Broeders en zusters,
Omdat wij in Christus Jezus zijn (door onze wedergeboorte) worden wij niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Romeinen 8: 1, 2

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 31 augustus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 september.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de voorzitter
  4. Startweekend 2021
  5. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Voor alle kerkdiensten dient u een ticket te reserveren via de website.
 

Zondag 22 augustus
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: kerk en missionaire zaken (zending)
 

Zondag 29 augustus
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: kerk en hulpbehoevende kerken


 


 


Van onze predikant

Lieve mensen,

Zo langzaamaan keren allen schaapjes weer terug na de vakantie. Voor ons ligt een nieuw seizoen. Ik vermoed dat we allemaal daarbij denken: mag het alsjeblieft anders gaan dan het afgelopen seizoen (en dat daarvoor)! We zijn echt toe aan een nieuwe start, en een seizoen met minder beperkingen, meer ontmoeting en meer levensruimte voor jong en oud.

Het leek me daarom ook goed om deze zondag (22 augustus) in de preek stil te staan bij een nieuw begin, dat tegelijk ook het begin van een soort pelgrimsreis was: dat van Abram, door de Heer geroepen om naar een onbekend land te gaan (Genesis 12).

                                                                                                                                 

Dit sluit goed aan bij het thema waar Marion over schreef net voor de vakantie: dat we in dit seizoen als gemeente samen op reis gaan, op een trektocht, waarin we op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: wat betekent het om Jezus te volgen? Wat betekent het om kerk van Christus te zijn? We gaan een aantal thema’s verkennen aan de hand van de Efeziërbrief – in de verkondiging en erediensten, in je eigen ontmoeting met de Heer, in gesprekken op kringen etc.

Toen ik eenmaal bezig was met het verhaal van Abraham, dacht ik: misschien kan ik hier ook wel een serie van maken. Een serie waarin we het verhaal van Abraham en Sara verkennen, met daarin de vraag: wat betekent het om te geloven? Om met God te leven? Om met God op weg te zijn? Terwijl we bezig zijn om opnieuw na te denken over ons kerkzijn, lijkt het me een belangrijke vraag voor ons als geloofsgemeenschap, maar ook voor ons allen persoonlijk. Ik ga er niet iedere zondag over preken, maar om de zoveel weken kun je een nieuwe aflevering verwachten.

Een derde spoor dat ik wil volgen in dit seizoen is meer inhoudelijk: wát geloven we nu eigenlijk? Hoe kunnen we woorden geven aan ons geloof? Hoe vertel je over je geloof: aan jezelf (als je vragen hebt of antwoorden zoekt), aan elkaar (als je geloof en leven met elkaar deelt), of aan de mensen om je heen? Dat is lang niet altijd eenvoudig, want hoe zet je dat diepe vertrouwen in je hart nu om in woorden die een ander of jezelf kan bemoedigen, troosten, of overtuigen? Ook hierover ga ik niet wekelijks een preek houden, maar om de zoveel weken gaan we één van de regels van de Apostolische Geloofsbelijdenis samen uitpakken.

Moge de Heer ons oren geven om zijn roep te horen, harten vol moed om met Hem op weg te gaan, ogen die Hem gelovig zoeken, en handen en voeten die Hem gehoorzamen. Moge Hij ons dan zijn zegen geven – zegen om te ontvangen, én zegen om uit te delen!

In Christus verbonden,

FritzVan de voorzitter

 

De zomervakantie loopt ten einde, de scholen beginnen weer, de studies worden weer opgepakt en ook de kerkelijke activiteiten worden weer voorzichtig opgestart. 

We hopen dat u heeft genoten van rust, bezinning en nieuwe energie hebt opgedaan. 

Ook voor ons als kerkenraad begint het seizoen weer. 

In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat we met u samen willen ontdekken waar ons verlangen ligt voor onszelf en voor ons als Ichthuskerk. 

Naast dit traject zal het komende seizoen vooral in het teken staan van elkaar (weer) ontmoeten. Er is zoveel gebeurd in de afgelopen 1 ½ jaar, wat we nauwelijks hebben kunnen delen en beleven met elkaar. We hopen dat we daar in het komend jaar weer tijd en mogelijkheden voor zullen vinden. 

De start daarvoor is in het startweekend (10-12 september). U leest daar elders in deze nieuwsbrief en op de site meer over. 

We hopen dat dit het begin zal zijn van een fijn jaar. 

En we hopen ook dat het startweekend ons allemaal zal ‘aansteken’ en zal leiden tot meer activiteiten en vormen van ontmoeting. Heeft u/ heb jij ideeën en/of wensen, laat het ons weten, want ontmoeting zullen we samen moeten doen! 

