ANBI

Laatste nieuws
 • Wij zijn een gemeenschap van ruim 500 mensen van alle leeftijden die samen gemeente van Christus willen zijn. Op deze website is veel te vinden over wie we zijn en wat we doen. U bent van harte welkom als gast in onze gemeente en we leren u graag kennen. Elke zondag komen we samen om 9.30 in ons gebouw aan de Roerstraat in Dronten. Daarnaast is er elke middag een gezamenlijke dienst om 16.30, het gebouw waar de middagdienst gehouden wordt wisselt per kwartaal, kijk daarvoor in de agenda. We zien de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord. De dood en opstanding van Jezus Christus vormen het hart van de boodschap van de Bijbel. Het goede nieuws van Gods liefde staat centraal, dat geloof bindt ons samen. We willen ons dagelijkse leven graag verbinden met God en zijn liefde delen met anderen. We ontwikkelen zo onze weg om het kerk zijn concreet vorm te geven in de wereld van deze tijd. We zijn blij om onderdeel te zijn van de wereldwijde kerk, de kerk die 2000 jaar geleden startte met het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Als Ichthuskerk in Dronten willen we samen met alle andere kerken een getuige zijn van het werk van Jezus in ons leven en in wat hij kan en wil doen in de wereld van vandaag. Heeft u vragen of wilt u nader kennis maken met ons? Neem contact op via scriba.dronten@ngk.nl, we horen graag van u!
 • Inloggen kan met de inlognaam en inlogcode die per mail gestuurd is. Deze codes niet ontvangen? stuur dan een mail naar helpdesk.ngkdronten@gmail.com Komend half jaar gaan we de website verder uitbouwen en ook ontdekken hoe we via de site en de app met elkaar kunnen communiceren. Zijn de eigen gegevens niet helemaal correct: mail naar scriba.dronten@gmail.com Vragen over de website of app: stuur een mail bericht naar helpdesk.ngkdronten@gmail.com
Agenda
Laatste preek
 • sep
  15
  Opname
  Ontmoeting

  Opw 755 Bewerk ons hart, o God

  Stil gebed

  Votum en groet

  Ps 36:2 (Liedboek)

  Woord

  Gebed

  Kindermoment (Marianne Witteveen)

  Kinderlied: God is zo groot (OpwK 220)

  Bijbellezing: Exodus 24.1-11; Johannes 6.1-15; Lucas 22.14-20 (Amber Boeve)

  Verkondiging

  Stiltemoment

  Gz 355:4,7 (Liedboek)

  Avondmaal

  Inleiding en gebed

  Hartsverheffing

  Aan uw tafel – Opw 737 (Sela)

  Brood en wijn

  Antwoord

  Leefregel

  Opw 602 Vrede van God

  Gebed en voorbede

  Collecte

  Gz 21:1,5 (Liedboek)

  Zegen

  Gz 21:7 (Liedboek)