Aan de heiligen in Dronten en omstreken, aan de gelovigen die 1 zijn in Christus Jezus. Genade zij u en de vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 

Kopij voor volgende nummer kan naar kerkblad@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 27 oktober.

PS: ons jaarthema bevat veel praktische handvatten voor kerk zijn in deze tijd: klik hier


  1. Van de voorzitter
  2. Even voorstellen
  3. Corona regels
  4. Stilteplek
  5. Kerkdiensten oktober

Van de voorzitter

 

Lieve gemeente,

 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik merk dat alle ontwikkelingen in de coronacrisis me uitputten. Ik ben moe. Niets is gewoon, bij alles moeten we nadenken en net nu het leek dat alles een beetje onder controle was, zijn we bijna weer terug bij af. Om moedeloos van te worden.

 

Ik merk het ook om me heen, op mijn werk, in de privé contacten en als ik boodschappen doe. We lijken emotioneel vol te zitten en als er dan wat mis gaat of het gaat anders dan we verwachten, reageren we pittiger, heftiger en emotioneler dan we eigenlijk van plan waren. Ik denk dat het in ons kerkelijk leven nu niet anders is. We moeten de dingen anders doen, er wordt een andere inzet van ons gevraagd, al het vertrouwde is weg. Natuurlijk hebben we gezien dat het ook veel mooie nieuwe initiatieven heeft opgeleverd en er zijn nieuwe talenten aangeboord. Maar ook dit is nog niet omgeven door of ingebed in nieuwe structuren. Dat kost tijd en energie.

 

Laten we daarom, nu het allemaal langer gaat duren dan we gehoopt hadden, liefdevol met elkaar om blijven gaan. In de zorg naar elkaar, het omzien naar de eenzamen en het elkaar de helpende hand bieden waar mogelijk. Laten we elkaar niet de maat nemen, maar geduld hebben ook al gaan de dingen niet zoals we dat graag zouden willen.

 

Als kerkenraad hebben we de discussie gevoerd over de uitzonderingspositie in de coronamaatregelen voor kerken en hebben voor onze eigen gemeente een standpunt ingenomen. We hebben u daarover vorige week bericht. Daarnaast hebben we de viering van het avondmaal geëvalueerd en de viering van 1 november voorbereid. Door de nieuwe regels moeten we een aantal van de keuzes al weer herzien. Uitgangspunt blijft dat we avondmaal ook deze keer weer online vieren, met wellicht heel beperkte mogelijkheden in de kerk (o.a. voor de mensen zonder internet). We trekken steeds samen op met de kerkenraad pastoraat en de wijkteams om ook in de avondmaalsvieringen zorg voor elkaar te hebben.

 

Binnenkort worden er 2 baby’s gedoopt. Ook dat zal anders gaan dan we gewend waren. Desondanks maakt me dat dankbaar. Gods belofte wordt weer doorgegeven en daar mogen we weer allemaal getuigen van zijn. Als laatste vraag ik u niet te schromen wanneer u hulp of (pastorale) zorg nodig heeft. De wijkteams zijn er dan voor u.

 

Alle goeds, Marion

 


Even voorstellen


Afgelopen zondag zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Hierbij stellen zij zich voor:

Voorzitter kerkenraad
Mijn naam is Marion Zielhuis. Samen met mijn man Arjan Elzerman woon ik al meer dan 30 jaar in Dronten en zo lang zijn wij ook al lid van de Ichthuskerk. De kerk waar wij destijds warm welkom zijn geheten en waar we veel lieve mensen hebben ontmoet. Naast echtgenote ben ik ook (schoon)moeder van Yanick, Gera, Tobias, Amy, Vivian en Dennis en trotse oma van Aron. In het dagelijks leven adviseer ik als zelfstandig ondernemer bedrijven en organisaties. Fijn dat ik de komende 4 jaar voorzitter van de kerkenraad mag zijn. Ik hoop dat we samen met de ouderlingen en diakenen al het talent en alle gaven in de gemeente tot bloei kunnen laten komen en ik hoop dat we in de verbondenheid met Jezus, Gods liefde kunnen laten zien aan de wereld.

Kerk en omgeving, Ouderling
Mijn naam is Gineke Fels, 33 jaar getrouwd met Bertil en moeder van Aron, Tamar en Noa. Ik werk met veel plezier bij FlevoMeer Bibliotheek als communicatiespecialist. De komende 4 jaar mag ik me (weer) inzetten in kerkenraad bestuur met speciale aandacht voor kerk en omgeving. Door relaties met mensen aan te gaan mogen we vertellen en uitdragen dat Jezus onze verlosser is en dat wij vanuit dit geloof leven. Neem gerust contact met me op als je ideeën of vragen hebt.

Jeugd Ouderling
Mijn naam is Afina Pap. Getrouwd met Tijmen en samen hebben we twee zoons, Mark (17) en Niels (11). Zelf ben ik geboren en opgegroeid in Dronten waardoor ik er aardig de weg ken. Ik ben werkzaam als sectormanager bij de prachtige organisatie Stichting Sprank: https://stichtingsprank.nl/ en daar leidinggevende van de locatie Hart van Vathorst en Parel-Staete. Wat ik leuk vind om te doen is wandelen met onze hond, lezen, tuinieren en auto rijden. Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen van waarde is en mee mag doen. Dit in de samenleving maar zeker in onze kerkelijke gemeente. Dat we hierin een voorbeeld mogen zijn en zo omzien naar elkaar. De komende 4 jaar hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen als ouderling jeugd. Heb jij/heeft u vragen, ideeën, activiteiten, wensen, enz met betrekking tot de jeugd, mail, bel of app mij gerust dan praten we even verder. Mijn gegevens vindt jij/u in de kerkapp.

