Broeders en zusters,
Prijs Jahweh Elohim (God Almacthig, die was en is en altijd zal zijn),
want Hij geeft u inzicht. Houdt Hem steeds voor ogen, met Hem aan uw zijde wankelt u niet.
Daarom verheugen wij ons en juichen onze zielen!

Psalm 16

 

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 12 oktober.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 oktober.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief

 


 


  1. Diensten komende zondagen
  2. JEZUS’ LIEFDE ONTVANGEN EN DOORGEVEN
  3. 10 oktober - koffie mét
  4. Samen eten op zondag 31 oktober
  5. Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten
  6. Mededeling van de werkgroep Interkerkelijke Vrouwen Koffieochtend
  7. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. 

Zondag 3 oktober
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Jeugdwerk en missionaire zaken (zending)

Zondag 10 oktober
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Diaconie en hulpbehoevende kerken

Zondag 17 oktober
Voorganger: Evert Jan Broekhuizen
Collecten: Kerk en Micha Nederland
 


 

 

 


JEZUS’ LIEFDE ONTVANGEN EN DOORGEVEN

Samen op trektocht!

Lieve broers en zussen,

Twee jaar geleden stonden we op de startzondag onverwacht in een lege kerk, zonder stoelen. We wilden toen al een trektocht ondernemen, om samen na te denken over hoe we kerk mogen en willen zijn. Door alles wat er intussen gebeurd is, konden we geen lange reizen maken, maar nu gaan we echt starten!

Een paar vragen houden ons allen bezig: waar staan we nu als kerk? Hoe gaan we als gemeente samen verder? Wat is ons fundament?

In het komende seizoen gaan we samen als kerk een gemeentetraject volgen: ‘Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven’. Daarin gaan we over deze vragen nadenken en nieuwe inspiratie vinden om samen verder te gaan. Ook gaan we als gemeente met elkaar in gesprek over wat ons drijft en waar we naar verlangen.

Onze trektocht gaat langs 9 thema’s. Bij elk thema ontvangen we nieuwe materialen om mee aan de slag te gaan. Er zijn materialen voor de kerkenraad, voor kinder- en jeugdwerk, kringen, themadiensten, voor gesprek met elkaar als gemeente, én een bijbelleesrooster voor de hele gemeente. In het traject is er naast persoonlijke bezinning ook volop ruimte voor ontmoeting. Zo willen we samen de waarden ontdekken die richting geven aan ons kerk-zijn.

Een trektocht als deze is geen hardloopwedstrijd waarin je hard van stapel loopt, of een race waarbij je de finish in zicht hebt. Het is een ontdekkingstocht waarin we ons samen verwonderen, verbinding maken met elkaar en nieuwe inspiratie vinden. We hopen dat de Heer ons samen mooie dingen zal laten ontdekken!

Als je nog niet op een kring zit, overweeg om voor de duur van dit seizoen iemand uit te nodigen om deze trektocht samen mee te ondernemen. Je kunt het met z’n tweeën doen, met een of twee andere gezinnen, of zelfs een (tijdelijke) kring starten. Het mooiste is als heel veel mensen in onze gemeente bezig zijn met dezelfde reis. Heb je hier vragen over, kun je bij Marion of Fritz terecht.

Er kunnen onderweg ideeën ontstaan over dingen die je graag zou willen doen. Op het prikbord in de hal, via de app, facebook en de website kunnen we deze met elkaar delen. We nodigen jullie uit om daar ook gelijk mee aan de slag te gaan: wacht niet op toestemming, maar zoek elkaar op, neem elkaar mee, ga het vooral doen – en deel met elkaar wat er allemaal gebeurt!

We zien uit naar een bemoedigende en inspirerende reis, waarin we meer ontdekken over onze kerk als gemeenschap, geroepen om Gods liefde te ontvangen en door te geven.

Komende zondag zullen we tijdens de dienst meer over de trektocht vertellen. Houd ook de website in de gaten. Daar plaatsen we vanaf volgende week alle materialen en berichten.

We zien uit naar een inspirerende reis! Ga je mee?

Met een hartelijke groet

Marion en Fritz

 


 


10 oktober - koffie mét

Op zondag 10 oktober zetten we de eerste stappen op onze gezamenlijke trektocht, in het gemeenteproject Jezus’ liefde ontvangen en doorgeven. Dat mag gevierd worden!

