Geprezen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus; in ZIjn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
(1 Petrus 1: 3 )

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 2 februari. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 februari.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de liturgiecommissie
  4. Kerk en Omgeving
  5. Wij hebben versterking nodig!  
  6. Deel jouw verhaal
  7. Online bijbelstudie
  8. Vereniging Steun Oost- Soemba

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 24 januari

09.30 Dominee K. van Hoek

Collecte 1: kerk  Collecte: Leprazending

Zondag 31 januari

09.30 Dominee Fritz Krüger

Collecte: 1: Kerk, 2: Hulpbehoevende Kerken

 


 


Van onze predikant

 

Lieve broers en zussen,

Afgelopen week werd ik geraakt door een artikel in Onderweg, van ds Bas Luijten, over onze God die een God is van bergen én dalen. In 1 Koningen 20 lezen we over de oorlog tussen Benhadad, de koning van Aram, en Achab, koning van Israël. De adviseurs van Benhadad vertelden hem dat hij het leger van Israël op de vlakte moet aanvallen, omdat de God van Israël een berggod is. Op de vlakte kan Hij Achab niet helpen (1 Koningen 20:23). Maar toen het erop aankwam, versloeg het kleine legertje van de Israëlieten de Arameërs – op de vlakte! De Heer heeft zo laten zien dat Hij niet alleen een berggod is, maar de Heer van de hemelse machten, die overal machtig is – op bergen én in dalen.

Als we in ons eigen leven zoeken naar ervaringen van God, hebben we het vaak alleen over bergtop-ervaringen. Over dagelijkse zegeningen. Over voorspoed in huwelijk, gezin en werk. Over genezing na een tijd van ziekte. Terecht, natuurlijk! Het wordt moeilijker als we vragen: maar toen het niet goed ging, toen alles tegenzat, toen ik mijn baan kwijtraakte of mijn relatie vastliep – wat heb ik toen van God ervaren? Soms is het moeilijk om dan iets van God te merken.

Nog niet zo lang geleden hebben we Kerst gevierd met elkaar. Toen hebben we het gehad over God die ons juist in de diepten van ons menszijn kwam opzoeken in zijn Zoon die mens werd onder ons. Jezus kwam niet om met veel vertoon van macht en luister alleen de bergtoppen van onze menselijke ervaring aan te raken met zijn nabijheid. Hij ging vooral de donkere uithoeken van ons bestaan binnen, en zocht daar mensen op: de zieken, de armen, vreemdelingen, tollenaars en zondaren. Hij daalde zelfs neer tot in de diepten van het dodenrijk om daar mensen te bevrijden en mee te nemen naar een nieuw bestaan in het licht.

Jij en ik – wij zijn mensen die zó, dáár door Hem gevonden zijn. Daar heeft Hij ons opgezocht en met Hem meegenomen. Nu nog is het vooral dáár waar Hij naar ons toe komt: als we op de vlakte zitten, of uit de diepte roepen. Ook uit de diepten van deze lastige tijd, met een lockdown die maar niet voorbij lijkt te gaan. Ook als er een avondklok dreigt. Ook in de drukte van thuis leren en werken. Ook wanneer geliefden ernstig ziek worden of komen te overlijden.

In dit geloof is onze broeder in Christus, Piet Boone, afgelopen maandag overleden – 91 jaar oud. Tot het allerlaatste had hij vertrouwen dat de Heer bij hem is en blijft. Ook in zijn zorg om Riet. Ook toen hij alleen naar het ziekenhuis moest. Ook toen de benauwdheid toenam en hij het erg zwaar had.

In de nacht van dinsdag op woensdag is ook plotseling overleden Ammy Veldman-Koopman, door een tragisch ongeluk in huis. Zij was 69 jaar. Ook in deze diepte van schok en verdriet zal de God van bergen én dalen Klaas nabij zijn, samen met Paulien en Henri met hun gezinnen, zr Riek Koopman-Schinkel en Jan en Janet.

