NGK Dronten


Broeders en zusters,
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. (2 Korinthiers 4: 18)
Vernieuw voortdurend uw denken en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziers 4: 23)

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 22 juni.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 juni.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

PS: kijk nog eens naar het jaarthema: klik hier


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze predikant
  3. Uitnodiging puzzelfietstocht
  4. Alpha Dronten en Zending Zuid-Afrika
  5. Jeugd
  6. Verening Steun Oost-Soemba
  7. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur.

Zondag 13 juni
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en ZOA 

Er mogen weer 60 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor wel een ticket reserveren.

Zondag 20 juni
Voorganger: ds. J.C. Schaeffer
Collecten: Red een Kind en Opleiding Predikanten

Er mogen weer 60 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor wel een ticket reserveren.

Zondag 27 juni
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Missionaire zaken (zending)

Er mogen weer 60 personen in de dienst aanwezig zijn. U moet hiervoor wel een ticket reserveren.

 

 


 

 


Van onze predikant

Lieve mensen

Het is aan alles te merken dat we de zomertijd ingaan. Niet alleen de warmere dagen, de mooie luchten en het groen dat overal uitknalt (en de hooikoorts!) vertellen het. Maar ook de drang om naar buiten te gaan en te genieten. Om te fietsen en te wandelen. Als ik s’ avonds naar een overleg of gesprek toe fiets, is het ineens druk in Dronten, terwijl het een paar weken geleden nog erg stil was op straat.

Eindelijk – het kan weer, het mag weer! We zijn er ook echt aan toe na een lang jaar van beperkingen en het koude voorjaar. Er is een soort juichstemming in de lucht. Na een lange tijd van geduldig wachten, van soms diep zuchten, misschien zelfs van klagen, is het tijd voor een ander geluid.

Vooral voor danken en prijzen. Zoals David spontaan begint te zingen in Psalm 104.1: “Ik dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Heer, mijn God, U bent machtig! Alles rondom U is stralend en mooi!”

Waar kijkt hij dan om de grootheid van de Heer te zien? Naar de blauwe lucht, die de Heer uitspant als een tentdoek. Naar de wolken en de wind. Naar onweer en regen. De hoge bergen en de diepe dalen. Naar dieren die water komen drinken, en vogels die zingen in het bos. De zon en de maan, licht en donker. Mensen die werken en tot rust komen. Schepen die op de zee varen, terwijl het onder het water wemelt van leven. Dit alles leeft van de adem (of de Geest) van God: “Door uw adem komt alles tot leven. U maakt de hele aarde nieuw” (104:30).

En zo schenkt hij een glas wijn en wordt er blij van, breekt er brood bij en giet er olijfolie over (104.15). Een zomermaaltijd, misschien wel buiten onder een boom gegeten – in alle eenvoud, maar met vreugde!

We vergeten soms dat niet alleen de Bijbel vertelt over God, maar ook dat andere boek – het boek van de schepping. Paulus zegt later in Romeinen 1.20: “Ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien en begrijpen dat Hij God is.”

Daarom zingt David: “Laat alles wat de Heer gemaakt heeft Hem vreugde geven… Ook ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta!” (104.31-34).

Lieve mensen, neem de tijd en pak de rust. Kijk om je heen, als je op de fiets zit of aan het wandelen bent, en vooral als je misschien al op vakantie bent. Geniet van een glas wijn en versgebakken brood. En vergeet niet om je zomerpsalm te zingen: Gezegend bent U, Heer onze God, koning van het heelal, die dit alles heeft gemaakt!

Luister dan, en hoor hoe je lied wordt opgenomen door de rivieren die in hun handen klappen en de bergen die jubelen voor de Heer (Ps 98.8).

Het is nog niet helemaal vakantietijd, maar ik wens je alvast mooie zomerdagen en veel vreugde!

In de Heer verbonden
Fritz


 

 


 

 


Uitnodiging puzzelfietstocht

Beste gemeenteleden,

Zondag 13 juni willen wij een fietspuzzeltocht organiseren door Dronten. Aan de hand van aanwijzingen die u mee krijgt fietst u in groepjes van max 4 personen door Dronten, opzoek naar de antwoorden. U mag van tevoren groepjes maken maar het is ook leuk om ter plekke te kijken met wie u gaat fietsen. Gezinnen mogen met meer personen fietsen. Ook zult u bepaalde antwoorden krijgen van gemeenteleden die niet mee fietsen maar waar u bij langs fietst.

Voor wie: Alle leeftijden
Waar: Starten bij Ichthuskerk
Tijd: Tussen 12.00 en 12.15 starten 
Tijdsduur: Om uiterlijk 14.00 terug bij de Ichthuskerk.Wij gaan natuurlijk wel kijken welke groep de meest goede antwoorden heeft en sluiten dus af met een kleine prijsuitreiking. Dit doen we buiten voor de Ichthuskerk. Neem iets te eten en te drinken mee voor onderweg. Opgeven: U kunt bellen of appen naar dit nummer: 0630938775 of mailen: famvosjan@hotmail.com. Wij hebben er zin in hopen op dat u/jullie mee gaan fietsen!!!

