Broeders en zusters,

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 18 januari.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 januari. 

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


  1. Diensten komende zondagen
  2. Kerk en Omgeving
  3. Kerstnacht Dronten - terugblik en vooruitblik
  4. Ik Ben
  5. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. Alleen online te volgen.

Zondag 9 januari 
Voorganger: br. W. Penninga
Collecten: diaconie en missionaire zaken (Budiul Mic)

Zondag 16 januari 
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Open Doors

 


 


Kerk en Omgeving

Dronten
Een groep enthousiaste christenen heeft ook dit jaar weer een online Kerst programma ontwikkeld. Kerstnacht Dronten 2021.
Rond de vraag Wat is kerst voor jou? is op creatieve wijze gezocht naar antwoorden. Velen hebben online gekeken. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is door de inzet van velen en de financiële ondersteuning door particulieren, bedrijven en kerken.

Budiul Mic
Eind 2021 is zoals gebruikelijk de financiële steun overgemaakt naar onze zustergemeente in Budiul Mic in Roemenië. Als Ichthuskerk hebben we een jarenlange relatie met deze kleine christelijke gemeenschap. De gemeente bestaat voor het merendeel uit ouderen. De jonge gezinnen verhuizen veelal naar de steden. Ds. Orosz is de voorganger.

Zuid-Afrika
Ook voor onze zustergemeenten in Zuid-Afrika is de jaarlijkse financiële ondersteuning overgemaakt. Als Ichthuskerk onderhouden wij enkele keren per jaar contact met de Steun Biedende Kerken in Kampen. Deze SBK bestaat uit kerken uit Nederland die het zengingsgebied in Zuid-Afrika ondersteunen in gebed, medeleven en financiën.

Op onze website vind je de nieuwsbrieven onder Wat we doen, Zending in Zuid-Afrika, te lezen met je persoonlijke inlog.

Hartelijk dank voor de giften voor deze zustergemeenten in het buitenland.

In Christus verbonden,
Gineke Fels


 

 


 


Kerstnacht Dronten - terugblik en vooruitblik

We kijken weer terug op een mooie online Kerstnacht Dronten.

Ruim 5000 views via het YouTube kanaal, met 3 kijkers per view komen we op 15000 kijkers. Wat een mooi bereik met een heldere boodschap, dat Kerst gaat om God die als mens naar ons toe kwam. Het getuigenis wat we op deze manier als gezamenlijke kerken in Dronten neerzetten is groot. De taal en het beeld sluit aan bij de mensen om ons heen. De boodschap die Jezus biedt voor deze wereld is helder gebracht. We zijn gezegend in Dronten met veel talenten. Om te organiseren, om te zingen, om te musiceren, om toneel te spelen, om catering te verzorgen, website bouwen en financiën regelen. Als dat samenkomt groeit er iets heel moois. Professionele mensen die hun kennis en inzet met veel energie beschikbaar stellen, wat komt er dan een kracht los en wat is het gezegend. Met kerst en met pasen maken we een volwaardige productie met een groot bereik gekoppeld aan twee vaste websites: www.kerstnachtdronten.nl en www.pasenlivedronten.nl.

Vervolg

Als werkgroep zetten we de lijn van een gezamenlijk kerst en pasen event graag voort. We realiseren ons dat we de afgelopen jaren als zelfstandige werkgroep veel op korte termijn hebben gewerkt, voor een belangrijk deel genoodzaakt door de Covid-19 veranderingen. Tegelijk zijn we verbonden met de samenwerkende kerken in Dronten. We willen graag die verbinding beter organiseren zodat we vroegtijd contact hebben en het voor de kerken ook helder is wat er gevraagd wordt. Dit geeft ook meer rust wat betreft financiele vragen maar ook mogelijkheden om het te integreren in het geheel van activiteiten en communicatie vanuit de kerken. Jolanda van Til zal de leiding nemen om een plan uit te werken voor deze inbedding.

De gedachten voor de invulling van Pasen 2022 zijn alweer opgestart. U hoor snel weer van ons.

De werkgroep,

Amber Boeve, Chiel Naber, Jolanda van Til, Karin Vedelaar, Arjan Elzerman, Evert Morren, Erwin Teseling, Jannny de Vries, Ron Methorst

 


 


Ik Ben

Met de campagne ‘Ik Ben’ willen de Theologische Universiteit en Steunpunt Kerkenwerk laten zien wat de rol én toegevoegde waarde is van de predikant in deze tijd. Dat predikanten en theologen onmisbaar zijn voor onze kerken. Hun rol, bijdrage en toegevoegde waarde kent inmiddels vele vormen en juist die diversiteit laat het team graag zien in de campagne.

 

In oktober 2021 schreef het campagneteam een peiling uit. Het doel: beter inzicht krijgen én inzicht geven in wat de doelgroep van deze campagne, twintigers, dertigers en veertigers, belangrijk vinden in een predikant. Er werd gekozen voor deze doelgroep omdat voor hen de waarde en noodzaak van het beroep predikant minder vanzelfsprekend lijken dan voor andere generaties. En juist zij zijn nu en in de toekomst steeds vaker onze kerkenraadsleden, onze beroepingscommissies en onze begeleidingscommissies. Het team van ‘Ik Ben’ is nieuwsgierig naar hun ervaringen, bevindingen en persoonlijke verhalen.

 

De resultaten van deze peiling zijn vanaf nu te bekijken. Ik Ben publiceerde een samenvatting genaamd ‘Ik ben.. de onmisbare schakel.’ Ga naar www.ik-ben.nl

om het rapport te lezen. Daar vindt u ook mooie portretten van predikanten, inclusief bespreekmateriaal dat gebruikt kan worden bij de bijbelkring of wijkavond.


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001