Ministrygebed

Ministrygebed

Ministrygebed

Er is een team van gemeenteleden dat het ministrygebed verzorgt. We bieden daarin de mogelijkheid om voor je/u te laten bidden en gebedspunten samen bij God te brengen. We komen i.v.m. de Coronamaatregelen tijdelijk niet meer samen in het kerkgebouw. Dit betekent dat er gelegenheid is aan te melden via de website www.ngkdronten.nl. Het deelnemen aan het ministrygebed kan op twee manieren, in het kerkgebouw of thuis. We bemoedigen en ondersteunen elkaar hiermee in ons geloofsleven.
Ministry gebed is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Het woord ministry betekent letterlijk ‘bediening’. Deze vertaling roept echter verschillende associaties op en geeft niet precies weer wat deze manier van bidden inhoudt. Vandaar dat we werken met een definitie:
'Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest'

Bij ministry gebed verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Luc. 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Ministry gebed is zegenen wat God aan het doen is. De bidders bidden met een open hart en open handen en open ogen in de verwachting dat de Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Rom. 5:5).

Samengevat:

  • Gebedsministry is gericht op het werk van Gods Geest in het leven van degene met wie je bidt – zo breekt iets door van het Koninkrijk van God.
  • Gebedsministry is luisterend gebed: luisteren naar Gods Geest en aansluiten bij wat God aan het doen is in degene met wie je bidt.
  • Gebedsministry gaat over heelheid voor de hele mens, ofwel: genezing (van onze geest, onze emoties, ons lichaam, en onze relaties met God, onszelf, anderen en de schepping).
  • Twee personen bidden voor een derde persoon, zoveel mogelijk in koppels van een man en een vrouw.
  • Het koppel bidt voor je; je hoeft zelf niet te bidden.
  • Er zullen stiltes vallen - we nemen de tijd om te luisteren naar de Heilige Geest.
  • Hetgeen besproken wordt is altijd vertrouwelijk en wordt dus nooit doorverteld aan anderen. Er wordt ook niet door de bidders op teruggekomen.