-- we leren steeds bij, soms juist als het even misgaat. In deze 2e versie zijn deze opgelost ---

 

Aan alle heiligen van De Ichthuskerk, aan de gelovigen die 1 zijn in Christus Jezus. Genade zij u en de vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Kopij voor volgende nummer kan naar kerkblad@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 10 november.
PS: ons jaarthema bevat veel praktische handvatten voor kerk zijn in deze tijd:
klik hier


  1. Kerkdiensten november
  2. Van de predikant
  3. Kom en zie
  4. Van de liturgiecommissie
  5. Jeugdactiviteiten november
  6. Van gemeenteopbouw
  7. Geven via machtiging

Kerkdiensten november

1 november - Avondmaal
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. ACD       2. Missionaire Zaken (Zending)


4 november - Dankdag
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecte: Kerk


8 november
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: 1. Red een Kind      2. Open Doors

 


 


Van de predikant

 

Lieve broers en zussen

In deze weken mogen we drie zondagen achter elkaar de sacramenten van doop en avondmaal zien, beleven en vieren. Twee kinderen mogen we dopen: Aron Bouwmeester, zoon van Arjen en Annerieke, en Jonathan Prins, zoon van Remco en Annet. En deze zondag, 1 november, mogen we avondmaal vieren.

Niets hiervan gaat op de gewone manier, zoals we het gewend zijn en graag doen. Dat betekent voor veel mensen verlies aan bekende en vertrouwde vormen – een verlies dat een toch al moeilijke tijd nog moeilijker maakt. Anderen hebben er minder last van, en vinden vrolijk een weg in alle nieuwe dingen.

Wat mij vooral trof in de voorbereiding van deze diensten, was de gedachte dat we met doop en avondmaal meegaan in het ritme van de eeuwen. Allebei onze sacramenten zijn ons gegeven door Jezus zelf. Allebei spreken ze van het nieuwe verbond dat God met zijn kerk gesloten heeft in Jezus, zijn Zoon. In het teken van het doopwater, in de tekenen van brood en wijn in de maaltijd van de Heer, worden we steeds weer teruggebracht bij dat ene punt in de geschiedenis: de dood en de opstanding van Jezus Christus.

Door lange eeuwen heen, door tijden van voorspoed en ellende, door oorlogen en pandemieën heen, heeft de kerk van Christus gedoopt en avondmaal gevierd, met daarbij steeds de stem van de Heer zelf die in het midden van zijn kerk klinkt: “Ga op weg en alle v olken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest…,” en “Neem, eet, dit is mijn lichaam – en dit is mijn bloed…”.

Op die manier tillen doop en avondmaal ons boven de grilligheid van onze tijd uit; ze geven ons het perspectief van eeuwen en van de eeuwigheid. Niet alleen verbinden ze ons met het verre verleden, met de dood en opstanding van Jezus 2000 jaar geleden. Ze doen ons ook uitkijken en verlangen naar zijn nieuwe wereld die Hij ons beloofd heeft.

Ik ervaar het dopen van kinderen en het vieren van het avondmaal steeds weer als indrukwekkend en troostend, omdat ik daarin zie en hoor, en zelfs met mijn mond proef, hoe de Heer zijn kerk draagt, voedt, reinigt van zonde en beschermt tegen het kwaad. En jij en ik – wij zijn zijn kerk. Juist hier, rondom de doopvont en de tafel van de Heer, klinkt zijn belofte steeds opnieuw: “Ik ben” en “Ik zal er zijn”!

Moge Hij jou en ons allen samen zo blijven dragen in zijn trouwe liefde die de eeuwen omspant.

In Hem verbonden

Fritz


 


Kom en zie

>> deze informatie is vanaf nu op een (besloten) deel van onze website te vinden: Samen delen

Dit zijn woorden uit Psalm 66.5 – “Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag”. Het gaat allereerst over de grote dingen die God gedaan heeft in de geschiedenis van zijn volk Israël: bevrijding, bewaring, beproeving.  In vers 16 wordt het meer persoonlijk: “Kom en hoor wat ik wil vertellen, ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat Hij voor mij heeft gedaan”. We merken in ons eigen leven, en in het leven van anderen in het huisgezin van God, dat Hij ons ziet en hoort, dat Hij gebeden verhoort en in ons leven aan het werk is.

