Broeders en zusters,
We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel: het eeuwige leven. Gods kracht bewaart en beschermt jullie door het geloof. Zo kunnen jullie aan het eind van de tijd het eeuwige leven krijgen. Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld. 
1 Petrus 1: 3-6

Kopij kan naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl, graag uiterlijk dinsdag 1 februari.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 februari.

In deze nieuwsbrief vindt u geen persoonlijke informatie. Deze is voor gemeenteleden te lezen in de weekbrief


  1. Diensten komende zondagen
  2. Van onze dominee
  3. Kerk en Omgeving
  4. Nieuwsbrief en Weekbrief. Hoe zit dat nou?
  5. Uitnodiging regioavond kerkorde
  6. Contactgegevens NGK Dronten

Diensten komende zondagen

De aanvangstijd van de diensten op zondag is 9.30 uur. Vanaf heden weer live bij te wonen. Wel van tevoren een ticket reserveren. 

Zondag 23 januari (heilig avondmaal)
Voorganger: Ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en hulpbehoevende kerken

Zondag 30 januari
Voorganger: ds. F. Kruger
Collecten: Kerk en Leprazending

 


 

 


Van onze dominee

Lieve broers en zussen,

Ga de weg van de kinderen van het licht! Zo werden we opgeroepen, afgelopen zondag.

Soms blijkt dat een hele opgave te zijn. Omdat er weinig licht te zien is. Omdat je weg je op dit moment op donkere plekken brengt. Zo’n donker dal als dat van Psalm 23. Omdat je moe bent van steeds vechten om van het donker los te komen. Omdat het donker in je soms zo overweldigend aanwezig kan zijn. Dan kun je twijfelen of er licht is. Is het een illusie? Alleen maar mooie woorden? Of is het er echt?

Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer. Opnieuw zijn er beperkingen, zodat we het niet allen samen in één ruimte kunnen doen. Ook dat kan een flinke schaduw over alles werpen. Ik merk dat ik daar een beetje van zucht. Ik heb er geen zin meer in om het zo te moeten doen.

En toch… Toch nodigt de Heer ons uit om te delen in het brood en de wijn van zijn maaltijd. Om uit de schaduwen in zijn licht te treden. Om ons gezicht en handen naar Hem op te heffen, en – al is het maar voor even – te genieten van de glans die van Hem afstraalt en over ons valt.

Ik moet denken aan Mozes die van de berg kwam waar hij de Heer ontmoette, zijn gezicht stralend van het licht (2 Kor 3.13). Niet omdat hij zelf licht was, maar omdat de luister van de Heer op hem zichtbaar was – net als de maan die in het licht van de zon gaat stralen.

Moge de Heer ons dat geven: dat we aan zijn maaltijd zo door zijn licht zullen zijn omgeven, dat we daar zelf ook van gaan stralen (2 Kor 3.18).

Zoek elkaar dan op. Het hoeft niet groot of groots te zijn. Binnen de beperking van 4 mensen. En deel dat licht met elkaar. Zodat niemand van ons in het donker zal zitten, maar allen het licht van Christus mogen zien en proeven en vieren.

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over jou doen stralen en jou genadig zijn!

In Hem verbonden, Fritz

 


 


 


Kerk en Omgeving

Start Youth Alpha Dronten
Afgelopen zondag 16 januari was de startavond van Youth Alpha Dronten. Totaal kwamen er bijna 30 jongeren naar de eerste avond, we zijn God dankbaar en blij dat de jeugd van Dronten hongerig is om meer te weten over het geloof, om een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen of te verdiepen. Leeftijden verschillen van 15 tot zo’n 24 jaar. Groepen zijn ingedeeld naar leeftijd. Totaal waren er meer dan 40 jongeren bij elkaar. Met 8 jongere leiders uit diverse gemeentes.

Meet the team:

De Alpha avond begint altijd met een maaltijd. Na de maaltijd vind er een introductie film plaats over het onderwerp en na een korte pauze wordt er verder in kleine groepen over doorgesproken. De eerste avond hebben we het thema: Is er meer? besproken. Willen jullie als broers en zussen voor de jongeren en de leiding bidden. Bidden dat ze mogen worden opgebouwd in geloof en in een diepe relatie met de Vader, Zoon en Heilige Geest en met elkaar. We komen de komende 10 weken elke zondag bij elkaar van 17:00 -20:00. Door gebed tijdens de avonden weten we dat God zelf werkt door Zijn Heilige Geest. We bidden ook voor herstel en gebrokenheid van onze jeugd omdat we weten dat ze in deze wereld al genoeg verleiding en aanvallen mee maken.

Jeugd/jongerenwerk
De catechisatie gaat weer van start. De scholen zijn weer open en dit geeft ons ook ruimte om de catechisaties in de kerk te houden. Hier is goede ventilatie en genoeg ruimte om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. We wensen de catecheten en catechisanten dan ook een goede tijd met elkaar.

