerst…
 7. Kerst en de Voedselbank
 8. Jeugdactiviteiten
 9. Evangelisatie, missionaire zaken, kerk en omgeving…
 10. OPROEP: verhalenvertellers gezocht voor de online KND!
 11. Dank van Maaren en Siny Meeuwsen
 12. Dank voor meeleven - fam Groen

Kerkdiensten komende weken

-- via de agenda op de website zijn de tickets te reserveren. via Roosters zijn alle taken te vinden

29 november  - 1e adventszondag
Voorganger: Ds. Fritz Kruger
Collecten: 1. diaconie       2. opleiding predikanten

6 december - 2e adventszondag
Voorganger: Ds. Fritz. Kruger
Collecte: 1. vrienden van De Hoop   2. Kinderkerstfeest


 


Van de voorzitter

Lieve mensen,

 

Het is weer advent! We zijn op weg naar kerst. Eerlijk gezegd vind ik zelf de adventstijd misschien wel fijner dan de kerstdagen zelf.

Advent is voor mij het verlangen naar het licht. Heel letterlijk vaak, omdat ik erg van het voorjaar en de zomer houd, maar ook in de overdrachtelijke zin, verlangen naar Gods licht.

Dit jaar ervaar ik het verlangen nog meer dan anders. De bijzondere coronatijd waarin we leven, doet me verlangen naar van alles waar we nu nog op moeten wachten:

Zonder beperking een kus en omhelzing geven, vooral aan mijn ouder wordende (schoon)ouders; met mijn hele familie bij elkaar zijn en genieten van het samenzijn; op zondag naar de kerk om daar de mensen te treffen die ik al zolang mis; gewoon naar mijn werk en zonder mondkapje naar de winkel… Ach, u herkent het vast…

 

Ook binnen de kerkenraad hebben we gesproken over verlangen. De coronatijd heeft ook bij ons als kerkenraad veel vragen opgeroepen: als we de zondagse kerkgang missen, hoe zijn we dan gemeente? En waar verlangen we naar? Is dat de gezelligheid van het elkaar zien, even bijpraten onder de koffie, of is dat meer?

Daarover gaan we als voltallige kerkenraad met elkaar in gesprek en daarover willen we ook graag met u als gemeente in gesprek. Wat is ons verlangen, wat verstaan we daarin van God en hoe willen we als gemeente daarin met elkaar optrekken? Fritz zal in de adventstijd daarover ook preken.

 

Naast verlangen is advent en kerst voor mij ook een nieuw begin. In de adventsweken kijken we uit naar de komst van het licht, de geboorte van Jezus. Daarmee begon zijn werk op aarde. En zo kijk ik ook naar de afgelopen maanden. Corona heeft veel verdriet en ellende gebracht. Toch heeft het ook een beweging in gang gezet van mooie dingen. Als ik me realiseer hoeveel mensen er nu via online (kerk)diensten worden bereikt, dat hadden we nooit kunnen vermoeden. En als ik zie met hoeveel energie en nieuw elan er door veel (ook jonge!) mensen wordt gewerkt aan gemeenteopbouw en het mogelijk maken van de online diensten, dan maakt me dat heel dankbaar. Nieuwe technieken (camera/licht/geluid, streamen van diensten…) en andere rollen (had u ooit gedacht dat we een regisseur voor de kerkdienst nodig zouden hebben?), ze worden allemaal opgepakt. Daar ben ik enorm dankbaar voor en ik hoop u ook. Ook al zien we het niet, ook al missen we vertrouwde zaken, wat fijn dat we in deze tijd ook mensen in ons midden hebben die dat oppakken.

En we horen van kringen die op een nieuwe manier bij elkaar komen, een groep dertigers die samen nadenken over wat het betekent om Jezus te volgen, een groep vijftigers die een onlinekring hebben opgezet. En vanuit de wijkteams een prachtige kaart ter bemoediging voor alle gemeenteleden,….

 

God werkt door, lieve mensen! En met advent mogen we samen verlangen naar nog meer van God. Ik wens u namens de kerkenraad een heel gezegende advent toe.

