Samenwerking in Dronten.

Samenwerking in Dronten

Samenwerking in Dronten

Als Ichthuskerk werken we samen met de Ontmoetingskerk (Christelijke Gereformeerde Kerk) en de beide kerken in de Lichtboei (Nederlandse Gereformeerde Kerk De Morgenster en Nederlandse Gereformeerde Kerk Dronten-Zuid). Binnen het kerkverband Nederlandse Gereformeerde Kerk zijn er in Dronten na de fusie tussen NGK en GKV in mei 2023, nu dus 3 vestigingen. Met de Ontmoetingskerk werken de Nederlandse Gereformeerde kerken samen en is er regelmatig een gezamenlijk overleg waarbij gekeken wordt naar hoe we actief samen kerk in Dronten kunnen zijn.

Actuele informatie kunt u ook vinden op een gezamenlijke website.  https://bron0321.nl/

Ook met de andere kerken in Dronten werken we actief samen. We organiseren een gezamenlijk event met Kerst en met Pasen, organiseren gezamenlijke themagroepen en een gezamenlijke Alpha cursus. Het is mooi om zo in de verscheidenheid samen op te trekken.