Broeders en zusters,
Jezus heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
1 kolossenzen 1: 13

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 1 maart.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 maart.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van de Kerkenraad
 3. Samen onderweg naar Pasen
 4. Jeugd bijeenkomst
 5. Jeugd
 6. Update tienerkerk
 7. BINGO!
 8. Diaconaal werk
 9. Seniorenweek 2022 IJsselvliedt Wezep
 10. Bedankt!
 11. 11e Voorjaarsactie: steun jongerenwerk Free-XS en QliQ!
 12. Ledenadministratie
 13. Informatieboekje 2022
 14. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. Van tevoren een ticket reserveren is nog noodzakelijk voor de dienst van 20 februari. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Zondag 20 februari
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: Oase voor Nieuw West en kerk

Zondag 27 februari
Voorganger: ds. P. J. Weij
Collecten: Kerk en missionaire zaken (zending)

 


 

 


Van de Kerkenraad

Afgelopen dinsdag zijn in de persconferentie een vergaande versoepeling van de corona maatregelen aangekondigd. Dat betekent ook verandering voor ons als kerken. 

Zondag 20 februari 

Voor deze zondag, 20 februari, laten we nog even alles zoals het was: 100 zitplaatsen beschikbaar in de kerk, op afstand, met reservering van een ticket. 

Wat wel gelijk nu verandert, is dat er geen beperking meer is op hoeveel mensen je thuis kan ontvangen. Dat is fijn voor de kringen en voor bezoekwerk. Ook doordeweekse samenkomsten in het kerkgebouw (denk aan vergaderingen etc.) kunnen zonder beperking doorgaan. 

Vanaf zondag 27 februari 

De grootste verandering komt met ingang van zondag 27 februari. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in het kerkgebouw is dan niet meer verplicht. Ook de anderhalvemeterregel vervalt, en je hoeft geen ticket meer te reserveren. 

De stoelen worden weer in de oude opstelling geplaatst, maar met iets meer ruimte tussen de rijen. We vragen jullie ook minstens één stoel open te houden tussen gezinseenheden 

We houden één blok waarin stoelen op 1,5m afstand staan, voor wie het nodig is om onderling afstand te houden. Dat wordt de blok in de kerkzaal aan de kant van het orgel, zodat wie daar zit direct na de dienst door de zijdeur naar buiten kan indien gewenst.  

Als je gewend bent om altijd daar te zitten, vragen we je nu om ruimte te maken voor mensen die niet ergens anders in de kerkzaal kunnen zitten. 

Zingen kan weer ongehinderd. Daarom blijven we extra ventileren. Het kan kouder worden in de kerkzaal dan we graag willen. Kleed je daarom warm aan en hou je jas bij je. 

Het kinderwerk op zondagochtend (oppas, kindermoment en kindernevendienst) draait weer volledig. 

Bij de koffie na de dienst blijft het verzoek om steeds het hele kerkgebouw te gebruiken om na te praten, en niet allemaal in de hal samen te drommen. 

Kwetsbaar 

Het is een kwetsbare stap terwijl de besmettingscijfers nog hoog zijn. We verplichten niemand om de dienst in de kerk fysiek bij te wonen, maar doen een beroep op je eigen verantwoordelijkheid: wil en kan je de dienst veilig bijwonen, zonder onnodige risico voor jezelf of anderen, dan ben je welkom. Voorlopig zijn er echter nog iets minder stoelen in de kerkzaal beschikbaar dan we vóór corona gewend waren. 

Vind je de stap naar de kerk nog te spannend – geen probleem: de livestream blijft gewoon beschikbaar. 

Gemeenschap hervinden 

We hebben als kerkenraad besloten in de komende tijd geen grote nieuwe projecten op te pakken. We blijven doorgaan met de trektocht, en richten ons daarin vooral op herstel van de onderlinge gemeenschap: elkaar weer echt ontmoeten, in de ogen kunnen kijken, van hart tot hart spreken en luisteren naar elkaar. 

Gebed 

Wil je met ons meebidden dat de Heer ons gemeenteleven weer tot bloei zal brengen ná de twee woestijnjaren die achter ons liggen? We vertrouwen op Hem dat Hij ons ook nu zal dragen, zoals in de afgelopen tijd. Moge Hij ons zegenen en ons beschermen nu we veel willen en het toch steeds spannend blijft. 

Namens de Kerkenraad (Bestuur) - Fritz 


 


Samen onderweg naar Pasen

We pakken dit jaar geen extra gemeenteproject aan voor de veertigdagentijd, in de weken voor Pasen. Wel wijzen we jullie op mooi materiaal dat beschikbaar is van Tearfund.

De veertigdagenkalender van Tearfund helpt je om bewust toe te leven naar Pasen. De kalender staat boordevol overdenkingen uit de Bijbel van o.a. Jurjen ten Brinke, Mirjam van der Vegt en Otto de Bruijne. Met daarnaast inspirerende verhalen van TimZingt, gedichten van Rikkert Zuiderveld, en vragen en opdrachten die helpen om met Jezus onderweg te gaan.

