morgendienst 24 okt 2021

Start van de dienst is 9.30 uur

morgendienst 24 okt 2021

Iedereen is weer van harte welkom in de dienst!
De stoelen staan weer naast elkaar. Wilt u liever afstand houden? Dat kan, aan de zijkant en achter in de kerk staan de stoelen op afstand van elkaar. Lees hier meer: Update maatregelen.

Voorganger: ds. J. Winter.

Liturgie: klik hier. (nog niet actief)

Er is kindernevendienst voor groep 1 en 2  en  groep 3 t/m 8, het thema is "Nehemia herbouwt de stadsmuren".

Voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar  is er oppas.

Voorbede: klik hier voor de gebedspunten, deze vindt u onder het kopje "Weekbrieven". Bijgewerkt tot 17 okt.

Online: via kerkdienstgemist of via ons Youtube kanaal.

Collecten: 
          1. Kerk
          2. Voedselbank Dronten

Collecterooster 2021

U kunt uw gaven geven op drie manieren:

  • Door direct een bedrag over te maken naar de bankrekening van de kerk op rekeningnummer NL30 RABO 0348102542 (tnv Nederlands Geref Kerk Dronten), ovv het collectedoel
  • Via de Kerkspot-app: druk op de knop “Geef”, in het midden van de balk onderaan het openingsscherm.
  • Via de website onder het kopje "Mijn Ichthus" en dan bij "collecten en giften".  Of klik hier.