Contact algemeen

Contact

Contact algemeen

Postadres:
NGK Dronten
Postbus 123
8250 AC Dronten

Telefoon (0321) 310 330 of stuur een e-mail naar contact@ngkdronten.nl

Bezoekadres:
Ichthuskerk
Roerstraat 1
8251BM Dronten
0321 315544

Informatie / Scribaat:
Corine Stek
E-mail scriba@ngkdronten.nl

ds. F. Krüger: predikant@ngkdronten.nl

Kerkenraad: kerkenraad@ngkdronten.nl 

Kerkenraad bestuur: kb@ngkdronten.nl

Kerkenraad pastoraat: kp@ngkdronten.nl

Organisatie onlinediensten: regie@ngkdronten.nl

Koster: koster@ngkdronten.nl

Beamer, geluid en beeld: techniek@ngkdronten.nl                   

Jeugd: jeugd@ngkdronten.nl

Kerkblad: nieuwsbrief@ngkdronten.nl

website beheer: webmaster@ngkdronten.nl

vragen inloggen / app / mailadressen: support@ngkdronten.nl

mededelingenbeamer@ngkdronten.nl

penningmeester@ngkdronten.nl

Rekening NGK Dronten voor collecten en VVB, t.n.v. Nederlands gereformeerde kerk: IBAN NL30RABO0348102542

Rekening Diakonie NGK Dronten voor Diaconale giften, Redt een Kind en Vrienden v.d. Hoop, t.n.v. Nederlands gereformeerde kerk: NL62 RABO 0348150660

Rekening voor zending, Missionaire zaken en Budiul Mic t.n.v Nederlands gereformeerde kerk: NL 51 RABO 0348 1112 82

commissieliturgie@ngkdronten.nl

gebedskring@ngkdronten.nl

kerkdienst@ngkdronten.nl

gebed@ngkdronten.nl