morgendienst 4 juni 2023

Zondag 4 juni 2023
9.30 uur dienst


morgendienst 4 juni 2023

Voorganger: ds. L.A. van Baardwijk

Bekijk de liturgie van de dienst klik hier.(nog niet actief)

Voorbede: klik hier voor de gebedspunten van de weekbrief, de volgende weekbrief komt 1 juni. (Inloggen noodzakelijk.)

Er is deze dienst oppas voor de kleinsten, en kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8.

De dienst is online te volgen via  het Youtube kanaal van NGK Dronten. 

Er wordt een collecte gehouden voor :

1. Kerk

2. Vrienden van de Hoop

 

Klik hier voor meer informatie over de collectedoelen, of kijk bij diakonie.


In de weekbrief zijn de QR codes van de collectes toegevoegd. Het is de bedoeling dat de collecte na de dienst wordt getoond, dus niet tijdens de kerkdienst. De codes blijven lang genoeg in beeld om door u thuis gescand te kunnen worden.

Collecterooster 2023

U kunt uw gaven geven op drie manieren:

  • Door direct een bedrag over te maken naar de bankrekening van de kerk op rekeningnummer NL30 RABO 0348102542 (tnv Nederlands Geref Kerk Dronten), ovv het collectedoel
  • Via de Kerkspot-app: druk op de knop “Geef”, in het midden van de balk onderaan het openingsscherm.
  • Via de website onder het kopje "Mijn Ichthus" en dan bij "collecten en giften".  Of klik hier.