Ps. Neem je mobiel mee.
 
Hartelijke groeten,
Corry en Henk Vels, Gert en Gretha Vosjan
Mocht het die dag regenen dan gaat het helaas niet door.

 


 


Alpha Dronten en Zending Zuid-Afrika

Alpha Dronten

Vanaf woensdag 15 september 2021 bieden de kerken van Dronten de jaarlijkse Alpha cursus aan in basisschool Het Zuiderlicht, Langstraat 48 te Dronten. Een cursus om het christelijk geloof te onderzoeken, je geloof te verdiepen of woorden te geven aan wat je geloofd. Voor informatie en kennismaking wordt op woensdag 8 september om 19.00 uur een informatieavond gehouden, ook in Het Zuiderlicht.

Elk jaar organiseren de kerken van Dronten in september de Alpha cursus. In 2020 is vroegtijdig gestopt door de coronamaatregelen maar dit jaar wordt de cursus weer aangeboden. In augustus beslissen we of het mogelijk is om de avond gezamenlijk te beginnen met een maaltijd.

Ontmoeting

In kleine groepen ontmoeten we elkaar wekelijks op 10 woensdagavonden, de laatste avond is op 25 november. Om 19.00 uur leiden we de avond in met een film of spreker en daarna bespreken we dit met elkaar onder het genot van een kop koffie of thee. Om uiterlijk 21.00 uur sluiten we af.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of ken je iemand die deze cursus wil volgen meld dit dan via: Alpha.in.dronten@gmail.com

Zending Zuid-Afrika
De financiële situatie van de NGK Kampen en de Steun Biedende Kerken (SBK) is de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Daarnaast hebben ze te maken met een afname van de betrokkenheid van gemeenteleden bij de zusterkerken in Kwazulu Natal (KZN), waardoor de financiële bijdragen voor de zusterkerken in KZN gestaag en structureel dalen. Verder kan het samengaan van de GKV en NGK ertoe leiden dat een aantal kerken zal kiezen voor steun aan projecten van Verre Naasten in plaats van aan de zusterkerken in KZN. Deze ontwikkelingen vragen om keuzes te maken met betrekking tot de financiële steun aan de zusterkerken in KZN in de toekomst.

Woensdag 25 mei jl. zijn de Steun Biedende Kerken (SBK) aan het zendingsgebied in Zuid-Afrika (digitaal) bij elkaar geweest om de visie en missie voor het zendingsgebied te bespreken en hier mee in te stemmen. De documenten kunt u lezen op de website (onder inlog) Wat we doen, Zending Zuid Afrika.

De gemeenten opereren steeds zelfstandiger. Het bestuur Zending NGK Kampen kijkt naar mogelijkheden om de gemeenten d.m.v. projecten te ondersteunen of te faciliteren. Als Ichthuskerk ondersteunen we de gemeenten met meeleven, gebed en financieel. Wij houden ons aan de financiële richtlijnen vanuit de NGK Kampen. Mocht je vragen, belangstelling of ideeën hebben dan horen we dit heel graag.

Klik hier voor meer informatie.

 


 


Jeugd

Dit jaar was ook voor onze jeugd een bijzonder jaar. Veel kon niet maar wat wel kon is door de jeugdwerkers met veel inzet en enthousiasme opgepakt.

T/m november 2020 is maandelijks een ontmoeting voor alle leeftijdsgroepen georganiseerd.

Met Dankdag en Biddag hebben de kinderen actie ondernomen waarbij ze zich inzetten voor anderen. Er werd voedsel ingezameld voor De Voedselbank, dit was een groot succes. Voor kinderen die gevlucht zijn uit hun land zijn tassen gevuld met speelgoed, pennen, schrijfblokken enz, enz. Stichting Gave zorgde dat dit bij de kinderen terecht kwam.

Elke zondag ontmoeten de kinderen Josefien die van alles meemaakt. Deze vorm van kindernevendienst spreekt vele kinderen aan. Josefien is deze zomer nog van de partij en we onderzoeken wat we aanbieden aan de kinderen als we weer volledig in de kerkdiensten aanwezig mogen zijn.

Met Pasen hebben alle kinderen een werkpakket ontvangen om thuis mee aan de slag te gaan. Deze mooie werkstukken zijn met elkaar en de gemeente gedeeld.

We sluiten dit seizoen af met de Kinderbingo https://www.ngkdronten.nl/go/mijn-ichthus/fotos/ en Sirkelslag en hopen het volgende seizoen elkaar weer vaak te ontmoeten.

Namens de Stuurgroep Ichthus Jeugd
Gineke Fels


 


Verening Steun Oost-Soemba

Via deze link kunt u de digitale nieuwsbrief lezen van de verening Steun Oost-Soemba.

Klik hier voor de nieuwsbrief

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001