Broeders en zusters,
Focus je op het Woord van God: Neig je oor en hoor de woorden der wijzen, richt je hart op Mijn kennis. Want het is liefelijk, dat jij ze in jouw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op jouw lippen zijn. (spreuken 20)
Geloof komt namelijk door het horen en het horen van het Woord van God! (romeinen 10)

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk maandag 23 mei.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 25 mei.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief.

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Vanuit de kerkenraad
  3. Voorjaarsmarkt 14 mei
  4. Bijeenkomst 60+ jarigen
  5. Bloemschik-workshop tijdens open inloop op woensdag 1 juni 
  6. Herinnering
  7. Bijeenkomst  'Bijbel en Landbouw'
  8. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. 

Zondag 15 mei
Voorganger: br. F. Bouma
Collecten: kerk en missionaire zaken (zending)

Zondag 22 mei
Voorganger: br. W . Penninga en Ds. F. Kruger
Collecten:  diaconie en hulpbehoevende kerken (Budiul Mic)
 

 


 

 


 


Vanuit de kerkenraad

Lieve mensen,

Dat was een schrik toen duidelijk werd dat onze predikant Fritz heel veel last bleek te hebben van de naweeën van Corona. We moesten als kerkenraad erg snel schakelen, zeker om alleen al de zondagse diensten ‘rond’ te krijgen.

De functie van preekvoorziener was al een tijdje vacant en gastpredikanten zijn niet beschikbaar op korte termijn. Wat waren we blij dat onze vaste preeklezers Wiebe Penninga, Fokke Bouma en Frits Schutter alle zeilen bijgezet hebben, zodat de eredienst op zondag toch doorgang kon vinden. Wat een tijd en energie is er in gestoken door hen en wat waren we ook blij verrast door alle andere hulp die er aangeboden is. Daar zijn we als kerkenraad enorm dankbaar voor!

 

Herstel Fritz en komende diensten
De komende weken mag Fritz voorzichtig zijn werk weer oppakken. We hebben hierover steeds overleg met de begeleiding van Steunpunt Kerkenwerk, die in geval van ziekte de predikant en kerkenraad bijstaat met advies.

Concreet betekent dit dat Fritz weer voorzichtig zal voorgaan in de dienst, in principe om de twee weken. Een volledige dienst zal nog niet gaan, iedere week ook nog niet en daarom wordt Fritz bij gestaan door onze vaste preeklezers, Wiebe, Fokke en Frits. Fritz zal zich richten op de verkondiging, de preeklezers zullen de overige onderdelen voor hun rekening nemen.

Voor ons een nieuwe manier, maar we hebben al begrepen dat ook in andere situaties waar er sprake was van terugkeer na ziekte een dergelijke combinatie goed bleek te werken.

Van andere taken zoals pastoraat of bezoek kan helaas nog geen sprake zijn. Gelukkig hebben we daarvoor in alle wijken het wijkteam voor u klaar staan.

 

Preekvoorziening en zomervakantie
We zijn heel blij dat in de tussentijd Peter Penninga zich bij ons gemeld heeft als preekvoorziener. Peter had meteen een lastige klus, maar daar is hij met veel energie en vasthoudendheid aan begonnen. Tot aan de zomervakantie zijn bijna alle diensten ingevuld door Fritz Kruger in combinatie met onze preeklezers en leesdiensten. Peter Penninga zoekt nog naar gastpredikanten, maar zoals gezegd is dat erg lastig.

De zomervakantie zelf gaat een beetje anders dan we gewend zijn. We werken nog steeds samen met de CGK in de zomer, maar voor de middelste 4 diensten is daar de samenwerken met de andere 2 kerken uit het 4G-verband bijgekomen. Iedere 4-G kerk zal een dienst voor haar rekening nemen. Mooi om zo samen op te trekken!

Houd tzt het kerkblad en de site goed in de gaten om te zien waar op de betreffende zondag de dienst wordt gehouden, in de Ichthuskerk, de Ontmoetingskerk of in de Lichtboei.

 

Trektocht
Voor onze trektocht hebben we inmiddels 3 bijeenkomsten gehad met prachtige opbrengsten. We hebben samen gesproken over wat we gemist hebben, waar we naar verlangen en hoe we dat vorm zouden kunnen geven.

Zaterdag 21 mei is onze laatste bijeenkomst. Dan is de groep 60+ aan de beurt. Vanaf 16.00 treffen we elkaar graag in de kerk. Opgeven kan via de scriba of bij een van de kerkenraadsleden. We hopen weer op een mooie bijeenkomsten met elkaar. Mocht je de bijeenkomst voor je eigen leeftijdsgroep gemist hebben, aanschuiven bij deze laatste bijeenkomst mag altijd!

Het is de bedoeling dat we alle opbrengsten van deze bijeenkomsten met de hele gemeente gaan delen. We zijn druk bezig met de inventarisatie en het plannen van een moment hiervoor.

Waarschijnlijk wordt dat een zondag voor de zomervakantie, aansluitend aan de dienst. Houd hiervoor ook het kerkblad, de site en de mededelingen goed in de gaten.

Werk in de kerk
Als laatste nog een oproep voor het werk in de kerk. We hebben jullie verteld dat we in de kerkenraad en op andere plekken graag versterking zouden krijgen.

