morgendienst 1 okt 2023

Zondag 1 okt 2023
9.30 uur dienst
morgendienst 1 okt 2023

Voorganger: br Fokke Bouma

Bekijk de mededelingen voorafgaand aan de dienst klik hier.

Bekijk de liturgie van de dienst klik hier.

Voorbede: klik hier voor de gebedspunten van de weekbrief. (Inloggen noodzakelijk.)

Er is deze dienst oppas voor de kleinsten, een kindermoment en kindernevendienst voor grp 1/2  en 6/8.

De dienst is online te volgen via kerkdienstgemist.nl of het youtube-kanaal van de NGK Dronten. 

Er wordt een collecte gehouden voor :

1. Kerk

2. Felire

 

Klik hier voor meer informatie over de collectedoelen, of kijk bij diakonie.


In de weekbrief zijn de QR codes van de collectes toegevoegd. Het is de bedoeling dat de collecte na de dienst wordt getoond, dus niet tijdens de kerkdienst. De codes blijven lang genoeg in beeld om door u thuis gescand te kunnen worden.

Collecterooster 2023

U kunt uw gaven geven op drie manieren:

  • Door direct een bedrag over te maken naar de bankrekening van de kerk op rekeningnummer NL30 RABO 0348102542 (tnv Nederlands Geref Kerk Dronten), ovv het collectedoel
  • Via de Kerkspot-app: druk op de knop “Geef”, in het midden van de balk onderaan het openingsscherm.
  • Via de website onder het kopje "Mijn Ichthus" en dan bij "collecten en giften".  Of klik hier.