Wie zijn wij?

De diaconie bestaat uit een bevlogen groep mensen die verspreid over de geloofsgroepen binnen de gemeente hun talenten inzetten om anderen te helpen.

Op dit moment zijn er twee vacatures voor diakenen.

De diaconie bestaat nu uit 6 diakenen. De vacatures zijn nog niet ingevuld:

  • Martina Huisman (coördinerend diaken)
  • Ed Ritsema
  • Jan van der Kamp
  • Francois Coetsee
  • Gerda Bollemaat

U kunt ons bereiking via  diaconie@ngkdronten.nl (nog niet actief) anders via uw ouderling.

Rekening Diakonie NGK Dronten voor Diaconale giften, Red een Kind en Vrienden v.d. Hoop,

t.n.v. Nederlands gereformeerde kerk: NL62 RABO 0348150660