 

Een warme groet, 

Namens de kerkenraad 

 

Marion Zielhuis 


 


 


Startweekend 2021

Na een lange periode dat we als leden van de Ichthuskerk elkaar niet of nauwelijks hebben gezien is er op 10, 11 en 12 september een startweekend gepland met volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten met meerdere activiteiten voor alle leeftijden. Als thema voor dit startweekend is daarom ook gekozen voor ont-moeten. Niets moet maar er is wel een aantrekkelijk programma om elkaar te ontmoeten.   

In verband met de (nog steeds} geldende maatregelen is het noodzakelijk u aan te melden. Aanmelden kan via de agenda op de website of door te klikken op de link bij elk onderdeel. 

  

Hieronder de uitleg van het programma:  

 Vrijdagavond 10 september:   Volleybal met gezellige nazit  

Waar: Sportzalen Aeres Hogeschool  

Tijdstip: 19:30-22:00 uur (nazit voor een ieder die dat wil, mag tot in de late uurtjes)  

Voor wie: 16 – 75 jaar.  

Volleybal wedstrijdjes van 12 minuten. Geen vaste teams maar om de 12 minuten worden deelnemers weer opnieuw ingedeeld. Punten worden per deelnemer bijgehouden. Na afloop de prijsuitreiking met een gezellige nazit. 

Wil je kijken en nazitten ben je natuurlijk ook welkom.  

  

Zaterdagmiddag 11 september:  Spelletjesmiddag en high tea.  

Waar: in en om het kerkgebouw.  

Tijdstip: 14:00 – 17:00 uur,  

Voor wie: alle leeftijden.  

De zaterdag middag staat in teken van ontmoeting van jong tot oud in en om het kerkgebouw. In groepjes worden verschillende leeftijden aan elkaar gekoppeld en gaan samen de spelletjes doen. (spelletjes voor jong en oud) De groep bepaald welke speler het spel gaat doen en sommige spellen worden door meerdere spelers van het team uitgevoerd.  Natuurlijk weer een leuk prijsje voor het winnende team.  

Deze middag is er ook een high tea, gemaakt en verzorgt door gemeenteleden. Leuk voor de deelnemers van de spelletjes maar de high tea staat ook klaar voor gemeenteleden die geen spelletjes willen doen maar komen kijken.  Iedereen is dus van harte welkom.   

  

Zaterdagavond 11 september:  Film avond  

Waar: in de kerk.  

Tijdstip: 20:00 - 22:00 uur (en nazit voor degene die dat leuk vind)  

Voor wie: 12 – 98 jaar.  

We hebben een leuke film uitgekozen voor jong en oud.    

  

Zondagochtend 12 september: Kerkdienst (avondmaal)    

Tijdstip: 9:30 – 10:45 uur.  

Na de dienst is er koffie/thee/ranja.  

  

Zondagmiddag 12 september:  Happen en trappen fietspuzzeltocht.  

Tijd: 12:00 – 14:30 uur.  

Voor wie: Alle leeftijden.  

We starten bij het kerkgebouw en fietsen in groepjes langs verschillende gemeenteleden waar je vragen en/of opdrachten krijgt en een lunchgerechtje. Alle adressen samen zorgen voor een heerlijke, afwisselende en complete lunch. Ook nu eindigen we weer bij de kerk met een kleine prijsuitreiking.  

  

 Zondagmiddag 12 september:   Hoe ziet ontmoeting er uit in andere landen/culturen?

Tijd: 15:00 – 15:45 uur  

Waar: Kerk 

Voor wie: alle leeftijden  

4 gemeenteleden vertellen hoe ontmoeting in andere landen er uitziet en wat als ontmoeten niet vanzelfsprekend is.   

  

Zondagmiddag 12 september:Beelden van ontmoetingen uit de archieven van de Ichthuskerk.  

Tijd: 15:45 – 16:30 uur.  

Voor wie: alle leeftijden.   

Waar: Kerk 

Informeel en onder genot van wat drinken en wat nootjes foto’s (misschien ook filmpjes) kijken van ontmoeting van vroeger. (ontstaan Ichthuskerk , uitjes, kamp, projecten etc. Leuke herinneringen.)  

  

Zondagmiddag 12 september:  Sing – in  

Tijd: 16:30 – 17:30 uur.  

Voor wie: alle leeftijden. 

Waar: Kerk  

Samen muziek maken en zingen met na afloop koffie/thee of frisdrank + broodje kroket/frikandel/knakworst.  

 

  

We hopen op een mooi weekend vol ont-moetingen!


 

 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001