Broeders en zusters,
Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw (en man) die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.

Prediker 9: 8-9

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 26 oktober.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 oktober.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Vanuit de kerkenraad
  4. Kerk en omgeving
  5. Samen eten op zondag 31 oktober
  6. Tienerkerk
  7. Natuurwerkdag 6 november
  8. FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding
  9. Hartelijk dank
  10. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. 

Zondag 17 oktober
Voorganger: Evert Jan Broekhuizen
Collecten: Kerk en Micha Nederland

Zondag 24 oktober
Voorganger: ds. Winter
Collecten: Kerk en Voedselbank Dronten

Zondag 31 oktober (heilig avondmaal)
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Algemene christelijke doeleinden en missionaire zaken (zending)

 


 

 

 


Van onze dominee

Lieve broers en zussen,

Onderweg zijn. Voor de een roept dat een vakantiesfeer op: avontuur, ontspanning, je losmaken van het alledaagse en overbekende, de verfrissing van nieuwe plekken en ervaringen. Voor de ander betekent het een gevoel van vreemdelingschap, van (nog) niet thuis zijn, de weg niet weten en zoeken naar houvast.

Een tijdje geleden las ik weer Psalm 84 – een bekende en geliefde Psalm. Ook deze Psalm is een lied voor mensen die onderweg zijn. Het spreekt van verlangen: verlangen naar thuiskomen. Maar dan vooral: thuiskomen bij de Heer. Mooi is de zin in vers 3: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God!

Dat raakt voor mij aan de kern van de trektocht die we nu samen ondernemen. Meer dan ons losmaken van de moeilijke tijd die achter ons ligt, dieper dan het verlangen naar iets nieuws en fris, ligt het verlangen naar God zelf. Zo lezen we ook in vers 6: Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar U.

Voor mij is dit waar het om gaat: in mijn eigen hart, en samen in het hart van ons allen, zoeken naar de wegen die ons bij de Heer brengen. Moge de Geest van Christus die weg in ons hart leggen!

Mooi zijn ook de verschillende beelden die in Psalm 84 langskomen, die mij moed geven voor de weg die we te gaan hebben. Dat we onze toevlucht bij de Heer mogen zoeken (v6). Dat, zelfs als de weg ons door een stukje woestijn zou leiden, waar het ineens zwaar wordt, we zegen mogen verwachten – zegen die van de woestijn een oase maakt (v7). De Heer zelf gaat met ons mee als de zon die de weg verlicht en leven geeft, en als het schild dat ons beschermt tegen gevaar (v12). En: we mogen rekenen op de weldaden van de Heer onderweg – Hij zal goed doen aan ons!

Dit alles maakt dat we onbevangen op weg mogen gaan (v12): zonder zorgen, zonder krampachtig vast te houden aan wat was én zonder een nietsontziende vernieuwingsdrang. Gewoon gaan waar de Heer ons de weg wijst. Ontvangen wat Hij ons geeft.

Misschien moeten we aanvaarden dat kerk-zijn hier en nu altijd iets van een trektocht zal blijven. Helemaal tot stilstand komen, ons helemaal vestigen in één vorm, in één vaste gewoonte, dat hoort niet helemaal bij wie we zijn. Thuiskomen, dat doen we straks, in de nieuwe wereld van God.

En toch: ook onderweg kunnen we thuis zijn. Net als de zwaluwen die als echte trekvogels verre reizen maken, maar toch steeds terugkomen naar hetzelfde nestje. Om op adem te komen. Om te herleven. Om dat leven door te geven aan hun jongen. En te schuilen in de liefde van de Heer – bij zijn altaren.

Moge de Heer geven dat we zo onbevangen onze trektocht mogen maken: met in ons hart de wegen naar Hem!

Met een warme pelgrimsgroet

Fritz

 


 


 


Vanuit de kerkenraad

Lieve gemeente,

We zijn op weg! Afgelopen zondag hebben we onze eerste stappen gezet in onze trektocht.

Wat mooi om te beginnen met ons te realiseren wat we allemaal al ontvangen hebben, zonder dat we ook maar 1 stap hebben gezet. Na afloop van de dienst heb ik een tijdje voor onze ‘dankmuur’ gestaan. Wat een warme reacties en inderdaad, wat is er veel om dankbaar voor te zijn.

