Wie we zijn

Welkom bij de Ichthuskerk in Dronten!

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK) worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden. Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld. Meer informatie is te vinden via www.ngk.nl

In Dronten zijn er drie kerken die horen bij de NGK, daarvan is de Ichthuskerk er één. De Ichthuskerk is een kerk met ongeveer 330 belijdende leden en 165 doopleden (d.d. maart 2024).

 

Jezus liefde ontvangen en doorgeven

 

Visie

De gemiddelde leeftijd van de leden van de Ichthuskerk is 42 jaar. Een gemeenschap met veel jonge gezinnen. De jeugd is een belangrijk onderdeel van de gemeente. We zijn een intergenerationele kerk, voor en door alle leeftijden, met de focus op de volgende generatie. We vormen een gemeenschap die samen het geloof belijdt en doorgeeft aan de jongere generatie. We groeien in geloof, onderlinge verbondenheid en in verbinding met de maatschappij om ons heen. 

 

Missie

  We gaan: 

· Geloof doorgeven aan de volgende generatie 

· Ruimte geven aan de volgende generatie 

· Elkaar helpen bij geloofsvragen   

 

Dit doen we aan de hand van 6 kernwaarden: 

1. Prioriteit geven aan jonge generaties 

2. Jezus’ boodschap serieus nemen

3. Hart voor jongeren hebben 

4. Verantwoordelijkheid geven 

5. Een warme gemeenschap vormen 

6. Beste buren zijn  

 

U bent van harte welkom en we leren u graag kennen. Elke zondag komen we samen om 9.30 in ons gebouw aan de Roerstraat in Dronten.

 

Heeft u vragen of wilt u nader kennis maken met ons? Neem contact met ons op via: contact@ngkdronten.nl.