Meeleven in tijden van ziekte

Meeleven in tijden van ziekte

Het meeleven met gemeenteleden die (langdurig) ziek zijn en/of verpleegd worden in een zorginstelling door het versturen van een kaart wordt bijzonder op prijs gesteld.

De gemeenteleden zijn ingedeeld in geloofsgroepen. Deze geloofsgroepen vormen de basis van onze zorg voor en naar elkaar. Iedereen wordt gezien en gekend.

Als gemeenteleden kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de namen van de zieken binnen de geloofsgroepen bekend zijn. Zodat binnen de geloofsgroep hier aandacht voor is en naar elkaar wordt omgekeken. De diaken of ouderling zorgt ervoor dat dit ook bij de predikant bekend is en houdt ook contact met de zieken.

Er is ook een bloemencommissie. De bloemen uit de eredienst worden verzorgd door de bloemencommissie en worden na de dienst als teken van meeleven bij vreugde, verdriet of ter bemoediging als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht.

Weet u iemand die ervoor in aanmerking komt, geef dit door via de mail.    diaconie@ngkdronten.nl (nog niet actief)