Als je naar de kerk komt, neem dan ook iets lekkers mee voor bij de koffie na de dienst: een bordje met lekkere hapjes of koekjes, een taart, een cake. Het maakt niet uit of je het zelf gebakken hebt, als een echte keukenprins -prinses, of met veel liefde en zorg in de winkel hebt uitgezocht – als het maar feestelijk is! Neem het mee, dan delen we het na de dienst met elkaar en vieren we zo dat we samen en met de Heer op weg gaan op een mooi avontuur.

 


 


Samen eten op zondag 31 oktober

Op zondag 31 oktober vieren we samen Avondmaal, en mogen we aan de tafel van de Heer zijn liefde en genade ontvangen.

· Direct na de dienst drinken we eerst samen koffie en thee.
· Om 11:30 starten we met een korte en leuke activiteit (ongeveer 45 minuten).
· Om 12:15 eten we samen, want samen eten is een prachtige manier om verbinding te ervaren. Ook bij deze maaltijd staat “ontvangen” centraal. Iedereen neemt iets lekkers mee dat je zelf gemaakt of met liefde uitgezocht hebt. We zetten dit klaar als een lopend buffet, waarin we mogen ontvangen wat we elkaar aanbieden.
· Tijdens het eten is er nog iets leuks – maar dat verklappen we nu nog niet!
· Rond 13:15 zijn we klaar, en is iedereen vrij om te blijven of te gaan.

Het allermooiste is als iedereen komt: van kinderen tot ouderen en alles daar tussenin. Kom vier onze verbondenheid met elkaar, en deel met elkaar wat we van Christus ontvangen!

Volgende week vertellen we meer over de praktische zaken, maar reserveer al vast deze ochtend in je agenda!

 


 


Herenigde kerken gaan Nederlandse Gereformeerde Kerken heten

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. Op 25 september jl. hebben de afgevaardigden naar de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van de GKv en NGK bovenstaande naam gekozen voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands.

De naamgeving is een zorgvuldig proces geweest. Leden van beide kerken hebben alle ruimte gekregen om input te leveren, zowel door namen aan te dragen als door hun mening te geven over de namen die geopperd werden. De Regiegroep Hereniging heeft dat hele proces begeleid. In hoofdstuk 10 van haar rapport staat hoe er uiteindelijk vier namen overbleven die aan de gezamenlijke landelijke vergadering/synode zijn voorgelegd. Naast de gekozen naam waren dat Verenigde Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken en Evangelisch Gereformeerde Kerken.

Landelijk/plaatselijk
De naam Nederlandse Gereformeerde Kerken duidt op het kerkverband waartoe kerken behoren. Plaatselijke kerken dragen nu vaak een eigen naam, bijvoorbeeld de Koningskerk, de Opstandingskerk of Het Baken, maar ze behoren bij het landelijke verband van de NGK of GKv, of bij beide, soms nog in combinatie met bijvoorbeeld de Christelijke Gereformeerde Kerken. Kerken hebben en houden uiteraard alle vrijheid om een eigen naam te voeren; je zou dat de voornaam van de kerk kunnen noemen. De nieuw gekozen naam duidt op het landelijke verband van kerken waartoe ze gaan, of beter gezegd: blijven behoren: de achternaam van de kerk.

Criteria
De Regiegroep hanteerde bij het opstellen van die shortlist van vier namen acht criteria. De naam moest (1) blijvend bruikbaar zijn, (2) openstaan voor deelname door andere kerken, (3) geschikt zijn als naam voor het kerkverband volgens het gereformeerde kerkrecht, (4) goed gecombineerd kunnen worden met namen van lokale kerken, (5) praktisch bruikbaar zijn, (6) duidelijk zijn en niet al in gebruik zijn door andere kerkgemeenschappen, (7) bescheiden en reëel zijn, zonder negatieve connotaties, en (8) binnen de kerken geen heftige controverse oproepen.

