Samenwerking

Samenwerking in Dronten

Als Ichthuskerk werken we samen met de Ontmoetingskerk (Christelijke Gereformeerde Kerk) en de beide kerken in de Lichtboei (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt-Noord en -Zuid). Deze samenwerking heet ook wel de 4G samenwerking (van de 4 gereformeerde kerken). We ontmoeten elkaar met regelmaat om de samenwerking verder vorm en inhoud te geven. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn er al formele samenwerkingskerken. We staan in Dronten open om deze ontwikkeling ook hier vorm te geven in een natuurlijk proces waarin we elkaar ontmoeten en samen vorm geven aan dit proces.

Actuele informatie kunt u ook vinden op een gezamenlijke website.  https://bron0321.nl/

Ook met de andere kerken in Dronten werken we actief samen. We organiseren een gezamenlijk event met Kerst en met Pasen, organiseren gezamenlijke themagroepen en een gezamenlijke Alpha cursus. Het is mooi om zo in de verscheidenheid samen op te trekken.