Broeders en zusters,
De dief (de duivel, satan) komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik (Jezus!) ben gekomen, opdat zij (wij, Ichthus Dronten) leven hebben en overvloed hebben. Johannes 10: 10 HSV

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 15 februari.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 februari.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Van de Kerkenraad
  4. Filmmiddag en filmavond
  5. Regenbogen
  6. Open inloop
  7. Vrouwenvereniging Nederlands Gereformeerde kerk
  8. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. Van tevoren een ticket reserveren. 

Zondag 6 februari 
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: opleiding predikanten en missionaire zaken (zending)

Zondag 13 februari
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Stichting Gave

 


 

 


Van onze dominee

Lieve broers en zussen,

Vorige zondag hadden we het in de dienst over de roeping van de jonge Samuël. Laat in de nacht, in diepe stilte, bij de Godslamp die nog maar op een laag pitje brandde, hoorde Samuël de Heer naar hem roepen. Van Eli had hij de opdracht gekregen om dan te antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”.

Hoor jij nog de stem van de Heer die jou roept? Waar en wanneer zou je die moeten of kunnen horen? In de preek wees ik naar Jezus, in wie God “in deze laatste dagen” tot ons sprak en nog spreekt (Hebreeën 1). Maar ook om Jezus te horen kan soms heel moeilijk zijn voor ons.

Van veel mensen hoor ik dat de versoepeling van de corona-maatregelen heel fijn is. Het geeft beweegruimte en ademruimte (letterlijk!). Je kunt weer ergens naar toe gaan, een dagje uit plannen. Het wordt weer een beetje leuk. Maar tegelijk neemt de drukte en de hectiek ook weer toe. De relatieve rust van de lockdown moet weer plaats maken voor lange dagen, volle agenda’s en veel dat ingehaald moet worden.

Ik merk zelf dat ik me daar vrij gemakkelijk in laat meenemen. Ik ben blij dat het allemaal weer kan. Tegelijk merk ik dat ik ook weer snel de ruimte kwijtraak om echt te luisteren naar de stem van de Heer. Het is een hele klus om stilte te vinden – terwijl de Heer zo vaak juist in de stilte spreekt. Om mij heen en in mij is het een grote herrie van stemmen, gedachten en indrukken, en dat verdringt zo snel die stille luisterhouding van Samuël.

Ik bid dat je het lef mag ontvangen om hierin goede keuzes te maken: om bewust de stilte op te zoeken, de ruimte van rust, om daarin je handen voor de Heer te openen en naar Hem te roepen: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. Als je daar meer handvatten bij nodig hebt, dan is hier een leestip – het boek “Stil, mijn ziel: gids op de weg van stilte en contemplatie” van collega-predikant Jos Douma.

Ik wens je veel zegen bij het luisteren!

In Christus verbonden

Fritz


 


Van de Kerkenraad

 

Lieve mensen,

 

Hoe gaat het met jou?

De afgelopen twee jaar zijn bijzondere jaren geweest in ons kerkzijn. We zien elkaar minder, persoonlijke omstandigheden zijn veranderd, de samenleving verandert, en vul zelf maar in.

Om samen Jezus liefde te ontvangen en door te geven (het thema van onze gezamenlijke trektocht) zijn we benieuwd naar jullie verhalen, vragen en verlangen. 

Hoe zijn we christen en kerk in deze wereld? Wat zijn onze behoeftes daarin, voor onszelf, voor ons gezin, voor ons als gemeente….?

Daarover gaan we graag me jullie in gesprek.

We doen dat in verschillende groepen.

 

Met de mensen betrokken bij jeugd en jeugdwerk is al een eerste bijeenkomst geweest.

Om te horen hoe het gegaan is en over de verdere plannen hebben we een nieuwe bijeenkomst gepland. (zie hieronder)

Daarnaast gaan we graag in gesprek met de leden tussen de 25 en 40 jaar. Natuurlijk hoef je deze leeftijdsgrens niet strikt te nemen, het is een indicatie.

Ook met jullie spreken we graag over hoe we verder gaan na de coronaperiode en hoe we nieuwe inspiratie kunnen vinden om samen verder te gaan.