MarionVan onze predikant

 - - Kom en Zie:voor wekelijks overzicht ontwikkelingen en gebedspunten zie: Samen delen -- -

Lieve mensen

Deze week begint de tijd van Advent. Op de vier zondagen voor het Kerstfeest kijken we vol verwachting en hoop naar de Heer die naar ons toe komt.

Aan de ene kant kijken we achterom, 2000 jaar het verleden in, naar de geboorte van Jezus – de Zoon van God die mens werd in onze wereld. In Hem kwam God ons opzoeken, om ons in Jezus zijn goedheid en zijn genade te doen zien (Johannes 1.1-18). Maar Advent is ook een tijd van vooruitkijken, de toekomst in. Het is een tijd van verlangen, zoals in de eerste woorden van Psalm 25 (de Psalm die hoort bij de eerste zondag van Advent):

Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit

Mijn God, op U vertrouw ik…

Zo vooruitkijkend wachten we op wat de Heer nog meer gaat doen wanneer Hij eindelijk alles nieuw zal maken. We houden onze ogen op Hem gericht, omdat we verlangen naar…

Tja, naar wat? Waar verlang jij naar?

In de komende weken gaan we samen het spoor van ons verlangen volgen, terwijl we lezen uit Efeziërs 1-3. Daarbij gaat het om een paar belangrijke vragen:

· Waar verlangt God naar?

· Waar verlang jij zelf naar?

· Waar verlangen mensen om ons heen naar?

· Wat zeggen deze verlangens over hoe we samen kerk mogen zijn als Ichthuskerk?

Het wordt een ontdekkingsreis waarin we ieder voor zich en samen ons eigen hart onderzoeken, terwijl we ook deze woorden uit Psalm 25.4 bidden:

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd

leer mij uw paden te gaan.

Houd de website in de gaten voor een handreiking bij de preek van de komende drie zondagen.

Ik hoop dat er vroeg in het nieuwe jaar voldoende ruimte zal komen dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan hierover. Tot dan wens ik jullie gezegende dagen vol van het licht van Christus!

In Hem verbonden, Fritz


 


Gebed met jou en gebed voor jou.

In het christelijk geloof neemt het gebed, het praten met God, een belangrijke plaats in. Je mag met al je zorgen, vragen en gedachten bij God komen, zo staat er in Filippenzen 4:6. Vraag God alles wat je nodig hebt, bid tot God wat er ook gebeurt. En dank altijd.

Ook in onze gemeente speelt gebed een belangrijke rol. Nu kan het zijn dat je na het luisteren van de dienst of om een andere reden behoefte hebt aan gebed.

Via onze website is het mogelijk om, onder het kopje ‘wat we doen’, het formulier ‘vraag om persoonlijk gebed’ in te vullen. Op deze manier kan er persoonlijk gebed aangevraagd worden. Dit kan in twee verschillende vormen. Het ministryteam bidt graag met jou en de gebedsgroep bidt graag voor jou.

Zoek gerust het formulier eens op. Via dit formulier is er ook meer informatie te vinden over ministygebed en de gebedsgroep.

Namens de liturgiecommissie.

 Kerst 2020 – Hoop, samen vieren en samen geven!

2020, in veel opzichten een jaar van onrust, van onzekerheid. En toch, ook in 2020 vieren we Kerst met de boodschap van Hoop, het verhaal van een klein kindje dat Jezus genoemd wordt. Toen hij geboren werd was de wereld ook onrustig. Iedereen moest op weg naar de geboorteplaats, op zoek naar een bed, op zoek naar een thuis. En midden in die onrust kwam Hij als licht van de wereld, als teken van Hoop.

Daarom vieren we ook in 2020 het kerstfeest, we vieren dat het Licht gekomen is. Een feest dat we 24 december samen online vieren, een initiatief van de kerken samen met Charis Music. In een sfeervol geheel vol muziek wordt het kerstverhaal verteld door een groot aantal Drontenaren. Een online, sprankelend en dynamisch programma van en voor elkaar.

