NGK Dronten


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15: 13

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 8 juni.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 juni.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de voorzitter
  4. Avond van Gebed
  5. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur.

Zondag 30 mei (heilig avondmaal)
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Vrienden van de hoop en Woord en Daad

Er mogen weer 30 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor wel een ticket reserveren.
De dienst in de kerk is het speciaal voor hen die anders thuis alleen het avondmaal vieren.
Deze gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om in de kerk samen het avondmaal te vieren.

Zondag 6 juni
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Missionaire zaken (zending)

Er mogen weer 30 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor een ticket reserveren, dit gaat weer per wijk.
Wijk 4 kan deze dienst bijwonen,  indien op vrijdag nog niet alle plaatsen zijn gereserveerd mogen ook anderen inschrijven.

Zondag 13 juni
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en ZOA 

Er mogen weer 30 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor een ticket reserveren, dit gaat weer per wijk.
Wijk 5 kan deze dienst bijwonen,  indien op vrijdag nog niet alle plaatsen zijn gereserveerd mogen ook anderen inschrijven.

 


 

 


Van onze predikant

Lieve mensen,

Met Pinksteren hadden we het samen over de Heilige Geest die als een stormwind recht uit de nieuwe wereld van God kwam waaien. Wanneer Hij zo ons leven binnenwaait, kan Hij veel op zijn kop zetten. Maar zijn bedoeling is niet om wanorde en chaos te zaaien. De onrust die Hij brengt, is het gevolg van de grote beweging richting de nieuwe wereld van God waarin Hij ons als het ware meewaait en meesleept. De wind van de Geest is altijd een wind van heil, van verlossing, van hoop – ook al voelt het niet meteen zo. Wanneer Hij in ons komt wonen, zaait Hij het zaad van de nieuwe wereld van God in ons eigen leven (door inkeer en bekering, zodat we Jezus gaan volgen en in Hem geloven). Hij maakt ook in ons de droom van de nieuwe wereld van God wakker. Dan gaan we ernaar verlangen om het begin daarvan hier en nu al te zien en eraan mee te werken. In wat goed en mooi en waar is. In wat eerlijk en rechtvaardig is. In wat de ander tot bloei laat komen.

Zo waait de wind van de Geest van Christus ook in de kerk van Christus. Dat brengt altijd spanning met zich mee. Van nature houden we van de kerk als een have van veiligheid en bekendheid – vooral als er om je heen veel in beweging is. We zoeken graag de windstilte op in de kerk. Dan kijken we naar de kerk als een ark van Noach waarin we veilig kunnen schuilen tegen de onrust en de chaos.

Ik herken dat ook bij mijzelf. En ik denk dat het ergens terecht is. Tegelijk herken ik ook iets dat mij doet vragen: waarin vind ik dan precies mijn rust? Vind ik rust in de onveranderlijkheid van de dingen binnen de kerk, in de woorden en vormen die mij zo vertrouwd zijn? Of vind ik mijn rust en houvast in de Heer van de kerk – in Christus, en in het evangelie dat over Hem gaat?

Het is voor mij een belangrijke vraag. Want Christus blijft altijd in beweging richting zijn nieuwe wereld. En die Geest die van Hem uitgaat, ook. Als ik mij aan Hem vasthoud, dan kan ik niet anders dan met Hem mee te bewegen. Steeds op zoek naar dat nieuwe dat zijn Geest brengt.

Nu we langzaam uit de corona-pandemie loskomen, ligt weer de vraag voor ons op tafel: hoe gaan we straks kerk zijn met elkaar, als we weer in vrijheid bij elkaar mogen komen? Wat blijft hetzelfde als voor corona? Wat wordt anders? En waarom wordt het anders? Dit zijn vragen waarmee we ook als kerkenraad volop bezig zijn.

