Ministrygebed

Ministrygebed

Ministrygebed

Vanaf februari zal op de eerste zondag van de maand gelegenheid zijn voor ‘ministrygebed’. Misschien heeft u in het vorig kerkblad het stukje gelezen van Betty van der Vliet over bidden. We willen deze vorm van kerk zijn handen en voeten gaan geven. Er is een team van gemeenteleden gevormd dat het ministrygebed verzorgt. We bieden de mogelijkheid om voor je/u te laten bidden en gebedspunten samen bij God te brengen. Dit betekent dat er na de dienst een koppel voor in de kerk zal staan bij het kruis linksvoor in de zaal. Als u gebed wilt kunt u naar hen toelopen; zij zullen uitleggen hoe het gebed verloopt. We kiezen ervoor om dit gebed in de kerkzaal te laten plaatsvinden, maar wel op een rustige plek. Het bidden mag dus zichtbaar zijn en tegelijkertijd apart. We hopen hiermee elkaar te bemoedigen en ondersteunen in ons geloofsleven. Hieronder vindt u nadere uitleg over deze manier van bidden. Deze informatie zal ook terug te vinden zijn op de website.

Ministrygebed is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Het woord ministry betekent letterlijk ‘bediening’. Deze vertaling roept echter verschillende associaties op en geeft niet precies weer wat deze manier van bidden inhoudt. Vandaar dat we werken met een definitie:

Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest

In sommige gemeenten wordt ministry vertaald met ‘persoonlijk gebed’, ‘persoonlijke voorbede’ of ‘zegenend bidden’. In onze gemeente gebruiken we de term ministrygebed, omdat we ons aan duidelijke richtlijnen willen houden en zo zorgvuldig willen bidden.

Bij ministrygebed verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is (Luc. 11:13). Het gaat daarbij niet om de bidders, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Ministry-gebed is zegenen wat God aan het doen is. De bidders bidden met een open hart en open handen (en open ogen!) in de verwachting dat de Heilige Geest de liefde van God in de harten uitstort (Rom. 5:5).

Samengevat:

* Gebedsministry is gericht op het werk van Gods Geest in het leven van degene met wie je bidt – zo breekt iets door van het Koninkrijk van God.

* Gebedsministry is luisterend gebed: luisteren naar Gods Geest en aansluiten bij wat God aan het doen is in degene met wie je bidt.                           

* Gebedsministry gaat over heelheid voor de hele mens, ofwel: genezing (van onze geest, onze emoties, ons lichaam, en onze relaties met God, onszelf, anderen en de schepping).                                                                          

* Twee personen bidden voor een derde persoon, zoveel mogelijk in koppels van een man en een vrouw.          

* Het koppel bidt voor je; je hoeft zelf niet te bidden.

* Er zullen stiltes vallen - we nemen de tijd om te luisteren naar de Heilige Geest.                                                                                                

* Hetgeen besproken wordt is altijd vertrouwelijk en wordt dus niet doorverteld aan anderen zonder toestemming.