Gebedskring

Gebedskring

Gebedskring:

Je mag met al je zorgen, vragen en gedachten bij God komen, zo staat er in de Bijbel in Filippenzen 4:6.
Vraag God alles wat je nodig hebt, bid tot God wat er ook gebeurt.

Een kring van bidders brengen nood en dankbaarheid van mensen binnen en buiten de gemeente van de Ichthuskerk, in gelovig gebed bij God. Elke twee weken worden ingebrachte gebedspunten gebeden. Wilt u meebidden, heeft u vragen aan ons of heeft u gebedspunten om bij ons onder de aandacht te brengen? Stuur dan een mail naar: gebedskring@ngkdronten.nl 
Alles wat in de gebedskring gebeden wordt gebeurt in liefdevolle vertrouwelijkheid.