Maar misschien moeten we eerst allemaal voor onszelf een paar vragen beantwoorden:

1. Wil ik echt meebewegen richting de nieuwe wereld van God – niet alleen straks, maar ook hier en nu? Of blijf ik liever bewegingloos wachten op het einde van de tijden?

2. Veer ik mee met de wind van de Geest, of verzet ik mij en klamp ik mij vast aan alles wat onbeweeglijk is?

3. Wat doe ik als ik merk dat de Geest mij over de grens heen waait van wat voor mij fijn voelt en comfortabel is?

Als we die vragen voor onszelf hebben kunnen beantwoorden, is de vervolgvraag: hoe doen we dit samen? Hoe zijn we samen als kerk van Christus een eerste begin van zijn nieuwe wereld: vrucht van zijn Geest, en teken en belofte van wat er komt?

Moge de Geest van Christus ons hierin wijsheid, veerkracht en bezieling schenken!

In Hem verbonden, Fritz

Voor persoonlijke mededelingen, medeleven en gebedspunten – zie de weekbrieven met berichten vanuit de wijken.

 


 

 


 


Van de voorzitter
Lieve mensen,

Het lijkt erop dat we daadwerkelijk in de fase zijn gekomen dat we als samenleving weer meer ‘open’ mogen. Daar zijn we blij en dankbaar voor. We hebben ook in het kerkbezoek weer de eerste stappen mogen zetten, zij het marginaal.
We hopen in de komende maand verder te mogen opschalen. Deze week is er weer een nieuw beslismoment van het kabinet. Op basis daarvan zal het CIO ook op heel korte termijn met nieuwe richtlijnen komen. Ook die verwachten we komende week. Op basis daarvan neemt de kerkenraad besluiten die we natuurlijk zo snel mogelijk met u zullen delen. De verwachting is, op basis van de routekaart, dat we mogen gaan uitbreiden in het kerkbezoek en in de andere activiteiten. Nogmaals, de definitieve besluiten zullen we moeten afwachten, maar dit is wat we verwachten en hopen.

Dan zijn we als kerkenraad bezig geweest met een traject onder leiding van Klaas Quist over het verlangen dat we als kerkenraad hebben voor ons eigen geloof, maar ook in wat we voor de gemeente verlangen. We hebben samen gesproken over onze bronnen en wat we van God verstaan. Het waren twee heel fijne avonden waarin we van hart tot hart met elkaar konden spreken, ondanks dat het digitaal was. We gaan met Kerkpunt (de organisatie van waaruit Klaas Quist werkt) in gesprek over de vraag hoe we dit verder vorm kunnen geven in onze rol binnen de kerkenraad, maar ook hoe we hier als gemeente verder mee willen. We hopen u hier heel binnenkort meer over te kunnen vertellen en voorstellen.

Een laatste bericht over het avondmaal dat we a.s. zondag weer hopen te vieren. In de Corona periode hebben we het avondmaal steeds in onze huiskamers gevierd. A.s. zondag is de eerste keer dat we weer vanuit de kerk het avondmaal kunnen vieren. Omdat we nu met een heel beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn, hebben we besloten de viering deze keer (eenmalig) speciaal open te stellen voor mensen die anders het avondmaal alleen vieren. U heeft daarvoor een bericht gehad via het wijkteam. Van de andere gemeenteleden vragen we nog een klein beetje geduld. We hopen door nieuwe mogelijkheden van het kabinet dat er bij volgende vieringen weer meer gemeenteleden aanwezig mogen zijn.

Warme groet,
Marion

 Avond van Gebed

Op vrijdag 4 juni 2021 is er 's avonds weer een Avond van Gebed gepland van 20.00-24.00 uur in het gebouw van Shekinah, De Roef 1, Dronten
I.v.m. de nog steeds aanwezige coronaregels zouden we wel graag willen weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.
Belangstellende bidders kunnen zich melden bij Jan Dekker  (06-20351289 of jadek@solcon.nl) uiterlijk woensdag 26 mei 2021.

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001