We kunnen ons als kerkenraad voorstellen dat het lastig voor te stellen is wat er dit jaar allemaal op ons af komt onderweg en hoe het traject er uit gaat zien. Dat is het voor ons ook. We blijven dat ook steeds tegen elkaar zeggen, we weten niet wat er op ons pad komt, maar we weten wel dat we in vertrouwen op weg mogen gaan.

Een van de dingen waar we dit jaar over na willen denken, is de brede vraag hoe we samen als gemeente onze zondagen invullen. Daaronder valt ook de inrichting van de erediensten. Om dit proces alle ruimte te geven, kiezen we er op dit moment voor om niet met een tweede dienst op zondag te starten.

We denken nog na over hoe we alles met elkaar gaan delen wat we onderweg meemaken: wat we ontdekken, waar we voor willen gaan, wat onze twijfels zijn, welke keuzes we willen maken... Mochten daar bij jullie ideeën over ontstaan, laat ons dat ook weten! We hopen natuurlijk dat er veel mensen mee doen. Neem vooral ook een kijkje op de website waar alle materialen staan. Van harte aanbevolen!

Een warme groet,
Namens de kerkenraad bestuur, Marion

 


 


Kerk en omgeving

Open inloop in de Ichthuskerk
Vanaf half november starten we voor iedereen met een wekelijkse open inloop in de Ichthuskerk. Wij zien hierbij de diaconale taak als spil met overlap naar Kerk en Omgeving en Pastoraat. Diaconie als motor van gemeenschap, Pastoraat als oog voor elkaar en Kerk en Omgeving om ons geloof te delen. Elke woensdag van 10.00-12.00 uur is iedereen, leden en niet-leden, van harte welkom voor een kop koffie en een gezellig praatje. Wil je meehelpen als gastheer/gastvrouw geef je dan voor 7 november op bij Mart Ferweda martferweda@gmail.com of via je wijkteam.

Samen met kerken
19 oktober as. Is er weer een digitale bijeenkomst met de kerken in Dronten en Biddinghuizen. Alle activiteiten in de kerken die voor iedereen toegankelijk zijn komen op http://www.bron0321.nl/ te staan en via een persbericht in de lokale media. Ook worden ze verspreid via de websites, sociale media, nieuwsbrieven enz. van de kerken. Op deze manier laten we zien dat de inwoners van de gemeente Dronten welkom zijn in de kerken.

Alphacursus
Hartelijk dank van de deelnemers voor het overvloedige en heerlijke eten dat verzorgd is!

Zending Zuid-Afrika
Ds. Arie Reitsema vertelt in de nieuwsbrief uit Zuid-Afrika over de zorgen en de zegeningen onder de gelovigen daar. Corona heeft veel invloed op deze mensen en gemeenten. Vergeet deze broers en zussen alstublieft niet en blijf voor ze bidden. De nieuwsbrief staat op de website (wel even inloggen i.v.m. de privacy).

Jeugd
Maandag 11 oktober jl. hebben we als bestuur en ‘jeugdwerkers’ het uitgangspunt voor het jeugdwerk in de komende jaren vastgelegd. Vanuit deze visie (waar staan we) en missie (waar gaan we) organiseren we het programma voor de jeugd. Dit is het uitgangspunt. De gemiddelde leeftijd van de leden van de Ichthuskerk ligt is 39 jaar. Een gemeenschap met veel jonge gezinnen. De jeugd is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Volwassenen hebben aandacht voor de jeugd. Het verlangen is de jeugd op te laten groeien met elkaar, in geloof in Jezus Christus en vreugde, hoop, liefde, troost mee te geven uit het Evangelie. Door de kerk als veilige omgeving, elkaar te ontmoeten, Bijbelverhalen te vertellen en te praten over het geloof. Niet vanuit kennis alleen maar door geloofsvaardigheden te leren; hoe heb ik mijn naaste lief? Hoe kan ik dienen? Hoe leef ik in vertrouwen? Er is ruimte voor vragen, twijfel en zoeken naar de waarheid.