In dit geloof mogen ook wij onze weg gaan, terwijl we zingen:

Op bergen en in dalen, ja overal is God!
Waar wij ook lopen, dwalen of stilstaan, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God.
Omlaag of hoog verheven, ja, overal is God!

Beschermend aan mijn linker- en rechterzij is God.
Waar ik mijn weg voel zinken in pijn en leed, is God.
Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God.
In doodsgevaar en angsten, ja, overal is God!
(Geref Kerkboek 2017, Gz 232:1,4)

Ga je weg met je ogen en hart gericht op deze Heer – de God van bergtoppen én vlakten! Hij is nabij.

In Hem verbonden, Fritz

 


 


Van de liturgiecommissie

Online diensten
Er wordt veel (ook uitgesteld) gekeken naar onze online kerkdiensten via kerkdienstgemist en You Tube. Wat zijn we dankbaar dat dit elke zondag wordt georganiseerd door ds. Fritz Krüger samen met een enthousiaste groep gemeenteleden.

Door de steeds wisselende maatregelen van de overheid moet er vaak geschakeld worden tussen wat we graag willen en wat kan. Ook houden we rekening met de sentimenten in de samenleving. Kerken hebben door de wettelijke vrijheid van godsdienst meer privileges maar we willen hier geen misbruik van maken en kijken altijd wat veilig is. Deze week hebben we helaas moeten beslissen dat er nog minder mensen in de kerk kunnen zijn. Vandaar dat we tot eind februari geen zangers en muzikanten inzetten maar gebruik maken van opnames ed. van bijv. De EO en Sela. Ook onderzoeken we of oude opnames van zang in onze diensten kunnen worden gebruikt.

De kerkenraad heeft een enquête doen uitgaan onder alle betrokken bij de online diensten. Hieruit kunnen we concluderen dat iedereen met veel plezier meewerkt maar dat het ook vaak complex is. We proberen met elkaar steeds te verbeteren, op het gebied van de organisatie, communicatie en de vorm van de diensten. Hiervoor is een protocol geschreven zodat iedereen weet wie, waar, wanneer verantwoordelijk voor is. Alle werkgroepen hebben een mailadres om gemakkelijk met elkaar te communiceren. De liturgiecommissie denkt na over de vorm van de diensten. De kerkenraad onderzoekt en denkt na over hoe we kerk willen zijn voor de lange termijn.

Mocht je ideeën hebben voor de invulling van de online diensten dan horen we dit graag via commissieliturgie@ngkdronten.nl

Namens de liturgiecommissie.

Gineke Fels


 

Kijk gemakkelijk kerkdiensten terug!

 


 


Kerk en Omgeving

Op de beschermde omgeving van ngkdronten.nl onder Wat we doen staan de nieuwsbrieven van onze zustergemeenten in Zuid-Afrika. Adrie Coenraads is de contactpersoon naar de gemeente van Budiul Mic. Ds. Gusztav Orosz dankt d.m.v. een mail aan haar voor de financiële ondersteuning en geeft aan dat de Coronacrisis ook in Roemenië heftig is.

Ich hoffe, sie sind gut, Gesund. Leider sind viele Menschen hier in Rumanien an Coronavirus erkrankt. Viele Domine sind ebenfalls krank und in Quarantene. Wir wurden von Gott bewahrt,wir waren bischer nicht krank. Eben Haezer.Wir hoffen, dass die Impfung hilft. Ich war heute bei der Bank und sah, wie die Schwestergemeinde wieder Hilfe schickte.Wir sind dankbar für Ihre Güte in der Gemeinde und in unserem eigenem Namen. Wir hatten nicht einmal viralen Situation helfen würden. Ich möchte allen Mitgliedern und der Komission danken. Ich bitte Frau Adrie, unseren Danke weiterzugeben. Gott segne Ihr Leben, Ihre Arbeit. Mit viel Liebe und Dank: Gusztav, Kati und David./Efeser 6,10/

Meer weten van de bijbel.
De bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. De stichting Bijbelcursus probeert de bijbel toegankelijk te maken voor iedereen.

