Broeders en zusters,
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 21 december.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Van de Kerkenraad
  4. Kerk en omgeving
  5. Help je mee voor Online Kerst 2021?
  6. Jeugd
  7. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. Let op: voor al onze kerkdiensten zijn weer tickets nodig! Deze kunt u reserveren op de website!

Zondag 12 december
Voorganger: ds. M.H.T. Biewenga
Collecten: Kerk en missionaire zaken (Budiul Mic)

Zondag 19 december
Voorganger: ds. Fritz Krüger
Collecten: Hospice Dronten en SGJ Jeugdzorg Dronten

Zaterdag 25 december (1ste kerstdag)
Aanvangstijd: 10.00
Voorganger: ds. Fritz Krüger
Collecten: Red een Kind

Zondag 26 december (2de kerstdag)
Voorganger: ds. Fritz Krüger
Collecten: Kerk en missionaire zaken (zending)

 


Omdat vrijdag 31 december (samen met NGK), zaterdag 1 januari en zondag 2 januari kerkdiensten zijn gepland, leek het de kerkenraad verstandig die dienst op 1 januari te laten vervallen en zondag 2 januari als nieuwjaardienst te bestempelen.

Tevens wordt de middagdienst in de Lichtboei vervroegd naar 15.30 uur i.v.m. de coronamaatregelen.

Hartelijke groeten,
Jannie Walhout (namens de kerkenraad)

 


 


Van onze dominee

Lieve mensen

Het is bijna Kerstfeest, en net als een jaar geleden maken we ons gereed voor een Kerstfeest-met-een-verschil. We hebben iets meer ruimte dan vorig jaar om bezoekers in de kerk te ontvangen, al zit er toch nog een flinke beperking op. Maar dat weerhoudt ons er niet van om toch een mooie kerstviering voor te bereiden voor 25 december.

Omdat veel mensen de viering op eerste kerstdag thuis zullen meemaken, willen we graag de ruimte bieden om op andere manieren actief mee te doen.

Zo vragen we jullie allemaal om een kerstgroet in te sturen. Rond de kersttijd staat er altijd voor in de kerk een kerstboom, mooi opgemaakt en versierd. Dit jaar vragen we jullie om zelf ook iets voor de boom te maken: een mooie, kleurvolle kaart met een kerstboodschap erop geschreven, een kerstbal met een briefje erbij, een engel uit papier geknipt met een boodschap erop, een foto van jezelf of van je gezin met een boodschap achterop – wees creatief, en maak er iets moois van! De enige twee voorwaarden zijn: maak het niet te groot (niet groter dan ongeveer een postkaart), en maak het zo dat het in de boom gehangen kan worden (met een haakje, een paperclip, een strikje, een touwtje…).

Tijdens de viering op 25 december zullen we een aantal van die boodschappen voorlezen. Ook zullen we onder de viering de ingezonden versieringen in de boom hangen (en van tijd tot tijd via de livestream laten zien), zodat zo veel mogelijk mensen op die manier toch “in de dienst” aanwezig kunnen zijn.

De wijkteams zullen per wijk een adres (of adressen) doorgeven waar jullie de versiering-met-boodschap kunnen inleveren, voor of op vrijdag 24 december om 14:00. Kom je wel naar de dienst in de kerk, kun je het gewoon op eerste kerstdag meenemen en zelf in de kerk bij de boom afgeven.

Ook al kunnen we niet allemaal fysiek samen zijn op eerste Kerstdag, blijven we met elkaar verbonden in de blijdschap om het goede nieuws dat de engelen brachten: dat ook voor ons onze Redder geboren is – de Messias, de Heer: Jezus Christus! Moge Hij ons in alle ontwrichting en beperking ook zijn vrede geven – in ons hart, in ons leven, in onze wereld.

In Christus verbonden

Fritz

 


 

 


 


Van de Kerkenraad

Lieve gemeente, 

 

Het is weer advent, tijd van verlangen, van hoop, van vrede. En net als vorig jaar moeten we dit weer met gepaste afstand vieren. We zijn heel dankbaar dat we niet zoals vorig jaar helemaal online moeten, maar dat we nog een aantal mensen in de kerk mogen ontvangen. Tegelijkertijd begrijpen we heel goed dat het ook voor een aantal gemeenteleden niet fijn is om in deze tijd de diensten te bezoeken. We hopen dat je je online op dezelfde manier welkom en verbonden voelt als dat we fysiek in de kerk voelen. 