Bij het programma voor de jeugd zien we drie lijnen:

· Jeugdwerk

· Erediensten

· Geloofsopvoeding

De jeugdwerkers gaan aan de slag. De kerkenraad is dankbaar voor de inzet en het enthousiasme van deze jeugdwerkers en faciliteert en ondersteunt waar nodig. Twee keer per jaar ontmoeten bestuur en jeugdwerkers elkaar om ervaringen met elkaar te delen.

 


 


Samen eten op zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober vieren we samen Avondmaal, en mogen we aan de tafel van de Heer zijn liefde en genade ontvangen.

· Direct na de dienst drinken we eerst samen koffie en thee.
· Om 11:30 starten we met een korte en leuke activiteit (ongeveer 45 minuten).
· Om 12:15 eten we samen, want samen eten is een prachtige manier om verbinding te ervaren. Ook bij deze maaltijd staat “ontvangen” centraal. Iedereen neemt iets lekkers mee dat je zelf gemaakt of met liefde uitgezocht hebt. We zetten dit klaar als een lopend buffet, waarin we mogen ontvangen wat we elkaar aanbieden.
· Tijdens het eten is er nog iets leuks – maar dat verklappen we nu nog niet!
· Rond 13:15 zijn we klaar, en is iedereen vrij om te blijven of te gaan.

Het allermooiste is als iedereen komt: van kinderen tot ouderen en alles daar tussenin. Kom vier onze verbondenheid met elkaar, en deel met elkaar wat we van Christus ontvangen!

Volgende week vertellen we meer over de praktische zaken, maar reserveer al vast deze ochtend in je agenda!

 


 


Tienerkerk

Zit jij op het Voortgezet Onderwijs? Dan ben je welkom bij de Tienerkerk! Samen nadenken en actief zijn rond een Bijbels thema en natuurlijk gezellig bijkletsen met drinken en koek!

De vorige Tienerkerk waren we met best een grote groep. Omdat De Boot ook door andere mensen wordt gebruikt op het tijdstip dat wij welkom zijn, is er besloten de datum voor Tienerkerk te verplaatsen. Dus deze maand niet de derde zondag, maar de laatste zondag (31 oktober) zijn jullie van harte welkom en hebben we De Boot helemaal tot onze beschikking. We starten om 9.30 uur.

Ben jij er ook weer bij? Tot dan!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erwin Teseling (Erwin@teseling.nl


 


Natuurwerkdag 6 november

Heb jij zin om een ochtendje te klussen in de natuur? Om lekker buiten bezig te zijn? Samen met anderen of juist alleen? Op 6 november is de landelijke natuurwerkdag. Met A Rocha Dronten willen we hier graag aan meedoen. We hopen een handje te gaan helpen met het planten van bomen, het bouwen van een insectenhotel en het maken van een takkenril. Jong en oud iedereen is welkom. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan op via arochadronten@gmail.com.

Wanneer: zaterdag 6 november van 9:30-12:00 uur

Wie: jong en oud, met en zonder groene vingers

A Rocha Dronten is dit jaar gestart, we zijn onderdeel van een netwerk van plaatselijke groepen, met hart voor de schepping om samen te verwonderen. Wil je graag op de hoogte zijn van wat we doen: stuur ons een mailtje.

Ron Methorst en Ellien Boiten


 


FlevoPraise, feest van lofprijs en aanbidding

We zijn blij dat we weer een nieuwe FlevoPraise kunnen aankondigen.

Wanneer: zondag 31 oktober
Tijd: van 20.00-21.00 uur
Thema: U bent mijn doel

Samen willen we God alle lof brengen en God en elkaar ontmoeten. De samenzang wordt begeleid door enthousiaste muzikanten. Geniet en praat nog even na in een ontspannen sfeer met een hapje en drankje. Het is voor iedereen!
Van harte welkom bij Evangeliegemeente Shekinah (De Roef 1, Dronten). Het is mogelijk, indien gewenst, 1,5 m afstand te houden.

 


 


Hartelijk dank
Graag willen we iedereen bedanken die steun heeft betuigd na het overlijden van onze lieve moeder Anneke Luik- Dijkstra. 

Tijdens en na de uitvaart hebben we veel steun en kaartjes ontvangen waarvoor we heel dankbaar zijn. Het heeft ons zeker goed gedaan.

Freek Catrien Jan Luik en familie

 

Groet 

Catrien de Wit-Luik

 


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001