Wie we zijn

Laatste nieuws
Agenda
Laatste preken
 • nov
  17
  Opname

  Welkom en mededelingen

  Psalm 118: 1 en 8 (LvdK ‘Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen’)

  Stil gebed
  Opw. 640 (als votum ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen’)
  Groet
  Gezongen amen

  Psalm 33: 8 (LvdK ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’)

  Gebed

  Lezen Rom.5: 1-11
  Opw. 654 ( ‘Dank U voor deze nieuwe dag’)

  Lezen 2Kor.1: 23 t/m 2Kor.2: 11
  Lied 305: 2 (LvdK ‘O, Heer uw onweerstaanbaar woord’)

  Preek (tekst 2Kor.2: 8a NBG’51); thema: liefde is niet alleen een gevoel maar ook een besluit)
  Lied 481: 1 t/m 4 (LvdK ‘O grote God, die liefde zijt’)

  Gebed, we besluiten ons gebed met het zingen van Lied 285: 1 a; 2v; 3m; 4a (LvdK ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’)

  Collecten

  Lezen van de geloofsbelijdenis
  Nieuw Liedboek 416: 1 t/m 4 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

  Zegen
  Gezongen amen