Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus  leven brengt, heeft u bevrijd (!) van de wet van de zonde en de dood! 
Romeinen 8: 1, 2

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk maandag 29 maart.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 1 april.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in Kom en Zie.

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Van de Voorzitter
  4. Kom en Zie - de plek voor persoonlijk nieuws
  5. Pasen 2021
  6. Pasen Live
  7. Schone kleren
  8. Nieuws Steun Oost- Soemba
  9. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

Op dit moment zijn alle diensten alleen online te volgen, via kerkdienstgemist of ons Youtube-kanaal. De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur, tenzij anders vermeld.

Zondag 21 maart
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecte: diaconie en opleiding predikanten


Zondag 28 maart
Voorganger: ds.J. Weij
Collecte: kerk en interkerkelijke dovenpastoraat

 


 


Van onze predikant

Lieve mensen

Het is bijna Pasen. In deze 40dagentijd zijn we met ons gemeenteproject 40dagenhierennu bezig om Jezus te volgen op de weg naar zijn kruis en opstanding.

Altijd als ik het verhaal van Jezus lees in de evangelie-vertellingen, valt het mij op hoe belangrijk de Psalmen voor Hem waren. Op zoveel belangrijke momenten van zijn leven en zijn lijdensweg neemt Hij een woord uit de Psalmen in de mond: als een gebed, als een verzuchting, als een uitroep van pijn of verlatenheid.

Het bekendste voorbeeld is zijn roep aan het kruis: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” – woorden uit Psalm 22. Maar dit is lang niet het enige. Psalm 22 biedt veel meer dat in vervulling gaat rondom het kruis van Jezus. Net als veel andere Psalmen, zoals bijvoorbeeld Psalm 69. Denk ook aan de stervenswoorden van Jezus: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest” (Lucas 23:46). Dat zijn woorden uit Psalm 31:6.

Je zou kunnen zeggen dat de Psalmen altijd ergens op de achtergrond meeklinken in het verhaal van Jezus. En hoe dichter Hij bij het kruis komt, hoe sterker ze klinken.

Een paar jaar geleden heb ik rond Pasen een beeldmeditatie gemaakt over Psalm 71 (fragment hiernaast). Twee teksten uit deze Psalm vond (en vind) ik aangrijpend. Eerst de woorden in vv10-11 – “Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen, ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt’.” Woorden die goed passen als begeleiding bij de stijgende spanning in het verhaal van Jezus: de samenzwering van de Joodse leiders om Hem om het leven te brengen; het verraad van Judas; zijn gevangenneming in Getsemane; het kruis. Het is een oerdonker moment in het verhaal van Jezus.

En dan, op Paasmorgen, deze woorden in vv20-21 – “U hebt mij doen zien veel ellende en nood – laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepte van de aarde. Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost”. In het schilderij breekt licht (wit en goud) door het donker – overwint het leven het over de dood en het kwaad (zwart en blauw). Dat is Pasen!

We gaan opnieuw een stille Pasen tegemoet. Opnieuw, net als een jaar geleden, zitten we in een lockdown. Veel van ons zijn doodmoe van de inperking en beperking. De kijkcijfers van onze erediensten dalen sinds het begin van de huidige lockdown. Laten we ons houvast los? Geven we de moed op? Kunnen we het niet meer volhouden?

Ik bid dat de Heer die zijn weg door lijden, dood en donker heen naar licht en leven gegaan is, jou (en ons allen samen) ook op diezelfde weg zal meenemen. Houd vol – want Hij laat niet los! 

(Voor informatie om samen te bidden en ons leven met elkaar te delen – kijk bij Kom en zie op de website)
Dit i.v.m. de privacy wetgeving.

 


 


Van de Voorzitter

Lieve gemeente,

We zijn inmiddels al weer een tijdje gewend om met heel weinig mensen de kerkdiensten vorm te geven. Die keuze hebben we gemaakt op basis van de landelijke richtlijnen en adviezen van de overheid.

We blijven dit in ieder geval tot Pasen doen.

Hoe het daarna zal gaan, zal afhangen van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid en de adviezen die we landelijk krijgen (NGK/GKV).