Alles over de hereniging van GKv en NGK is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

 


Over een nieuwe naam en onze kerkorde,

De laatste vergadering van onze LV(Landelijke Vergadering) en de GS van de GKv werd gehouden op 24 en 25 september j.l. Twee belangrijke onderwerpen. Een nieuwe naam en de start van de bespreking over een nieuwe kerkorde. Eerst de naam. Er was voor ons de keus uit vier namen, waarbij in een eerder gehouden enquete onder kerkleden twee namen eruit sprongen. Nederlandse Gereformeerde Kerken en Verenigde Gereformeerde Kerken. Een zeer grote meerderheid koos voor de eerste naam. Voor ons dus weinig verandering, alleen bij Nederlandse die laatste e erbij. Voor de vrijgemaakten wel een grote verandering na zoveel jaar. Vanaf 1944 was de naam Gereformeerde Kerk (postaal art.31), maar vaak werd gesproken en geschreven over ‘vrijgemaakten’.

De meeste tijd is gesproken over de kerkorde, een document dat gaat over de inrichting van de nieuwe kerk. O.a. wat is onze naam, belijdenis, de ambten, de samenwerking onderling, de opleiding van predikanten, juridische afspraken enz. Het belang is duidelijk, een beschrijving van het hoe en het wat. Dat doen organisaties ook. Een groot verschil is wel dat kerken in vrijheid kiezen om deel uit te maken van een kerkverband. En dan de vraag, wat regel je wel en niet en hoe verbindend is dat?

Het voorstel nieuwe kerkorde is een mix van wat de GKv had en wat onze kerken hebben, het AKS (Akkoord van Kerkelijk Samenleven). Veel tijd vergde de discussie over de binding aan de belijdenis. In de vorige bijdrage zijn er zes genoemd. De klassieke drie waaronder het Apostolicum en de drie uit de 16e en 17e eeuw waarvan de Heidelbergse Catechismus de bekendste is. Daar beginnen de vragen. Zijn die laatste drie nog van deze tijd of bepaalde delen daaruit? Mag je afwijken van de belijdenis? En waar zit de correctie? Is het niet nodig om een nieuwe belijdenis te ontwerpen of een belijdend schrijven in eigentijdse taal en m.b.t. eigentijdse vragen?

Hoewel de ‘doorsnee’ kerkganger weinig weet over of niet meer op de hoogte is van de inhoud van de belijdenissen, zijn ze wel van grote waarde (geweest). Hoe geef je dat vorm en inhoud?

Daarover mogelijk een volgende keer.

Fokke Bouma


 


Mededeling van de werkgroep Interkerkelijke Vrouwen Koffieochtend

Door de Covid-epidemie is het niet mogelijk gebleken om de halfjaarlijkse vrouwenkoffieochtenden voort te zetten. We zijn nu meer dan een jaar niet bijeen geweest. Ondertussen gaat de tijd door en daar we nog geen zicht hebben op de hervatting van de morgens, hebben we ons als werkgoep beraden over de vraag: “Hoe nu verder?”

Tegen de tijd dat we de koffieochtenden weer zouden kunnen hervatten, daar is nu nog geen zicht op, zitten we met het probleem van een onvolledige voorbereidingswerkgroep. De meesten van ons zijn nu te oud om dit werk voort te kunnen zetten. Een aantal hebben zich al teruggetrokken. Wij hebben dit werk meer dan twintig jaar in uw midden mogen doen. Op onze laatste vergadering hebben we dan ook besloten om de hele werkgroep op te heffen. Daarmee komt er nu, wat ons betreft, een eind aan de opzet van de vrouwen koffieochtenden. Dat hoeft natuurlijk niet voor altijd te zijn. Als er onder de jongere vrouwen onder ons zijn die dit werk in de toekomst van ons willen overnemen en opstarten, dan is dat altijd mogelijk. Zij kunnen dan terugvallen op onze ervaring en wij willen hen dan graag helpen waar we kunnen. Er is nog wat geld in kas, dat we nog even vasthouden, dat zou dan als startkapitaal kunnen dienen bij een eventuele doorstart. Meld zich niemand dan gaat dit geld t.z.t. naar een goed doel in Dronten. Daarbij denken wij aan onze Chr. boekhandel “Het Baken”.

We willen al onze kerken bedanken voor het ter beschikking stellen van de kerkelijke ruimte. Zonder dit mooie gebaar hadden we dit werk niet kunnen doen. Namens ieder van ons hartelijk dank hiervoor.

Janny Terlouw
Anja Tukker
Tineke Langhenkel


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001