Wat leer je bij de bijbelcursus?
De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt je de bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen. Elk deel heeft 3 onderdelen.

A – De bijbel als boek In dit deel wordt antwoord gegeven op vragen als: – Wat is de bijbel? – Waarom is het zo’n belangrijk boek? – Wat is het verschil met andere boeken? – Hoe dien je de bijbel te lezen?

B – Bijbelse geschiedenis In dit gedeelte worden de belangrijke gedeeltes uit alle Bijbelboeken uitgelegd.

C – Geloven In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: – Wie is God? – Wat is bidden en hoe doe je dat? – Is de kerk daarbij nodig? – Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde? Op https://www.ngkdronten.nl/go/organisatie/bijbelcurssen/ vind je de cursussen. Veel plezier en inspiratie gewenst als je een cursus gaat volgen. Ik ben benieuwd naar de ervaringen en hoor die dan ook graag.

Gineke Fels

 


 


Wij hebben versterking nodig!  

Kijkt u of kijk jij op zondag met plezier naar onze onlinediensten? Dat is goed om te horen want daar doen we het met z’n allen voor! We mogen er aan de hand van onze ‘kijkcijfers’ zelfs vanuit gaan dat we meer mensen bereiken dan dat onze eigen gemeente telt en daar zijn we dankbaar voor. Het maken van onze diensten gaat echter niet vanzelf.  

Iedere zondag/iedere week zijn er zo’n 15 gemeenteleden met liefde en toewijding voor u aan het werk om de diensten voor te bereiden en te maken. Van predikant tot bloemenverzorger, van geluidstechnicus tot BHV-er, van muzikant tot koster. Echter, om de onlinediensten voor lange tijd te kunnen blijven maken zijn extra handen hard nodig en meer dan welkom!  

Zowel het regie team als de techniekgroep (camera, geluid en tekst/presentaties) heeft versterking nodig. Voor wie zijn steentje wil bijdragen of vragen heeft, neem contact op met Amber Boeve (regie) of Ferry Alons (techniek) voor meer informatie. Denk vooral niet ‘dat kan ik niet’ want we doen dit met elkaar!  

Amber Boeve: regie@ngkdronten.nl 
Ferry Alons: techniek@ngkdronten.nl 

 


 


Deel jouw verhaal

Ongetwijfeld gebeuren er dingen die best een plekje verdienen in de Nieuwsbrief. Heeft u een activiteit, is er iemand bij u langsgeweest, verdient iemand het om in het zonnetje te staan of heeft u samen iets ondernomen? Schrijf een kort stukje voor de Nieuwsbrief, liefst met een foto erbij en mail het naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl . Voorwaarde is natuurlijk wel dat het iets met onze gemeente of met gemeente-zijn te maken heeft!

 

 


 


Online bijbelstudie

Op woensdagavond 13 januari hebben we met een aantal mensen in een online-bijeenkomst stilgestaan bij een deel uit Psalm 104.
Op een voor de meeste van ons nieuwe wijze hebben we de tekst tot ons laten spreken, waardoor we Gods woord meer konden laten landen in ons hart. De woorden van de psalm kwamen als het ware dichter naar ons toe. We werden getroffen door en bepaald bij Gods grootheid, de wonderbaarlijkheid van Gods schepping en hoe wij als kleine mensen bij Hem geborgen zijn.

Zou u/jij de volgende keer willen aansluiten bij onze online-kring? Stuur dan een mailtje naar caroline@penninga.com.
Dan ontvangt u/je een uitnodiging via de mail om via computer of tablet deel te nemen aan de volgende online-bijeenkomst op 27 januari van 19:30-21:00 uur. Er zijn nog vier bijbelstudiemomenten gepland op de woensdagavond, om de week. Wilt u/ je een keer aanhaken om te kijken of het iets is, dan bent u/je van harte welkom!

 


 


Vereniging Steun Oost- Soemba

Klik hier voor het laatste nieuws van Steun Oost Soemba