Bijbelcursus

Bijbelcursus

 

www.bijbelcursus.nl

https://vragenovergeloven.nl/

Welkom! Als je meer wilt weten over de inhoud van de bijbel en het christelijk geloof, dan ben je hier op de juiste plek. Via de link kun je een bijbelcursus volgen. Bij de lessen is filmmateriaal toegevoegd.   

We hopen dat je met plezier deze cursus zult doen en ontdekt wat een bijzonder boek de bijbel nog steeds is. Gods zegen daarbij toegewenst!

Meer weten van de bijbel
De bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. De stichting Bijbelcursus probeert de bijbel toegankelijk te maken voor iedereen.


Wat leer je bij de bijbelcursus?

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt je de bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen. Elk deel heeft 3 onderdelen.

A – De bijbel als boek
In dit deel wordt antwoord gegeven op vragen als: – Wat is de bijbel? – Waarom is het zo’n belangrijk boek? – Wat is het verschil met andere boeken? – Hoe dien je de bijbel te lezen?

B – Bijbelse geschiedenis
In dit gedeelte worden de belangrijke gedeeltes uit alle Bijbelboeken uitgelegd.

C – Geloven
In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: – Wie is God? – Wat is bidden en hoe doe je dat? – Is de kerk daarbij nodig? – Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde?