morgendienst 18 april 2021, alleen online.

Pasen.

Start dienst 9.30 uur.

morgendienst 18 april 2021, alleen online.

 

Deze kerkdienst is online. Vanwege de situatie met Corona is het helaas niet mogelijk om de dienst in het kerkgebouw bij te wonen.

ds. Fritz Krüger gaat voor.

Liturgie: klik hier. (nog niet actief)

Voorbede: klik hier voor de gebedspunten, deze vindt u nu onder het kopje "Weekbrieven" voorheen "KOM EN ZIE; Bijgewerkt tot 11 april.

Online: via kerkdienstgemist    of via  YouTube (direct naar livestream tijdens de dienst)

Kindernevendienst: via YouTube. (nog niet actief)   Veel plezier.

Collecte: 1. Jeugdwerk   2. Gideons (Bijbelvereniging)        (via de app of bank zie hieronder)

   Collecterooster 2021

U kunt uw gaven geven op drie manieren:

  • Door direct een bedrag over te maken naar de bankrekening van de kerk op rekeningnummer NL30 RABO 0348102542 (tnv Nederlands Geref Kerk Dronten), ovv het collectedoel
  • Via de Kerkspot-app: druk op de knop “Geef”, in het midden van de balk onderaan het openingsscherm.
  • Via de website onder het kopje "Mijn Ichthus" en dan bij "collecten en giften".  Of klik hier.