liturgie

Agenda
Laatste preken
 • sep
  06
  Opname

  Orgelspel – Peter Bos
  Welkom door ouderling van dienst Mart Ferweda
  Stil gebed
  Votum en groet
  Gz 75 (Liedboek):1,8,14
  Gebed
  Kinderen → Kinderfilmpje
  Bijbellezing: Lucas 10.38-42 (Nienke de Groot)
  Opw 755 Laat ons Christus zien
  Verkondiging
  Stiltemoment met orgelspel
  Opw 616 Houd me dicht bij U
  Gebed (Mart Ferweda)
  Collectemoment
  Ps 42 (Nieuwe Psalmberijming):1,2,3
  1. Als een uitgeputte hinde
  die naar stromend water smacht,
  zo verlang ik U te vinden,
  God, mijn levensbron, mijn kracht.
  Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:
  Wanneer zal ik bij Hem zijn?
  Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
  zal zijn glimlach mij begroeten?
  2. Alle nachten, alle dagen
  eet ik bitter tranenbrood.
  Heel de dag door hoor ik vragen:
  ‘Is die God van jou soms dood?’
  Ach, wat weet ik het nog goed
  hoe ik meeliep in de stoet;
  opgetogen klonk ons zingen
  als we naar Gods woning gingen.
  3. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
  Waarom boordevol verdriet?
  Hoop op God en laat je dragen.
  Hij vergeet je zeker niet.
  Want de dag komt – heb geduld! –
  dat je Hem aanbidden zult.
  Straks zal ik zijn naam belijden:
  Hij zal mij opnieuw bevrijden.
  Zegen
  Orgelspel