Speciaal voor kinderen is er de digitale paaskalender.

Er is ook materiaal beschikbaar voor kringen, en voor de Stille Week (de laatste week voor Pasen). Je kunt het bij Fritz opvragen (predikant@ngkdronten.nl).

Bestel de kalender op www.veertigdagenkalender.nl


 


Jeugd bijeenkomst

Lieve mensen,

 

Hoe gaat het met jou?

De afgelopen twee jaar zijn bijzondere jaren geweest in ons kerkzijn. We zien elkaar minder, persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, de samenleving verandert, en vul zelf maar in.

Om samen Jezus liefde te ontvangen en door te geven (het thema van onze gezamenlijke trektocht) zijn we benieuwd naar jullie verhalen, vragen en verlangen. 

Hoe zijn we christen en kerk in deze wereld? Wat zijn onze behoeftes daarin, voor onszelf, voor ons gezin, voor ons als gemeente….?

Daarover gaan we graag me jullie in gesprek.

We doen dat in verschillende groepen.

 

Met de mensen betrokken bij jeugd en jeugdwerk is al een eerste bijeenkomst geweest.

Om te horen hoe het gegaan is en over de verdere plannen hebben we een nieuwe bijeenkomst gepland. (zie hieronder)

Daarnaast gaan we graag in gesprek met de leden tussen de 25 en 40 jaar. Natuurlijk hoef je deze leeftijdsgrens niet strikt te nemen, het is een indicatie.

Ook met jullie spreken we graag over hoe we verder gaan na de coronaperiode en hoe we nieuwe inspiratie kunnen vinden om samen verder te gaan.

We doen dat in een informeel en gezellig samenzijn op onderstaande datum.

 

Samenvattend:

(vervolg) Bijeenkomst met jeugdwerkers op

Dinsdag 1 maart om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Gezellig samenzijn met leden tussen 25-40 jaar op

Dinsdag 8 maart om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

 

We zien ernaar uit je te ontmoeten, geef via mail aan de scriba (scriba@ngkdronten.nl) even door of je aanwezig bent en met hoeveel personen.

Namens kerkenraad bestuur,

Marion en Gineke

 


 


Jeugd

Jeugd (15 tot 25 jaar)

Op 13 februari hebben wij met de jeugd (15-25 jaar) een nieuwjaarsborrel gehouden (beter laat dan nooit😉). Met 21 jongeren een mooie opkomst! We hebben vooral elkaar ontmoet. Iets wat we echt hebben gemist het afgelopen jaar. Daarom is de vraag gesteld, wat heb je het afgelopen jaar nog meer gemist? En daar tegenover stond, wat zou je dit jaar graag willen doen? Hier zijn mooie antwoorden uitgekomen waar wij als jongerenraad mee aan de slag zullen gaan. Heb je zelf nog ideeën, maar kon je helaas niet aanwezig zijn, spreek ons een keer aan of stuur een berichtje. Dan nemen we ook jou idee mee! De jongerenraad (Anja Kruger, Niels Schutter, Roeland Veen en Sigrid Maris) kijkt terug op een geslaagde ontmoeting met onze leeftijdsgenoten in de kerk.

 Kids

Afgelopen weekend hebben de kinderen van onze kerk een filmmiddag gehad. Er was een grote opkomt en veel enthousiasme! We hebben samen bijbel gelezen, film gekeken, poffertjes gegeten en gewoon heel veel lol gehad. Hieronder een korte impressie.

 

Binnenkort een bingomiddag met patat!


 


Update tienerkerk

Goed nieuws voor de jongens en meiden! Ook de Tienerkerk mag weer, zonder beperkingen, starten! Zondag 27 februari om 09:30 zijn jullie van harte welkom op De Boot. En vanaf dan zal er elke laatste zondag van de maand Tienerkerk zijn, behalve in de zomervakantie. We vinden het super leuk om jullie weer te ontmoeten! Tot dan!

 


 


BINGO!

Wanneer: 19 maart 2022: van 16:30 – 19:00 uur 

Wie: alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool 

Kosten: €2,00 p.p. 

Opgeven via: https://forms.gle/fcmfUKBNS8AtDDaMA  

 

Tussendoor eten en drinken we wat. Je gaat altijd met een kadootje naar huis maar het is vooral fijn om elkaar weer even te ontmoeten! Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee zodat we er weer een gezellige avond van kunnen maken. 

 

Opgeven kan tot en met 12 maart. Daarna is dat in verband met de inkopen niet meer mogelijk.  

 

Groetjes, 

Jaap, Judith en Alianne 


 


Diaconaal werk

Hallo allemaal

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen, al zullen velen mij wel kennen, ik ben immers opgegroeid in onze gemeente. Mijn naam is Martina Huisman en ik ben 30 jaar, in augustus vorig jaar ben ik begonnen met een nieuwe baan als onderwijsassistent binnen het speciaal onderwijs. Tegelijkertijd ben ik ook begonnen met een nieuwe taak binnen onze gemeente “coördinerend diaken”.

Nu voor mij nog een grote zoektocht hoe ik deze rol, samen met de hele diaconie, kan gaan invullen.

