Broeders en zusters,
De Heer is je wachter, De Heer is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. (Ps. 121 : 5 - 8)

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 23 november.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 november.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


 1. Diensten komende zondagen
 2. Van onze dominee
 3. Kerk en omgeving
 4. Jeugd
 5. Tienerkerk
 6. Kindernevendienst
 7. Uitje wijk 5
 8. Kaartenmolen
 9. Verwonderwandeling - A Rocha Dronten
 10. Zingen in de Kerk
 11. Activiteiten in de Dronter Kerken
 12. Peiling
 13. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten is 9.30 uur. 

Zondag 14 november
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Missionaire zaken

Zondag 21 november - Eeuwigheidszondag
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Jeugdwerk en Kinderkerstfeest


 


Van onze dominee

Lieve broers en zussen 

We zijn bijna aan het eind van weer een kerkelijk jaar gekomen. Op zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag. 

Het kerkelijke jaar begint altijd op de eerste zondag van Advent (dit jaar op 28 november) – een periode waarin we vooruitkijken naar de geboorte van Jezus, en de komst van onze Verlosser in de wereld van mensen. Hij brengt de nieuwe wereld van God dichtbij, met wat Hij zegt én met wat Hij doet. Dat vieren we met Kerst. 

In de lijdenstijd en rond Pasen, vieren we samen het hart van ons geloof als Christenen: de dood van Christus aan het kruis, en zijn opstanding uit de dood. Hier komen alle lijnen samen: verzoening en vergeving van zonde, bevrijding van de machten van de dood en van de boze, en het begin van een nieuw leven – voor wie in Jezus gelooft, maar ook voor de schepping. 

Met Pinksteren vieren we dat we de Heilige Geest ontvangen hebben: Hij is de eerste vrucht van de nieuwe wereld van God – de garantie dat we alles zullen ontvangen wat de Heer ons beloofd heeft. Hij maakt ons één met Christus, zodat we mogen delen in alles wat Hij voor ons gedaan heeft. De Geest bewaart ons ook zodat we het eindpunt van ons geloof mogen bereiken: de nieuwe wereld van Christus, en het leven op de nieuwe aarde. 

Op Eeuwigheidszondag is dit waar we samen naar uitkijken: we kijken over de horizon van deze wereld en van de tijd. Niet om alleen maar naar de hemel te staren, maar vooral om hier en nu te leven in de blijdschap, kracht en hoop van de eeuwige toekomst die ons beloofd is. 

Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen we op deze zondag ook onze overleden broers en zussen van het afgelopen jaar gedenken tijdens de dienst. We doen dit in een stille, sobere dienst, waarin er ruimte is voor herinneringen, voor verdriet, maar ook voor dankbaarheid, vrede en hoop. Niet de dood, maar ons leven in Christus staat hier centraal. Er zullen ook familieleden van overledenen in de dienst aanwezig zijn. 

Na afloop van de dienst blijft de kerk open. Als je de dienst om 09:30 fysiek bijwoont, kun je meteen na de dienst voor in de kerk een kaars aansteken voor iemand in je eigen kring – dichtbij of ver weg, recent overleden of al langer geleden. Heb je de dienst niet fysiek kunnen bijwonen maar die online gevolgd, is er ruimte om in alle rust een kaars te komen aansteken in de kerk, tot ongeveer 12:30. We geven bewust ruim de tijd, zodat we ook de nodige afstand kunnen houden in verband met de coronamaatregelen.  

Moge de Heer ons samen rust en troost geven, dicht bij Hem en dicht bij elkaar. 

In Christus verbonden 

Fritz 

 


 


Kerk en omgeving

Jezus liefde ontvangen en doorgeven. 

Vanaf 17 november elke woensdag van 10.00-12.00 uur is iedereen welkom bij de open inloop in de Ichthuskerk. 

Welkom in de kerken in de gemeente Dronten  

Door allerlei initiatieven in de voorgaande jaren is een netwerk ontstaan van kerken die iets willen betekenen voor de inwoners, naar elkaar om willen zien en het evangelie willen delen.  
Voorbeelden zijn de Alpha cursus, Diaconaal Platform, Kerstnachtindronten, Stille week, Kerstwandeling Dronten, PasenLive, DeBoot, Gebedsweek en nog veel meer. Samen zijn we van betekenis in Dronten.   

