Het werk van de diaconie

Het werk van de diaconie.

Diaconie biedt hulp aan wie het nodig heeft, financieel of op een andere manier; binnen de gemeente én daarbuiten. Bijvoorbeeld met de voedselbankactie, de Sint en Kerstactie,  inzameling voor vluchtelingen Oekraïne.

Daarnaast wordt in elke eredienst een collecte voor diaconale doelen gehouden. Het geld dat wordt opgehaald is voor één van de diaconale doelen die door de diaconie zorgvuldig zijn uitgezocht. Naast diverse collectes voor Missionaire zaken wordt er regelmatig gecollecteerd voor bijv. Red een Kind, Dorcas, Open Doors, Vluchtelingenopvang. Ook andere regionale, landelijke en wereldwijde doelen komen aan bod.

Het werk van de diaconie wordt niet alleen door de diakenen gedaan, maar ook door een grote groep vrijwilligers, wat fijn om dit met z’n allen te mogen doen!

Meerdere onderwerpen en activiteiten aangaande de diaconie kunt u terugvinden op de website:

  • Stille hulp
  • Meeleven in tijden van ziekte
  • Acties
  • Autodienst
  • Geloofsgroepen
  • Hulp buiten de gemeente