Om voorbereid te zijn op de situatie dat er weer meer mensen naar de kerk mogen en kunnen, hebben we een aantal mensen gevraagd na te denken hoe we dat op z’n best kunnen doen. De groep bestaat o.a. uit mensen namens de kosters, de BHV-ers, de regie en geluid/techniekgroep. Deze groep zal een route uitwerken om straks als het weer mag, weer samen naar de kerk te kunnen.

We houden u uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelen en plannen.

Namens de kerkenraad,

Marion


 Kom en Zie - de plek voor persoonlijk nieuws

In het afgelopen jaar zijn we als kerk op een andere manier gaan communiceren met gemeenteleden. Daarbij spelen drie dingen een rol: de Corona-crisis, digitalisering en AVG. Het laatste staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming', maar is bekender als de 'wet op de privacy'. In het kader van deze privacy-wetgeving is het niet (meer)  toegestaan om persoonlijke informatie te delen in openbare artikelen. Dat zorgt ervoor dat die informatie niet openbaar op de website of in de nieuwsbrief mag staan. Dus geen voorbedepunten, gezondheidsupdates en verjaardagen in de nieuwsbrief. Dit betekent niet dat deze informatie er niet is of niet te vinden is. Wekelijks is er een 'Kom en Zie' op de website. Hierin staat meer informatie over en bij de dienst en hier staan ook meer persoonlijke zaken, waaronder gebedspunten, genoemd. U vindt deze op de website - Kom en Zie . U moet wel inloggen om dit te kunnen lezen. Ook is het mogelijk dit in de app te lezen.

Indien u op zoek bent naar de verjaardagen: deze vindt u printklaar op de de website - verjaardagen

Met vriendelijke groet,

Jaap Lokker

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pasen 2021

Pasen 2021

Onze diensten in het weekend van Pasen zijn niet heel anders dan andere jaren – maar tegelijk ook weer echt anders!

Op Goede Vrijdag, 2 april, gaat ds Jurrian Oosterbroek van de Ontmoetingskerk voor in een online Avondmaalsviering. Dit is een gezamenlijke dienst met onze broers en zussen van de Ontmoetingskerk, en begint om 19:00. De dienst zal op tijd klaar zijn zodat je ook naar PasenLive kan kijken (om 20:30).

Op Paaszondag, 4 april, willen we graag iets meer doen dan alleen een online dienst. Daarom nodigen we jullie allen van harte uit voor het volgende:

1. Een Paaswandeling in het Wisentbos, rond de tijd van de zonsopkomst. We verzamelen om 06:45 op de parkeerplaats aan de Wisentweg. Daarvandaan wandelen we in tweetallen, op veilige afstand, door het bos. Je ontvangt voor de wandeling een kleine “Paasliturgie” om met elkaar te delen tijdens het wandelen. De wandeling duurt maximaal één uur. Om 08:00 zit je thuis aan je paasontbijt!

Ja, het is vroeg! Maar we gebruiken de stilte van de vroege ochtend om samen iets van het wonder van opstanding van Jezus te ervaren – en elkaar daarbij te ontmoeten. Uitslapen kan altijd op maandag ochtend . Meld je hiervoor aan bij Fritz: 0621418590 of predikant@ngkdronten.nl . Dat kan alvast met een tweetal. Als je geen wandelpartner hebt, zorgen we ter plekke dat je er eentje krijgt!

2. De eredienst is zoals gebruikelijk om 09:30. Ook dit is een online dienst, vanuit de Ichthuskerk. We hopen daarbij weer gebruik te kunnen maken van eigen musici en zangers.

Een speciaal verzoek daarbij: ik ontvang heel graag van zoveel mogelijk van jullie een vrolijke portretfoto. Dat mag een selfie zijn met je mobiel gemaakt, of een professioneel gemaakte foto – maakt helemaal niet uit. Als je maar herkenbaar bent op de foto, en als je er maar alleen op staat. Wat we daarmee doen, zul je vanzelf merken! Stuur ze in, jong en oud, naar 0621418590. Ik kijk er naar uit om echt heel veel foto’s te ontvangen!!