We hebben een spciale pagina op de website gemaakt waarin we delen wat er in de levens binnen onze gemeente gebeurt: Samen delen, te vinden onder Mijn Ichthus.

Deze pagina nodigt ons uit als broers en zussen in het lichaam van Christus: kom en zie wat de Heer voor mij gedaan heeft!  Een uitnodiging om met en voor elkaar te bidden, samen te lachen en te huilen, en zo ons leven in Christus te delen met elkaar.

De informatie op deze pagina wordt wekelijks bijgewerkt en blijft vier weken zichbaar. Deze pagina vervangt de rubriek “Uit de gemeente” in de nieuwsbrief.


Van de liturgiecommissie


 

Sinds maart beleven we de eredienst online. We zijn heel blij en dankbaar voor alle technische mogelijkheden en inzet van gemeenteleden. Er is en wordt veel werk verzet. Een eredienst online meemaken is anders dan samen in een kerkgebouw. Het contact met elkaar is minder. We kiezen er voor om met eigen mensen te werken om eigenheid en herkenbaarheid uit te stralen, denk hierbij aan de zangers, muzikanten, lezers van de schriftlezing ed. De diensten zijn korter, dit houdt in dat niet alles kan in een dienst.

De predikant is verantwoordelijk voor de inhoud en de keuze van de schriftlezing en liederen. Een groep van 5 regisseurs is verantwoordelijk voor de kwaliteit en procesbewaking, zowel vooraf als tijdens de dienst. In 2019 hebben we als gemeente nagedacht over de liturgie en hoe we daarin keuzes maken. Dit kunt u vinden op de website: Klik hier.

De liturgiecommissie

 

 


 


Jeugdactiviteiten november

Agenda:
Woensdagavond 1 keer per 2 weken: Catechisatie (zie agenda in de kerk app)
Woensdag 4 november: Dankdag (zie info kerk app en whatsapp)
Vrijdag 20 november 19.30 uur: 8-12 jaar Sirkelslag
Zaterdag 21 november 15.00 - 17.00 uur: Groep 1 en 2 Knutselen en spelen in de kerk
Zaterdag 21 november 15.00 - 17.00 uur: Groep 3,4,5 Sport en spel Aeres
Vrijdag 27 november 19.30 uur: 12+ Spelletjesavond op de Boot


Kindernevendienst/catechisatie groep 7 en 8
Elke 2e en 4e zondag van de maand is er in het jeugdhonk bij de Ontmoetingskerk kindernevendienst/catechisatie voor de kinderen van groep 7 en 8. Dit is tijdens de kerkdienst vanaf 9.30 uur tot ongeveer het einde van de dienst. Omdat we in de Ichthuskerk geen aparte ruimte hebben, lukt het ons nog niet om dit te organiseren. Nu mogen jullie, wanneer je dit fijn vindt, aansluiten bij de kindernevendienst/catechisatie in het jeugdhonk van de Ontmoetingskerk. Tijdens deze kindernevendienst/catechisatie leer je vanuit de bijbel en heb je het over God onze Vader. Lijkt het je fijn om hierbij aan te sluiten, dan kun je je aanmelden via: aaffienapap@gmail.com.


Muzikale kinderen gezocht! Groep 1 t/m 8
Hallo jongens en meisjes van de basisschool,
Hierbij een berichtje voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd of wij ook muzikale kinderen in de kerk hebben. Speel jij misschien gitaar? Of ben je heel hard aan het oefenen om te gaan drummen? Misschien leer je wel om blokfluit te spelen? Of vind je het gewoon heel erg leuk om te zingen? Dan ben ik op zoek naar jou! Want hoe leuk is het om met elkaar muziek te gaan maken?! Het idee is om binnenkort een keer op vrijdagmiddag, exacte datum volgt, met elkaar te gaan oefenen. We gaan dan met elkaar een lied leren, die we daarna ook gaan filmen. Dit filmpje laten we dan zien en horen in een kerkdienst, zodat iedereen kan horen hoe goed jullie muziek kunnen maken. Lijkt het jou leuk om mee te doen?
Stuur dan een berichtje naar 06 20910496 of mail naar sigridmaris@solcon.nl en geef je op. Zet er dan ook even bij welk muziekinstrument je speelt of dat je graag wilt zingen.


