morgendienst 22 mei 2022.

Start van de dienst is 9.30 u


morgendienst 22 mei 2022.

De coronamaatregelen in de dienst zijn bijna allemaal afgeschaft.

Lees hier meer: Update maatregelen. (21 febr.)

Voorganger: br. Wiebe Penninga.

Liturgie: klik hier.

Voorbede: klik hier voor de gebedspunten, deze vindt u onder het kopje "Weekbrieven". Bijgewerkt tot 19 mei.

Online: via kerkdienstgemist of via ons Youtube kanaal.

Er is oppas en kindernevendienst.     

Collecten: 

1. Diaconie

2. Missionaire zaken (Budiul Mic)

In de weekbrief zijn de QR codes van de collectes toegevoegd. Het is de bedoeling dat de wekelijkse collecten na de dienst worden getoond, dus niet tijdens de collecte. De codes blijven dan lang genoeg in beeld om door u thuis gescand te kunnen worden.

Collecterooster 2022

U kunt uw gaven geven op drie manieren:

  • Door direct een bedrag over te maken naar de bankrekening van de kerk op rekeningnummer NL30 RABO 0348102542 (tnv Nederlands Geref Kerk Dronten), ovv het collectedoel
  • Via de Kerkspot-app: druk op de knop “Geef”, in het midden van de balk onderaan het openingsscherm.
  • Via de website onder het kopje "Mijn Ichthus" en dan bij "collecten en giften".  Of klik hier.