We doen dat in een informeel en gezellig samenzijn op onderstaande datum.

 

Samenvattend:

(vervolg) Bijeenkomst met jeugdwerkers op

Dinsdag 1 maart om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

Gezellig samenzijn met leden tussen 25-40 jaar op

Dinsdag 8 maart om 20.00 uur in de Ichthuskerk.

 

We zien ernaar uit je te ontmoeten, geef via mail aan de scriba (scriba@ngkdronten.nl) even door of je aanwezig bent en met hoeveel personen.

Namens kerkenraad bestuur,

Marion en Gineke

 


 


Filmmiddag en filmavond

Na het succes van vorig jaar, wordt er ook dit jaar weer per leeftijdsgroep boven de 6 jaar een filmavond georganiseerd in ons kerkgebouw. Vind jij het leuk om met je leeftijdsgenoten een film te kijken en elkaar weer eens te spreken? Dit kan! Uiteraard houden we ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. Na aanmelding ontvang je hierover verdere details.

Voor de jongste groep is er vanaf 15.30u de inloop. Na afloop van de film eten we samen in de kerk. De oudste groep start met eten om 17:45u en kijkt daarna samen een film.

Zaterdag 12 februari 15:30 uur inloop: Filmavond groep 3,4,5 Aanmelden kan via: https://forms.gle/aYtph8Ji3vYD5Q8s9
Zaterdag 12 februari 17.30 uur inloop: Eten + Filmavond groep 6,7,8 Aanmelden kan via: https://forms.gle/iWUQJCNEDcLLuXx5A

Aanmelden kan tot 10 februari!

 


 


Regenbogen

Onze kind- en volwassen leden zijn creatief geweest na de oproep om regenbogen te maken. Hierbij wat resultaten:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 


Open inloop

Open inloop op woensdagmorgen Ichthuskerk van 10-12 uur

Afgelopen woensdag is gestart met de open inloop in ons kerkgebouw. Spannend.

Wie komen? Hoeveel? We kijken terug op een geslaagde eerste keer. Zeventien gemeenteleden telden we. Geanimeerd, praten over wel en wee. Zeker voor nieuwkomers een mooie manier om kennis te maken. Ook voor ‘ oude getrouwen’ goed om in coronatijd elkaar wat intensiever te spreken.

De bedoeling is om elke woensdagmorgen van 10-12 uur deze open inloop te organiseren. Wat het woord open zegt: iedereen is welkom! Neem gerust iemand mee die je kent en die behoefte heeft aan contact. En als je mee wilt doen om gastvrouw of gastheer te worden, maak dat gerust duidelijk.

Zegt dit voort en kom eens langs. Koffie en thee staan klaar.

Mart en Fokke

 


 


Vrouwenvereniging Nederlands Gereformeerde kerk

De vrouwenverenging werd opgericht in 1965. Wij kwamen om de veertien dagen bij elkaar, vanaf 1967 in ons eigen kerkgebouw. In 1975 werd door de vrouwenverenging een landkaart van Palestina aan de kerkenraad aangeboden voor het gratis beschikbaar stellen van vergaderruimte. Grootste doelstelling van de vrouwenvereniging was het onderzoeken van Bijbelgedeelten. Vanaf het begin werden jaarlijks een fietstocht, een etentje of een reisje georganiseerd. De laatste jaren werden ook de landelijke vrouwelijke contactdagen bezocht.Als vereniging brachten we kraambezoeken. De moeder mocht dan een cadeautje uitzoeken voor de baby uit de luiermand. Later mocht deze baby weer uitzoeken voor haar baby. We waren trouw in een kaartje sturen naar oudere gemeenteleden in verband met hun verjaardag en bij huwelijksjubilea. Ook hebben we tijdens de Kerst meerdere malen een seniorenbijeenkomst georganiseerd. Ook een spellenmiddag voor senioren ontbrak niet.

Helaas is er bij gebrek aan leden de tijd na 57 jaar gekomen dat we noodgedwongen moeten stoppen.

Adri Coenraads- de Graaf
Jenny Meijer-Leene

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001