Activiteiten
Zoals je hierboven in de agenda kunt lezen, staan er verschillende activiteiten gepland. Nu krijg jijzelf of je ouders via de whatsapp hier een uitnodiging voor, maar je kunt je ook aanmelden via onderstaande linken.


Sirkelslag
Vrijdag 20 november van 19.15 -21.00 uur is er voor de kinderen van 8-12 jaar Sirkelslag. Als groep speel je met elkaar online tegen groepen uit andere kerken vanuit heel Nederland. Tijdens het spel volg je Paulus tijdens zijn rondreis aan de hand van verschillende opdrachten en spellen. Aanmelden voor Sirkelslag kan bij Marcus Blauw: marcusblauw@hotmail.com. 

 

 

Kleuteractiviteit
Op zaterdag 21 november 15.00 - 17.00 uur gaan we knutselen en spelen in de kerk. Doe je mee? Meld je uiterlijk 19 november aan.
Ouders kunnen helaas niet bij deze activiteit aanwezig i.v.m. de richtlijnen rondom Corona.

Schrijf je hier in!

Spelen groep 3,4,5
Op zaterdag 21 november 15.00 - 17.00 uur wordt de gymzaal van de Aeres hogeschool klaar gemaakt voor groep 3,4,5. Klimmen, klauteren, spelen, etc. Je bent van harte welkom! Meld je uiterlijk 19 november aan.

Schrijf je hier in!


Spelletjesavond op de Boot 12+
Op vrijdag 27 november 19.30 uur organiseren we een spelletjesavond op de Boot. Heb jij zin om mee te doen? Neem je favoriete gezelschapsspel mee en daag je leeftijdsgenoten uit! Meld je uiterlijk 25 november aan.

Schrijf je hier in!


Heb je vragen, leuke ideeën of wil je gewoon wat kwijt over het kinder- en jeugdwerk, laat het dan weten. Dit kan via de mail aaffienapap@gmail.com , whatsapp of bellen mag ook. Namens de SIJ (Jaap, Guido, Roelien, Vasthi, Sigrid, Alianne en Afina) veel plezier en we hopen jullie bij de activiteiten te ontmoeten.

 


 


Van gemeenteopbouw

Routines worden doorbroken en dat geeft de uitdaging om nieuwe routines te maken. Het aanbrengen van je eigen vaste routines lijkt iets geks, tegelijk is het heel krachtig. Een nieuwe routine voor veel mensen is een ronde wandelen. Een mooie manier om dat te doen is om al lopend door je buurt te bidden voor wat je ziet. Huizen waar mensen wonen, mensen met eigen levens, eigen vragen, eigen ontwikkelingen. Al lopend kunnen we wat we zien bij God brengen. Bijzonder is ook hoe je zult merken dat het je eigen manier van kijken verandert.

Podcast luisteren is ook een makkelijke manier om een routine in te bouwen. Bijvoorbeeld Eerst dit van de EO

Deze tijd brengt ook mogelijkheden voor verdieping in Bijbellezen, bijvoorbeeld deze van Bronproeverijen

Aanstaande zondag is Avondmaal, als het past om de afstanden te houden en binnen de andere regels kun je hiervoor ook mensen uitnodigen bij je thuis, 

En dan een laatste tip: via de gemeente app kun je heel makkelijk een bericht sturen aan gemeenteleden. Zoek een naam en klik op het gele envelopje: dan kun je direct een bericht schrijven. Een mooie manier om snel een wens of groet te kunnen versturen.


 


Geven via machtiging

 

Een gift geven voor een collectedoel of de vast vrijwillige bijdrage kan via een machtiging: 

Geef gemakkelijk via kerkspot of de website