3. Na de ochtenddienst op eerste paasdag willen we iedereen van harte uitnodigen om elkaar, via Teams, te ontmoeten. Dit onder het genot van een zelf gezet bakje koffie of thee. Als je daar een feestelijk gebakje bij wilt eten – vooral doen!

Om 11.00 uur kan je inloggen voor deze bijeenkomst door op de link te klikken die gedeeld zal worden in de volgende nieuwsbrief, op de website en de kerk-app. Na een plenair gedeelte gaan we uit elkaar in kleine groepen voor ontmoeting en om nog even door te praten: misschien over de paasdienst, ervaringen met het project 40dagenhierennu en/of een of twee korte vragen die ook op de website gedeeld zullen worden. Een eigen invulling kan natuurlijk ook! We hopen op een mooie en warme ontmoeting met elkaar!

Mogen we ook dit jaar, en juist in deze omstandigheden, met elkaar roepen: De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!

 

 

 


 


Pasen Live

Het Paasverhaal komt naar Flevoland

Het verhaal van Pasen komt naar de Flevopolder! In een prachtig uitgewerkt verhaal komt het tweeduizend jaar oude passieverhaal samen met het leven van vandaag. Het verhaal speelt in de straten en huizen van Dronten met een bijzonder slot in het Wisentbos. Met prachtige muziek, zang, professioneel beeld en geluid komt Pasen heel dichtbij. De uitzending is op Goede Vrijdag om 20.30 uur via www.pasenlivedronten.nl en op Eerste Paasdag om 10.00 uur bij Omroep Flevoland.

Vervolg op Kerstnacht in Dronten

‘Met Kerst stonden we voor de vraag: hoe gaan we in coronatijd toch een fantastische Kerstnacht organiseren’ zegt Chiel Naber, het creatieve brein achter het project. ‘Dit werd een online evenement met een bereik van 17.000 kijkers, dus toen was het duidelijk: dat gaan we ook doen voor Pasen”.

Uitdaging door beperkingen

Het opnemen van Pasen Live was een grote uitdaging door de huidige situatie met beperkingen. In nauw overleg met de gemeente Dronten is het plan doorgesproken, dit leverde een draaiboek op om dit project uit te voeren binnen de huidige regelgeving. ‘We hebben heel zorgvuldig gekeken hoe we maximale zorg voor elkaars gezondheid hebben en tegelijk dit project toch mogelijk maken’ zegt Amber Boeve, de organisatorische spil van het project. ‘Als levensbeschouwelijke activiteit is er wettelijk meer mogelijk, tegelijk wil je het aantal contacten zo klein mogelijk maken,’ geeft zij aan, ‘met minimale bezetting per scene hebben we de productie gemaakt, we zijn dus zelf ook ontzettend benieuwd naar het complete verhaal’.

Alle kerken van Dronten werken samen in dit prachtige project.

 

Meer informatie

Amber Boeve: amberboekel@gmail.com

Ron Methorst: ron@broninfo.nl

 

 

 


 


Schone kleren

 

 

Hallo allemaal,

 

Laatst kwam ik deze afbeelding tegen op Instagram. Het raakte mij op zo’n manier, dat ik dat graag ook met anderen wilde delen.
Zo ook met jullie.
Het is net een soort stripverhaal, een verhaal zonder woorden maar met veel betekenis.
Jezus die langs ons heen loopt, terwijl Hij het kruis draagt. Zijn kleren zijn schoon: stralend wit. En terwijl Hij langsloopt, passeert Hij ook mij. En jou, en u. Wij, in onze vieze kleding. En wat Jezus doet is zo mooi; Hij omarmt ons en Hij ruilt zijn hemelse kleding in voor ons oude en smerige kloffie.
Kolossenzen 1:21-22 zegt: ‘’Eerst was u van Hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen’’.

Jezus sterft voor onze zonden en neemt onze vieze kleding over en Hij kleedt ons opnieuw in stralend wit.
Toen we laatst Avondmaal vierden mochten we hier ook weer aan denken en ik hoop dat we dit besef elke dag met ons mee dragen.

 

Groet,

Nienke de Groot

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nieuws Steun Oost- Soemba

 

 

Volg hier het laatste nieuws van verening Steun Oost- Soemba:

Klik hier voor de digitiale nieuwsbrief.

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542