Diaconie Stille hulp

We kunnen allemaal in een situatie komen waarbij praktische hulp nodig is. Als het bijvoorbeeld door een lichamelijke kwaal maar niet lukt om de tuin te onderhouden en boodschappen doen een hele opgave is. Of als je door een financiële tegenvaller niet meer weet hoe je je administratie onder controle houdt. Of als je voor een grote klus zoals een verhuizing staat en je niet overziet hoe je al die dozen op je nieuwe adres krijgt.

Voor al deze praktische noodhulp bestaat de diaconie. Vanuit Gods liefde voor ons mogen we omzien naar elkaar en deze liefde doorgeven door in actie te komen. En helpen we waar geen helper is.

Na aanmelding volgt er een gesprek waarin we kijken of we daadwerkelijk iets in jouw situatie kunnen betekenen. Stuur je hulpvraag naar …..Uiteraard gaan we vertrouwelijk met je hulpvraag om.

Wanneer je deze zorgen signaleert bij een gemeentelid en denkt dat iemand hier hulp bij kan gebruiken, wilt u dit dan aan de diaconie melden? Vanzelfsprekend wordt ook deze hulp vertrouwelijk behandeld. Wilt u onze “ogen en oren” zijn!

Stuur een e-mail naar diaconie@ngkdronten.nl (nog niet actief)

Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook een van de diakenen bellen.