Donatie diaconie

Rekening Diakonie NGK Dronten voor Diaconale giften, Redt een Kind en Vrienden v.d. Hoop,

t.n.v. Nederlands gereformeerde kerk: NL62 RABO 0348150660

Bij overschrijvingen graag het doel van de donatie vermelden, zodat de betaling goed verwerkt kan worden.