In de gemeente Dronten staan vele (kerk)gebouwen waar inwoners welkom zijn. Er is elke dag een kerk open voor een kop koffie, een gezellig praatje, een goed gesprek, om een kaarsje te branden of gewoon even stil te zijn. Van koffieochtend tot stilteplek, van weggeefwinkel tot gezamenlijke lunch. Op zondagochtend zijn alle kerken open en is iedereen welkom. 

Op www.bron0321.nl staat een overzicht welke kerk op welke dag en tijd open is. Ook staan op deze website initiatieven als cursussen en kampvuuravonden.  

Loop eens binnen en ontmoet elkaar in een gezellige sfeer. 

Zie onder in deze nieuwsbrief het gehele overzicht. 

Namens de:  

Ontmoetingskerk, Lichtboei Noord en -Zuid, Shekina, Ludgerus, De Ark, Open Hof, De Voorhof, Vrij Evangelische Gemeente en Ichthuskerk.  


 


Jeugd

Jezus liefde ontvangen en doorgeven. 

Dat is ons verlangen voor de volgende generaties. Tijdens ontmoetingen, omzien naar elkaar, erediensten, kindernevendienst, activiteiten enz enz. 

Visie (waar staan we) 

De gemiddelde leeftijd van de leden van de Ichthuskerk is 39 jaar. Een gemeenschap met veel jonge gezinnen. De jeugd is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Volwassenen hebben aandacht voor de jeugd.  

Missie (waar gaan we) 

Het verlangen is de jeugd op te laten groeien met elkaar, in geloof in Jezus Christus en vreugde, hoop, liefde, troost mee te geven uit het Evangelie. Door de kerk als veilige omgeving, elkaar te ontmoeten, Bijbelverhalen te vertellen en te praten over het geloof. Niet vanuit kennis alleen maar door geloofsvaardigheden te leren; hoe heb ik mijn naaste lief? Hoe kan ik dienen? Hoe leef ik in vertrouwen?  Er is ruimte voor vragen, twijfel en zoeken naar de waarheid. 

 


 


Tienerkerk

Vanmorgen in de tienerkerk hebben we met elkaar nagedacht en besproken hoe je God kan ervaren in muziek. Verder denkend aan muziek die niet meteen onder gospel of worship valt, maar ook juist naar muziek die je dagelijks en overal om je heen hoort. Kan God ook werken door die muziek heen? Anders gezegd: Spreekt God ook tot mij in andere muziek dan gospel? Helpt muziek jou om dichter bij God te komen? Een deel van de EO Beam dienst hebben we samen bekeken als inleiding op het thema “heilige herrie”. Om vervolgens in kleinere groepen dit thema verder uit te werken. Er is genoeg over te vertellen, maar nog leuker is het om de jongeren zelf naar hun ervaringen te vragen. Volgende tienerkerk is op 28 november 09:30 op de Boot.


 


Kindernevendienst


 


Uitje wijk 5

Op zaterdag 30 oktober heeft wijk 5 samen een uitje gehad naar kaasboerderij Polderzoom.

Eerst kregen we koffie en thee en vertelde boer Ard van Wees over het ontstaan van de kaasboerderij. Vervolgens hebben we een film gezien waarin het werk op de boerderij werd uitgelegd. Daarna kregen we een rondleiding in de stal en konden we zien hoe de kaas wordt gemaakt. Ten slotte konden we nog kaas kopen in de boerderijwinkel. Het was zeer geslaagd!

 

 


 


Kaartenmolen

 

Lieve mensen, De kaartenmolen in de hal hebben we weer voorzien van nieuwe kaarten, en ook voor de kerst hebben we weer mooie kaarten gemaakt. De opbrengst gaat naar de Zending en Bodiul Mic.  Met ingang van 17 november kunt u ook elke woensdagmorgen bij de  Inloop in de Ichthuskerk  uw kaarten uitzoeken. Graag contant betalen ! Hartelijke groet , Marian Alons, Helma Groen en Aukje van de Merwe


 


Verwonderwandeling - A Rocha Dronten

21 nov - Verwonderwandeling met A Rocha Dronten

 

 

Na de Natuurwerkdag nu tijd om te verwonderen. Om je heen kijken en je verwonderen over het bijzondere dat er is. Kijken maar ook voelen, ruiken, horen. In het Lage Vaartbos, achter de Wisentcamping. Loop je mee? Het duurt 5 kwartier tot maximaal anderhalf uur.