 

Kerstverlof Fritz 

Zoals je wellicht weet hebben Fritz, Jansje, Anja en Marijke hun verlangen om hun familie in Zuid-Afrika weer te ontmoeten nu al een aantal keren bij moeten stellen. Een groot verdriet voor het gezin, omdat de gezondheid van Jansjes ouders steeds kwetsbaarder wordt. 

Om de reis die in de zomervakantie vanwege Corona uitgesteld moest worden nu toch echt door te laten gaan, heeft Fritz extra verlof van 23 december t/m 9 januari. Ze hopen dan af te kunnen reizen naar hun familie. Inmiddels weten we dat het (weer) onzeker is of deze reis door kan gaan. 

We gaan er nu vanuit dat er nog steeds een optie is dat de reis door kan gaan. 

Dat betekent dat we rondom kerst en oud en nieuw gezocht hebben naar een gastpredikant. 

We zijn heel blij dat we die in ds. Henk Jonkman hebben gevonden. 

Henk Jonkman zal voorgaan op zondag 26 december (2e kerstdag) en op oudejaarsavond. 

De dienst voor 25 december (1e kerstdag) is voorbereid door onze liturgiecommissie, met veel zang en (muzikale) inbreng van gemeente leden. Fritz verzorgt de overdenking en zal digitaal met ons verbonden zijn. 

We hopen op een heel fijne dienst samen met jou in de kerk (reserveren is noodzakelijk) of online. 

 

Oudejaarsavond 

We gaan voor nu uit van een fysieke dienst op oudejaarsavond. Of die daadwerkelijke doorgaat laten we afhangen van eventuele nieuwe maatregelen en de nieuwe adviezen van het CIO. We zullen u, als die er zijn, daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Hou hiervoor de berichten in de week- en nieuwsbrieven en de mededelingen in de gemeenteapp in de gaten. 

 

Ik wens u namens de kerkenraad een heel goede en gezegende adventstijd toe! 

 

 

Namens de kerkenraad, 

Marion Zielhuis 

 


 

 


 


Kerk en omgeving

Open inloop uitgesteld
Door de stijging van corona besmettingen en de aangescherpte maatregelen heeft het bestuur besloten om de open inloop uit te stellen. Het bestuur heeft hier uitgebreid over gesproken. De veiligheid van bezoekers staat voorop maar we realiseren ons ook de waarde van ontmoeting met elkaar en de onderlinge verbondenheid. Laten we omzien naar elkaar, jong en oud. Laten we elkaar bezoeken, bellen, vragen hoe het gaat, samen iets ondernemen en daarin het plezier ontdekken. Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje, een kopje koffie, een gesprek, neem dan contact op met uw wijkteam. Zij maken graag een afspraak. Zo gauw het mogelijk is starten we alsnog met de open inloop op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur in de Ichthuskerk.

Werkgroep Open Inloop


Kerk en Omgeving

Contact
De kerkdiensten worden zowel fysiek (kerkgebouw) als online (thuis of elders) aangeboden. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheden. Elke week ontvangen we velen, fysiek of digitaal, die in Christus met ons verbonden zijn. Na de dienst in het kerkgebouw is er mogelijkheid tot contact met elkaar tijdens het gezamenlijk koffiedrinken. Vanaf nu is het ook mogelijk om na de dienst of later, digitaal of per telefoon te contacten. Op de website is een button Contact. Na de online uitzending worden kijkers uitgenodigd vragen of reacties door te geven via mail of telefoon.

Afsluiting Alphacursus
De Alphacursus 2021 zit er op. Dit jaar hebben twee groepen uit het AZC, totaal 16 personen, deelgenomen en twee Nederlandse groepen, totaal 12 personen. De deelnemers uit het AZC zijn jonge mensen gevlucht uit Iran. Jonge christenen die om hun geloof niet veilig in hun land kunnen wonen. We zien een enorme honger naar Gods woord, ze willen leren uit de Bijbel en vinden het bijzonder om hier vrij met elkaar over te praten. De Nederlandse groepen bestonden uit zgn. trouwe kerkgangers, jonge gelovigen, jonge mensen die het geloof niet kennen of niet mee zijn opgevoed.