Wil je ook graag je steentje bijdragen, er is altijd wel iets te doen in jeugdwerk, gemeenteopbouw, pastoraat, kerkenraad of …..

Concreet zoeken we naar:

- Eindredacteur nieuwsbrief

- Roostermaker dorpelwachters

- Ouderenpastoraat

- Werkgroep communicatie

- Wijk 2

o Wijkouderling

o Wijkbezoeker

- Wijk 4

o Wijkdiaken

o Wijkconsulent

- Wijk 5

o Wijkouderling

- Wijk 6

o Wijkouderling

- Kerkenraad bestuur

o Ouderling gemeente-opbouw

We komen heel graag in contact met je. Gebruik het formulier dat rondgestuurd is, of praat met de mensen in je wijkteam, kerkenraadleden, jeugdwerkers,……

Samen Jezus liefde ontvangen en doorgeven, dat is waar we naar verlangen!

Een warme groet,
Marion

 


 

 


Voorjaarsmarkt 14 mei

Op zaterdag 14 mei a.s. is er een voorjaarsmarkt van 10.00 tot 16.00 bij en in de Ontmoetingskerk.

Er zijn diverse spullen te koop, spelletjes voor de kinderen en er is aan de inwendige mens gedacht.

Iedereen is van harte welkom!

 


 


Bijeenkomst 60+ jarigen

Op zaterdag 21 mei om 16.00 uur nodigen we de leeftijdsgroep 60+ jarigen van harte uit voor een bijeenkomst in de Ichthuskerk om te praten over het thema: Jezus liefde ontvangen en doorgeven.

In een gezellig samenzijn praten we met elkaar over verlangens rond dit thema; Wat is je verlangen? Op zondag, met elkaar, in ontmoeting en in je omgeving?

Meld je aan bij de scriba via scriba@ngkdronten.nl

 


 


Bloemschik-workshop tijdens open inloop op woensdag 1 juni 

Onder leiding van Caroline Penninga en Lies Maris wordt op woensdag 1 juni van 10:00-12:00 uur tijdens de open inloop een bloemschikworkshop georganiseerd. Hebt u / Heb jij ook zin om een zonnig bloemstukje te maken en het daarna mee naar huis te nemen om van te genieten? Geef u dan op via caroline@penninga.comof stuur een appje naar Caroline: 06 22 62 97 15. Graag opgeven voor woensdag 25 mei.  

Ervaring met bloemschikken is niet nodig! 

Wij zorgen voor alle materialen. De kosten zijn € 5 per persoon. Graag contant meenemen op 1 juni.  

De workshop is open voor iedereen, niet alleen voor gemeenteleden. Wel is er een maximum van 15 personen. 

Met hartelijke bloemengroet,
Lies en Caroline

 


 


Herinnering

15 mei - Verwonderwandeling met A Rocha Dronten
Na de Vroege Vogelwandeling op Stille Zaterdag nodigen wij jullie van harte uit voor een Verwonderwandeling op zondagmiddag 15 mei. In de nieuwsbrief noemden we eerder 24 april, dit is dus gewijzigd naar 15 mei. In november was het weer te koud en nat, we hopen nu op een mooie zondagmiddag in mei. Samen willen om ons heen kijken en daarbij vooral verwonderen over het bijzondere dat er is. Kijken maar ook voelen, ruiken, horen. We gaan wandelen in het Lage Vaartbos, achter de Wisentcamping. Loop je mee? Het duurt 5 kwartier tot maximaal anderhalf uur.  Dus geen ‘excursie’, geen kennis, maar samen beleven en verwonderen.
 

Zondagmiddag 15 mei om 14.00 uur starten we bij de witte brug, dit is de brug aan het einde van het betonnen fietspad aan de sportvelden/Wisentcamping kant van de Lage Vaart. Vanaf De Knip gewoon een eind doorfietsen en dan vind je de plek vanzelf ☺. Fijn als je je op wilt geven via dronten@arocha.org. Dit is vooral handig voor geval het weer toch te slecht is, dan kunnen we elkaar bereiken. Dus iedereen die zich aanmeldt krijgt bericht als er bijzonderheden zijn. 
 

Tot ziens!
Jaap Lokker, Ellien Boiten, Ron en Brigitta Methorst

 


 


 


Bijeenkomst  'Bijbel en Landbouw'

Er is een groepje mensen die rondom Bijbel en Landbouw bij elkaar komen. Door covid is het al weer een paar jaar geleden dat zij bij elkaar zijn geweest. Judith Westerink trekt dit. Op 11 juni 13-16 uur is er weer een kans! We zijn welkom bij Mattias en Coriene Verhoef in de Alblasserwaard. Brandwijksedijk 45, 2974LD Brandwijk. Als je ze googlet, vind je allerlei mooie interviews. Judith zal een inleiding geven over de Toekomst, naar aanleiding van mijn boekje: 

https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/Brochure-Goed-Boeren.pdf 

We gaan met elkaar en met Mattias en Coriene in gesprek en we krijgen een rondleiding. Neem je verrekijker mee, het is weidevogelseizoen. Laat je weten als je komt? Dat kan via bijbel.landbouw@gmail.com 

Met hartelijke groeten, Namens , Judith Westerink,
A Rocha Dronten

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001