Dus geen ‘excursie’, geen kennis, maar samen beleven en verwonderen.

Zondag 21 november om 13.30 uur starten we bij de witte brug, dit is de brug aan het einde van het betonnen fietspad aan de Wisentcamping kant van de Lage Vaart, vanaf De Knip gewoon een eind doorfietsen en dan vind je de plek vanzelf.

☺.

Geef je op via arochadronten@gmail.com.

 

Mocht het de 21e echt slecht weer zijn dan verplaatsen we naar de 28e.

Iedereen die zich aanmeldt krijgt daar in dat geval uiteraard bericht van.

 

Tot ziens!

Jaap Lokker, Ellien Boiten en Ron Methorst

 

 

 

 

 


 


Zingen in de Kerk

Woensdag 10 december is er een speciaal kerstconcert van Reni en Elisa Krijgsman in de Lichtboei. Voor meer informatie kijkt u op; https://zingenindekerk.nl/evenementen/reni-en-elisa-krijgsman-geef-licht-concerten/


 


Activiteiten in de Dronter Kerken

 

Overzichten activiteiten in de kerken in de gemeente Dronten 

Locatie                         dag, tijd                    Activiteit                                                                  

Allen   

Alle kerken  

zondag   

Erediensten  

  

  

  

  

  

Shekina  

1e woensdag van de maand  

Open inloop  

  

NGK  

Ichthuskerk  

Vanaf 17 november elke woensdag van 10.00-12.00 uur  

Open inloop  

Gezellig, Ontmoeting, koffie, praatje, rust, spelletje  

Ludgerus  

Elke werkdag van 9.00-12.00 uur  

  

Laatste zaterdag van de maand 10.00-11.30 uur  

Branden van een kaarsje en eigen gebed  

  

Kledinginzameling voor het AZC  

stiltecentrum   

GKV Noord en GKV Zuid  

De Lichtboei  

Dinsdag   

9.00-11.30 uur  

  

Open inloop  

Weggeefwinkel in De Lichtboei  

  

 

PKN Dronten  

De Ark  

Vrijdagochtend, ongeveer van 10.15 tot 11.30 uur met aansluitend lunch 11.45-12.45 uur  

Open inloop  

Koffie met een oortje  

  

  

Lunch  

De Ark  

2e en 4e dinsdag van 9.30-11.30 uur  

Crea-ochtend  

Mensen met eenzelfde hobby ontmoeten, dingen van elkaar leren en bij een kopje koffie of thee GEZELLIG bijpraten.  
Dit jaar gaan we weer quilten, haken en breien en maken we kaarten voor de volgende GOEDE DOELEN:  

- Zending over Grenzen  
- Stichting Babyspullen  
- Stichting De Regenboogboom (droomdekentjes)  
- Hospice Dronten  

  

PKN Biddinghuizen  

De Voorhof  

Vrijdagmiddag in de even weken 13.45-15.15 uur   

Open inloop  

Voor moment van rust, koffie, praatje, spelletje  

Toren in centrum  

Woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 9.00 uur  

Stilteplek  

  

Inloophuis de Herberg  

Ludgeruskerk  

Denksportcentrum  

Denksportcentrum  

  

 

 

Maaltijd in   

Denksportcentrum  

  

Open inloop  

Dinsdag 10.00-12.00 uur  

Woensdag 14.30-17.00   

Donderdag14.30-17.00u  

  

1e en 3e zondag/vd maand  

Aanwezig 13.00 uur  

Ludgerusplein 2  

De Oost 52 de Woonark  

De Oost 52 de Woonark  

De Oost 52 de Woonark  

  

Op woensdag aanmelden   

  

Gezellig, ontmoeting,  

Praatje, koffie/thee,  

Spelletje  

“goed dat je er bent”   

  

 

 

 

 

06-25265720  

  


 


Peiling

LET OP: INVULLEN KAN TOT 28 NOVEMBER!


 


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001