De cursus wordt financieel mogelijk gemaakt door de kerken in Dronten. De werkgroep voelt zich dankbaar en gezegend. We ervaren het werk van God in de harten van de deelnemers en van de begeleiders. In saamhorigheid en verscheidenheid doen wij met elkaar dit werk.

Werkgroep Alpha Dronten

 


 


Help je mee voor Online Kerst 2021?

Kerstnacht Dronten 2021 

 

Kerst 2021.

We hadden gehoopt, en gerekend, op een kerst met volle kerken waaruit de kerstliederen zouden klinken. Dat we elkaar weer zonder restricties konden ontmoeten aan een mooi versierde tafel en COVID-19 iets zou zijn van Kerst 2020. 

Helaas krijgen we dit jaar niet helemaal waarop we gehoopt hadden maar gelukkig is en blijft er altijd één waarop we onze hoop mogen blijven vestigen, Onze Heer en Heiland! 

In een tijd waarin verdeeldheid hard toeslaat vinden wij het ontzettend belangrijk om het kerstverhaal te kunnen vertellen. Een verhaal van hoop, liefde en licht! 

Maar zonder uw hulp gaat ons dat niet lukken! 

Helpt u ons om dit prachtige verhaal weer tot leven te brengen en het aan zoveel mogelijk mensen te vertellen? Alleen met uw hulp en bijdrage kunnen we weer een online programma maken. 

 Dit kan via onze nieuwe doneeractie op http://steunactie.nl/actie/kerstnacht-dronten-2021/-5520


 


Jeugd
Rijdende boekenkraam - 18 december
Helaas loopt alles toch nog anders dan we hadden gehoopt... Maar, na het succes van vorig jaar, pakken we ook dit jaar weer de auto. Op zaterdag 18 december komen de kerstboekjes naar jullie toe in de rijdende boekenkraam! 
We bezoeken binnen bepaalde tijdsvakken de volgende adressen:
9.00 - 13.00 uur
Dronten Noord, Oost, Zuid, Centrum, Biddinghuizen en de Buitenwegen
13.30 - 17.30 uur 
Munten, Gilden, het Palet, Wisentweg en Colijnweg
 
Wanneer je niet thuis bent zoeken de mensen van de boekenkraam een boekje uit en laten dit bij je achter. 
Mocht je geen trek hebben in een bezoekje, laat het ons dan even weten via Joukelien Geerds (06 52382947)
Alvast veel plezier bij het uitzoeken van de boekjes en fijne dagen met elkaar!
 
 
Whatsappgroep ouders Ichthusjeugd

Vorig jaar zijn we begonnen met het delen van informatie rondom jeugdactiviteiten in een whatsappgroep met ouders. In deze appgroep worden activiteiten aangekondigd en opgaveformulieren geplaatst. Je wordt als ouder op een laagdrempelige manier benadert over de activiteiten die georganiseerd worden voor de ichthusjeugd in de basisschoolleeftijd. In de groep kunnen alleen de beheerders (Jaap en Alianne) berichten plaatsen, voor de rest vindt de communicatie plaats in persoonlijke berichten.

 

Ben jij de ouder of verzorger van een kind in de basisschoolleeftijd, wil je graag geïnformeerd worden over de activiteiten die georganiseerd worden? Geef ons dan je telefoonnummer even door en wij voegen je graag toe aan de appgroep!
jaapvanpijkeren@solcon.nl  of 06 22652993
 

 

Kinderactiviteiten tot de zomervakantie
Heb jij ook zo’n zin in een filmavond, speel- en doedag, bingo en al die andere leuke dingen? We gaan het weer organiseren zodra het kan! Noteer alvast de volgende data in je agenda:
-          Zaterdag 12 februari
-          Zaterdag 19 maart
-          Zaterdag 14 mei
-          Zaterdag 11 juni
De activiteiten zijn voor alle kinderen die op de basisschool zitten. Wat we op welke datum gaan doen laten we nog even in het midden, aangezien dat ook aan de op dat moment geldende maatregelen ligt. Maarrrrrrrrrr, we maken er zeker wat leuks van!

Tot dan!

Groetjes,
Alianne, Jaap en Judith
 

 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001