Onlangs zijn we, als diakenen, begonnen met een korte cursus: “een bloeiend diaconaat”. We hebben net de eerste bijeenkomst gehad: wat een leuke/interessante cursus! Dit levert veel nieuwe inzichten op en geeft weer nieuwe energie om het komende jaar samen aan de slag te gaan. Misschien heb jij ook belangstelling voor diaconaal werk? Of heb jij ideeën hierover die je graag wilt delen? Op 22 feb hebben we de volgende cursusavond en we willen ook jou hiervoor graag uitnodigen.

Een leuke manier om een kijkje te nemen in de diaconie en wellicht dat dit weer leuke, nieuwe ideeën voor ons oplevert. Dus lijkt het je leuk om een keer aan te sluiten? Je bent van harte welkom op 22 feb. De bijeenkomst wordt gehouden in ons kerkgebouw en begint om 19:30 uur en zal tot ongeveer 22:00 uur duren. Mail mij dan even, dan zorg ik dat er ook voor jou materialen zijn. Mijn mailadres is: martinahuisman@hotmail.com

Heel graag tot 22 feb!
Groetjes Martina

 


 


Seniorenweek 2022 IJsselvliedt Wezep

Er kan steeds iets meer, er gaat steeds meer open. Voorzichtig worden er weer plannen gemaakt! Wij hebben een optie op Hotel IJsselvliedt in Wezep voor de week (19) van 7 t/m 14 mei 2022.
Weer gezellig samen zijn: - samen eten en drinken - samen zingen - samen wandelen - samen er op uit samen GENIETEN!!

Gaat u ook mee, laat het ons weten voor 1 maart 2022.

De kosten; € 800,- voor 1-persoonskamer € 700,- voor 2-persoonskamer

Wij horen het graag, bel voor informatie:
Jacolien van Dijk; 06-24645318
Henry van Halm; 06-10876563

 


 


Bedankt!

Heel hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt en mee heeft gewerkt aan de dankdienst voor het leven van onze vader en opa Bert Fels. Waar we als familie de Ichthuskerk eerst zagen als een praktische locatie werd het een plek van ontmoeting, herinneringen, dankbaarheid en verbondenheid in Christus. Ook dank voor alle medeleven via kaarten, telefoontjes, mailtjes en appjes. 

In Christus verbonden, 

Bertil en Gineke, Esther en Stefco, Rachel en Steven en kinderen. 

 


 


11e Voorjaarsactie: steun jongerenwerk Free-XS en QliQ!

Het voorjaar komt eraan, de winter was mild, de bloembollen komen de grond al weer uit, dus tijd voor onze Voorjaarsactie! Ook dit jaar gaan vrijwilligers aan het werk om het jongerenwerk in Dronten blijvend mogelijk te maken. Helpt u mee door uw tuinaarde, compost, potgrond en/of mestkorrels bij ons te bestellen? Wij brengen het graag bij u thuis, helemaal binnen de Corona richtlijnen. Vorig jaar een recordopbrengst van ruim 6.500 euro waarvoor we 54.500 kg hebben bezorgd! Daarom komen we weer graag, helemaal coronaproof uw bestelling bij u thuis bezorgen.

Het assortiment en het bestelformulier vindt u op www.voorjaarsactiedronten.nl, u kunt kiezen voor bezorging aan huis op zaterdag 12 of 26 maart. Bent u dan niet thuis? Geen probleem, u kunt doorgeven waar we het neer kunnen leggen.

En heeft u zin om mee te doen? Van harte welkom, zeker als je BE rijbewijs hebt. Het wordt helemaal fantastisch als je een stevige auto met grote aanhanger kunt organiseren. Mail ons op voorjaarsactiedronten@gmail.com

Team Voorjaarsactie: Arjan Elzerman, Sjon Venhuizen en Ron Methorst voorjaarsactiedronten@gmail.com | www.voorjaarsactiedronten.nl

 


 


Ledenadministratie

Regelmatig komt het voor dat gemeenteleden zijn verhuisd, een ander mailadres hebben gekregen, etc. Wij krijgen deze gegevens niet altijd door. Ook zijn de gegevens in Kerkspot niet allemaal actueel, er ontbreken bijvoorbeeld mailadressen of telefoonnummers. U kunt dit zelf wijzigen door in te loggen in Kerkspot. Lukt dit niet, of heeft u geen inloggegevens, stuur dan een mail naar scriba@ngkdronten.nl , dan passen wij de gegevens voor u aan. U krijgt dan ook de (nieuwe) inloggegevens.

 


 


Informatieboekje 2022

Het Informatieboekje 2022 van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland is weer te bestellen.

Het informatieboekje bevat o.a.:

 • Alle bijgewerkte gegevens van de kerken, kerkenraden, diaconieën, predikanten, theologiestudenten, zendingswerk, regio’s, organisaties en periodieken.
 • Het jaaroverzicht 2021
 • De statistische gegevens over 2021

Het informatieboekje kost € 13,90 en is te bestellen door een mail te sturen naar scriba@ngkdronten.nl

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001