Diaconie

Diaconie betekent dienen en diaconaat is het helpen van mensen in nood. Zo is de liefde van Christus zichtbaar. Zo is helpen/dienen een opdracht voor iedereen binnen de  gemeente.

Maar de diaconie voelt zich geroepen om in het omzien naar elkaar daar ook een concrete invulling aan te geven en zo ook anderen te ondersteunen in het verlenen van hulp aan mensen die dat nodig hebben in onze directe omgeving of verder weg.

We willen meer en meer een diaconie zijn die er niet alleen is voor haar eigen gemeente, maar een brede blik om ons heen heeft en een helpende hand biedt en een luisterend oor wil zijn voor mensen in moeite, eenzaamheid en nood.

We voelen ons gedragen door God zelf en vanuit zijn liefde mogen we onze taken ruimhartig uitvoeren.

Bovenstaande tekst kunt u ook terugvinden in ons diaconaalplan. Dit is onze kijk op de rol van de diaconie en wat wij als diaconie willen bereiken. Het diaconaalplan kunt u  HIER lezen.