Hoop vieren doen we ook door samen hoop te geven! Samen gaan we tijdens het programma het werk van het Leger des Heils steunen. Samen maken we zo de crisis opvang mogelijk, voor mensen op zoek naar een bed, op zoek naar een thuis.

Een professioneel programma vraagt om voldoende budget. Er is een basis maar er is nog € 1700,- nodig, maakt u dit met ons mogelijk? Wilt u meedoen als bedrijf of als privé persoon: heel graag! Maak dan een bedrag over op NL 16 ABNA 0563 5903 51 tnv Stichting Free-XS (ANBI erkend).

Klik hier voor de website van Free-XS

Op weg naar Kerst 2020: samen Hoop vieren, samen Hoop geven.
Samenwerkende kerken van Dronten


 


Als engel voor iemand anders op weg naar kerst…

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen dat er in de PG Dronten een mooi initiatief is ontstaan om in de weken tot kerst een engel voor iemand te zijn. Ook vanuit onze kerk omarmen we dit initiatief en willen we je van harte uitnodigen om hieraan mee te doen.

Hoe kun jij een engel zijn? Het idee is dat je in de weken naar kerst iemand verrast door een attentie door de brievenbus te doen of bij de voordeur achter te laten. Gewoon omdat je die persoon wilt laten weten dat ze gezien worden, dat er aan hen gedacht wordt. Bijvoorbeeld iemand die je kent vanuit de kerk, van je werk of uit je straat. Iemand die je een hart onder de riem wilt steken of een schouderklopje wilt geven. Een klein gebaar, van mens tot mens.

Wanneer je je aangesproken voelt door dit idee, kun je (vrijblijvend) een mailtje sturen naar Corine Stek voor meer informatie. Daarna kun je beslissen of ook jij een engel wilt zijn. Ook als je (nog) niemand weet voor wie je een engel kunt zijn, stuur gerust een berichtje.

Laten we met elkaar aan Dronten (en omgeving) weten dat er vanuit de kerken gedacht wordt aan onze medemens, ook in deze bijzondere tijd!

Corine Stek     corine.stek@gmail.com

    


Kerst en de Voedselbank

Al een aantal jaren zorgen we samen voor een kerstpakket voor de klanten van de Voedselbank. Een paar weken geleden is er overleg geweest met de Voedselbank om te kijken hoe we dit jaar het best kunnen helpen. Daar is uitgekomen dat we het dit jaar anders gaan doen en geen pakketten zullen geven. Waarom niet? Zoals Jan Groenendijk namens de Voedselbank aangaf is er de laatste tijd veel minder aan houdbare producten binnengekomen. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de pakketten stijgt op dit moment licht. De Voedselbank verwacht een verdere stijging van 30%. Het aantal uit te geven pakketten zal naar verwachting dus ook flink stijgen. Daarnaast krijgen de klanten rond de kerst altijd al veel extra’s.

Wat doen we wel? We kunnen dit jaar veel betekenen door het geven van een Kerstgift. Het is minder tastbaar maar we; zeer welkom en mede vanwege de Coronapandemie nu de beste oplossing.

We hopen dat jullie weer enthousiast willen meedoen! Geven kan via de rekening van de diaconie o.v.v. ‘Kerstgift Voedselbank’. rekeningnummer : NL62RABO0348150660. 

Volgend jaar zullen we opnieuw bekijken hoe we het dan gaan organiseren. Als Diaconie bevelen we deze Kerstgift van harte aan!

Namens de diaconie. Tiddo GroenJeugdactiviteiten

Agenda:

woensdag avond 1 keer per 2 weken: Catechisatie (zie agenda in de kerk app)

zaterdag 19 december 16.00- 19.00 uur: kinderkerstboekenmarkt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderkerstboekenmarkt 19 december 16.00-19.00 uur

Weet je nog, vorig jaar met kerst? Toen stond er een boekenkraam in de ontmoetingsruimte. Daar mocht je een boek uitzoeken. Dit jaar kan dat ook weer. Wel een beetje anders, maar net zo leuk!

