Gebedskring

Gebedskring

Gebedskring:

 

Wij vormen een kleine groep en hoewel wij weinig punten aangedragen krijgen vanuit de gemeente, weerhoudt ons dat er niet van om om de week bij elkaar te komen. Wij brengen nood en dankbaarheid van de leden van onze gemeente, en zij die nauw met ons verbonden zijn, in gelovig gebed bij de Heer. 

Wilt u meebidden, heeft u vragen aan ons of heeft u gebedspunten om bij ons onder de aandacht te brengen?

Dan mag u ons een email sturen: gebedskring.ichthus@gmail.com of neem contact op met een van de leden van de gebedskring. Als lid van onze gemeente kunt u na inloggen hun namen vinden in het besloten gedeelte van onze website bij groepen en kringen. 

Bij alles wat in de gebedskring besproken wordt mag u er op rekenen dat dit in liefdevolle vertrouwelijkheid gebeurt.