Diaken wijk 5
Voor wie mij nog niet kent, ik ben Gerda Bollemaat. Ik woon met mijn gezin, Jan en onze dochter Josée en zoon Nathan al ruim 12 jaar met veel plezier in Dronten. Naast mijn gezin vul ik mijn werkweek met mijn werkzaamheden als arbo-coördinator bij de gemeente Lelystad. Dit doe ik met veel plezier. Het mooie van dit werk is dat ik voor mijn collega’s iets kan betekenen. Dit kan op het gebied van veiligheid zijn, maar ook op het gebied van welzijn/gezondheid. Als wijkdiaken kan ik mij ook inzetten voor mensen die je hulp nodig hebben. Ik ben ingedeeld in wijk 5 en heb al kennis mogen maken met het wijkteam van wijk 5. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen en hoop dat ik zo mijn steentje mag bijdragen aan het samen één gemeente zijn.

Diaken wijk 1
Mijn naam is Ed Ritsema , geboren in het hoge noorden in Uithuizermeeden maar op jonge leeftijd al vertrokken naar de polder(Swifterbant) en daar opgegroeid. Sinds december 2018 in Dronten komen wonen vanuit Kampen en nog vrij onbekend in deze gemeente. Ik ben getrouwd met Jennie en samen hebben wij 4 inmiddels volwassen kinderen: 1 zoon Wim (31 jaar) is getrouwd dit jaar en 3 dochters Denise, Alien en Lisanne. Denise (29 jaar) is getrouwd en woont in Noordwolde, Alien (28 jaar) ook getrouwd en woont in Hendrik Ido Ambacht, Lisanne (27 jaar) woont in Utrecht. Inmiddels hebben wij 2 kleindochters (Anna 4 jaar, Lisa 2 jaar ) en een kleinzoon (Noan 7 mnd). Dit is een verrijking in ons leven, trots, blij, geweldig zijn hier mooie woorden voor. Ik heb sinds begin 2017 een eigen klusbedrijf en voer de kleinere klussen uit in en rondom het huis. Nieuwsgierig? www.edsklusbus.nl. Dit doe ik met veel passie, kom ook heel veel bij ouderen en hulpbehoevenden, die het zelf niet meer kunnen en dat geeft enorm veel voldoening waar ik altijd met een warm hart ontvangen word. Werd net voor de zomer gevraagd om diaken te worden en ga deze uitdaging graag aan. Helpen daar waar hulp nodig is en waar eenzaamheid is, voel ik aan als geen ander. Me verplaatsen in de ander en meeleven, een luisterend oor is wat ik graag voor een ander doe. Ik ben ingedeeld in wijk 1 en kom in een zeer enthousiast wijkteam, wat aanstekelijk werkt. Hier en in onze gemeente hoop ik vrucht te gaan dragen.


 


Corona regels

Vorige week is doorgegeven dat we in het kerkbezoek terug moesten naar een beperkt aan aanwezigen. Deze week zijn de regels opnieuw aangescherpt. Hierbij geven we u een samenvatting van wat dat betekent voor ons in de kerk en in het kerkenwerk:

 

Kerkdienst

De kerkdienst is online, voor mensen die geen toegang hebben tot internet of om andere (sociale) redenen graag in de kerk willen zijn bieden we de gelegenheid tot een maximum van 30 personen.

Om de dienst bij te wonen is het belangrijk om vooraf een ticket te reserveren. Dit kan bij de betreffende dienst in de agenda op de website. Heeft u geen internet: stem dan af met uw wijkteam om dit te regelen.In de kerk dragen we mondkapjes, totdat we op onze plek zitten.

 

Pastoraat

Met inachtneming van de voorschriften van de overheid mogen bezoeken worden afgelegd

 

Jeugdwerk

Het jeugd/jongerenwerk (tot 18 jaar) mag doorgaan, met inachtneming van de basisregels van de overheid. Voor de activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kerk of een ander geschikt gebouw

 

Gemeenteopbouw

Huis-, bijbel-, gebedskringen kunnen doorgaan met inachtneming van de regelgeving van de overheid

Deze bijeenkomsten worden in de kerk gehouden en niet thuis of op andere plaatsen. Overleg met de kosters over een veilige inrichting van de ruimte.

Draag bij binnenkomst mondkapjes.

Binnen de regelgeving van de overheid kunnen gemeenteleden elkaar thuis opzoeken om bijvoorbeeld samen een online dienst te bekijken

 

Overig

Het kerkgebouw is in principe beschikbaar voor vergaderingen en overleg. Desondanks vragen we waar dat mogelijk is gebruik te maken van de digitale opties.


Stilteplek

Misschien zoekt u wat rust in hectische tijden

Misschien verlangt u even naar een moment van stilte

Misschien wilt u gewoon even alleen zijn

Misschien wilt u ……………………………………..


Wij brengen graag hiermee de “Stilteplek Dronten” onder uw aandacht. U bent van harte uitgenodigd om de stilteplek, ingericht op de begane grond van de Ludgerus toren, eens te bezoeken. Een plek voor iedereen die een moment van stilte/bezinning zoekt.
De Stilte Plek is geopend iedere woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 09.00 uur.

www.stilteplekdronten.nl

  


 


Kerkdiensten oktober

18 oktober - Michazondag
Voorganger: Ds. J. Dekker
Collecten: 1. Kerk    2. Micha Nederland

25 oktober
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. Kerk    2. Voedselbank Dronten