Op zaterdag 19 december tussen 16.00 en 19.00 uur staat er bij de kerk een boekenkraam. Iedereen tot 12 jaar mag hier een boekje komen uitzoeken.

Zet je het alvast in je agenda?

 

Terugblik jeugdactiviteiten november

Op 21 november waren er een tweetal activiteiten voor de kinderen van groep 1 en 2 en van groep 3,4 en 5. Deze activiteiten werden goed bezocht. Het was fijn om (hoe jong we ook zijn) de verbinding met elkaar te voelen. Na de start met een korte bijbeltekst en gebed hebben we een leuke ontspannen middag gehad.

Versterking:

voor de SIJ zijn we opzoek naar versterking. Mocht je het leuk vinden om mee te denken in het kinder en jeugdwerk binnen de NGK en/of praktisch wat willen doen. Laat het ons dan weten via: aaffienapap@gmail.comEvangelisatie, missionaire zaken, kerk en omgeving…

Wat voor naam we ook gebruiken het is ons verlangen en onze opdracht om te getuigen van ons geloof en vertrouwen in God.

In de Bijbel staat de opdracht ons geloof te verspreiden. Bijvoorbeeld in Mattheus 28:19-20 lezen we de opdracht én de belofte dat God er bij is.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Het staat op onze website al mooi verwoord bij Wie we zijn.

De Bijbel is Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord. De dood en opstanding van Jezus Christus vormen het hart van de boodschap van de Bijbel. Het goede nieuws van Gods liefde staat centraal, dat geloof bindt ons samen. We willen ons dagelijkse leven graag verbinden met God en zijn liefde delen met anderen.

We zijn getuigen in ons dagelijks leven, in kerk en omgeving. In gezin, familie, vriendschappen, werk, sport, altijd en overal zijn wij de kerk van Christus.

Hierbij 5 tips als je in gesprek gaat:

1. Houd het bij jezelf

2. Vul het niet voor een ander in

3. Betrek God erbij

4. Oefen

5. Wees niet bang

Als ouderling Kerk en Omgeving probeer ik bij alles wat we al doen, of gaan doen, de verbinding te leggen met mensen die op ons pad komen en zoeken naar betekenis in hun leven, vragen hebben naar de zin van het leven of hoop, troost en rust zoeken.

Gineke Fels


 


OPROEP: verhalenvertellers gezocht voor de online KND!

Wanneer je de online kindernevendienst al eens hebt bekeken zie je dat er elke week een andere verhalenverteller/voorlezer is. Nu zijn we opzoek naar mensen die het leuk vinden om ook eens een verhaal voor te lezen. Kost slechts een paar minuten van je tijd. Wat is dan de bedoeling? Je krijgt van te voren een verhaal. Dit verhaal lees je voor in beeld of daarbuiten. Je neemt dit verhaal zelf op en daarna deel je het met Marianne. Je kunt je hiervoor aanmelden door een berichtje te sturen naar Marianne Witteveen: 0615520410 / mariannew2018@gmail.com

 


 


Dank van Maaren en Siny Meeuwsen

 

Beste gemeenteleden,

Een levensteken van ons in deze periode van ziekte.

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik heb gekregen voor mijn 85ste verjaardag. Heel gezellig.

Ik ben een hele week jarig geweest. Iedere middag zijn de kinderen en kleinkinderen 2 aan 2 op bezoek geweest.

Maarten heeft er ook van kunnen genieten vanaf zijn bed. Daar zijn we heel dankbaar voor. We willen ook iedereen bedanken voor alle kaarten van meeleven met Maarten zijn gezondheid. Het is een lange weg van niet veel kunnen en op bed liggen.

We krijgen veel zorg in huis, we hebben nu iets meer rust gekregen doordat Ella Maarten 2 maal per dag rechtop helpt op de rand van het bed, even weer een andere houding voor hem.

We hebben moed en vertrouwen.

 

Hartelijke groeten,  Maarten en Siny

 

 


Dank voor meeleven - fam Groen