De nieuwjaarsbijeenkomst voor jongeren van 15-25 jaar wordt verzet. De bijeenkomst zou plaatsvinden op 23 januari as. De Jongerenraad heeft besloten dit uit te stellen. We wachten de volgende persconferentie van 25 januari af en kijken of er dan meer ruimte komt om een gezellige en feestelijke bijeenkomst te houden in de kerk. De jongeren worden geïnformeerd via de Whatsapp groep. Zit je nog niet in deze appgroep? Neem dan contact op met Roeland Veen, Niels Schutter, Sigrid Maris of Anja Krüger.

Met hartelijke groet
Gineke Fels


 


 

 


Nieuwsbrief en Weekbrief. Hoe zit dat nou?

Een aantal maal werd de vraag gesteld waarom er zowel een nieuwsbrief als een weekbrief verschijnt. Om dat helder te hebben, hebben we het doel van beiden hieronder neergezet.

Nieuwsbrief: deze verschijnt tweewekelijks, bevat algemene informatie vanuit de gemeente en van buiten de gemeente. Zo vind je hierin een stukje van de predikant, mededelingen vanuit de kerkenraad, diaconale projecten en verschillende zaken van andere gemeenten of organisaties die raakvlakken hebben met onze gemeente. Heeft u zaken die in deze nieuwsbrief een plekje zouden moeten krijgen, dan kunt u mailen naar nieuwsbrief@ngkdronten.nl . Deze nieuwsbrieven zijn openbaar en bevatten daarom geen persoonlijke gegevens.

Weekbrief: deze verschijnt wekelijks, bevat informatie die van belang is voor de dienst van zondag of die van persoonlijke aard zijn. Zo vindt u hierin de gebeds- en dankpunten, de QR-codes voor collecten, mutaties, bedankjes, talstellingen, etc. Dit zijn persoonlijke zaken. De weekbrieven zijn derhalve alleen zichtbaar voor kerkleden. U vindt deze op de website, via de link in de nieuwsbrief of in de MijnGemeente-app. Gebeds- en dankpunten mag u aangeven bij uw wijkouderling. Andere mededelingen voor de weekbrief stuurt u voor vrijdag 19.00 uur naar de scriba: scriba@ngkdronten.nl .

U gebruikt de MijnGemeente-app toch ook al? Meldingen vanuit de gemeente, direct toegang tot allerlei informatie vanuit de gemeente en de mogeiljkheid om te geven aan de collecte! Open de App-store en zoek op: ‘Mijn Gemeente 2.0’. U zoekt in deze app de Ichthuskerk in Dronten. Vervolgens logt u in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt voor de website.

Met vriendelijke groet,

Jaap Lokker


 


Uitnodiging regioavond kerkorde

De Regiegroep Hereniging en de Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) beleggen dit voorjaar door het land heen vijf voorlichtingsavonden. Geïnteresseerden kunnen daar terecht met hun vragen over de kerkorde voor de herenigde kerk, zoals die in eerste lezing is vastgesteld tijdens de gezamenlijke Landelijke Vergadering en Generale Synode (LV/GS) van 13 november jl.

Deze versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken en hun leden de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Nu, in deze volgende fase, is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar. Geïnteresseerden kunnen eventuele vragen of opmerkingen via hun eigen kerkenraad aan de classis/regiovergadering doorgeven. In december 2021 is de tekst van de kerkorde met een toelichting en een begeleidende brief naar de kerken gestuurd. Alle relevante documenten kunt u hier vinden. Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde dan definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Onder het voorbehoud van de geldende coronamaatregelen zijn de volgende voorlichtingsavonden gepland. Als het nodig is, worden ze gewijzigd in online bijeenkomsten. Via www.onderwegnaar1kerk.nl houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Eindhoven Woensdag 2 februari Jan van der Wegestraat 2

Assen Donderdag 10 februari Scharmbarg 37

Deventer Woensdag 16 februari Marienburghstraat 4

Amstelveen 23 of 24 februari (besluit valt binnenkort) De Ruyschlaan 147

Amersfoort Donderdag 10 maart Copernicusstraat 18 

Aanvangstijd is altijd 19:30 (zaal open om 19:00 u.), sluiting uiterlijk om 21:30.
We stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Op www.onderwegnaar1kerk.nl komt binnenkort een aanmeldformulier. Mailen mag ook: regiegroep@ngk.gkv.nl.

  


Contactgegevens NGK Dronten
Roerstraat 1
8251 BM Dronten

0321 - 31 55 44
scriba@ngkdronten.nl
KvK nr. 77612515
IBAN NL30RABO0348102542
RSIN 00899001