Geschiedenis

Een kijkje in de geschiedenis van onze gemeente

1950 Start dijkbouw voor Oostelijk-Flevoland.
1956 op 13 september om 13:08 uur werd het laatste dijkgat gesloten en op 29 juni 1957 was Nederland 54.000 hectare land rijker.
1957 De polder Oostelijk Flevoland valt droog. Pioniers vestigen zich in de jaren erna in barakken en later in huizen in de nieuw op te bouwen woonkernen.
1962 Op 4 mei vindt de instituering plaats van de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland te Dronten. De gemeente telt dan 38 kerkleden. Kerkdiensten worden gehouden in een barak (zie foto) van het werkkamp in Dronten. Ds. H. Stolk van Blokzijl neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de polder aan en doet op 25 juli zijn intrede.
Foto medio 1962 
De kerk-barak in het arbeiderskamp te Dronten kon voor twee afzonderlijke erediensten of missen tegelijk worden gebruikt. Kerkruimten waren door een duims houten wandje gescheiden. Niet zelden klonken de psalmen door in de eucharistie-viering en omgekeerd. Ook hebben er wel mensen de verkeerde ingang gekozen, tegen wil en dank toch naar de Heilige Mis, c.q. de protestantse kerkdienst bijgewoond. En dat gaf dan weer hele nieuwe contacten met christen-medemensen.

(De foto van het gebouw is niet van de kerkbarak maar een deel van de personeelsverblijven van het kamp Dronten. Met dank aan H. Bakker.) 

1966 Van 1 gezin in 1955, dat zich in die tijd vestigde in een woonark aan de dijk bij Roggebotsluis, is de kerk inmiddels gegroeid tot 60 gezinnen. Er wordt besloten tot kerkbouw over te gaan.
1967 Op 4 januari wordt de eerste paal voor de “Ichthuskerk aan de Roerstraat te Dronten” geslagen. In datzelfde jaar wordt op 17 november het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

1968 De kerk telt inmiddels 85 gezinnen. Echter, op 20 november valt de nog jonge gemeente als gevolg van kerkelijke verdeeldheid uiteen. 17 van de 85 gezinnen splitsen zich af onder de noemer Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Binnenverband (de huidige Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt). Het andere deel (68 gezinnen) blijft achter in de Ichtuskerk als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Buitenverband (de huidige Nederlands Gereformeerde Kerk).
1971 Op 2 maart neemt de gemeente afscheid van Ds. H. Stolk. Hij vervolgt zijn carriere als predikant in Kampen. Datzelfde jaar doet Ds. G. Mul intrede in de Ichthuskerk als nieuwe predikant.
1977 Op 29 mei neemt de gemeente afscheid van Ds. G. Mul. Hij wordt predikant te Amsterdam-Tuinsteden-Zuid-West.
1978 Op 7 mei verwelkomt de gemeente een nieuwe predikant, Ds. H.J. v.d. Kwast doet intrede.
1982 Op 10 oktober neemt de gemeente na ruim 4 jaar afscheid van Ds. H.J. v.d. Kwast. Hij doet intrede in een gemeente in Heerde.
1983 Op 9 januari doet Ds. H. Schuurman intrede.
1989 Op 28 december neemt de gemeente afscheid van Ds. H. Schuurman. Hij wordt predikant te Den Haag.
1990 Op 18 maart verwelkomt de gemeente predikant Ds. A.M. van Leeuwen. Op 11 september 2002 vierden wij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op 19 juni 2016 heeft de gemeente afscheid genomen van Ds. A.M. van Leeuwen.

2017 Op 24 september doet Ds. J.J.F. Krüger intrede.