Huiskringen

De gemeente kent een aantal huiskringen die regelmatig, minimaal eens per maand, bij elkaar komen.

Huiskringen

Het doel van deze avonden is: groeien in geloof, groeien in contact met elkaar en groeien in aantal. De avond bestaat uit ontmoeting, tijd voor onderling contact/medeleven, Bijbelstudie (wat leert de Bijbel ons voor ons alledaagse leven) en zorgtijd (we bidden met en voor elkaar). Wees van harte welkom, we streven ernaar dat, voor zover mogelijk, alle gemeenteleden lid zijn van een kring, maar ook van harte welkom zijn mensen die (nog) geen lid zijn van onze kerk maar wel belangstelling hebben voor het geloof en er graag wat meer over willen weten. Alle leden van de huiskringen worden aangespoord te zoeken naar mogelijkheden hiervoor.

Voor meer informatie:  scriba@ngkdronten.nl